Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Boşanma davaları kendi içerisinde çekişmeli ve anlaşmalı boşanma olmak üzere ikiye ayrılır. Evlilik birliğini resmi olarak sona erdiren bu durumlar hukuki sürece bağlı olarak yürütülür. Anlaşmalı boşanma nedir diye incelendiğinde bu tür davalarda her iki tarafın da onayı vardır ve boşama sözleşmesi her iki eş tarafından imzalanır. Davanın gerçekleşebilmesi için evliliğin en az bir sene sürmesi şartı vardır.

Anlaşmalı boşanma davası açma ücreti 2024 yılı verilerine göre çekişmeli olan davalara kıyasla daha uygundur. Bu tür davalar tazminat, velayet, tazminat, mal varlıkları, soyadı, nafaka gibi konularda taraflar tarafından talep edilen metin içerikleridir. Kısa sürede ve hızlı bir şekilde boşanmak isteyenler genellikle anlaşmalı boşanmayı tercih ederler.

Anlaşmalı Boşanma Nedir
Anlaşmalı Boşanma Nedir? 7

Tek Celsede Boşanma

Boşanma davalarında tarafların çocuk velayeti, nafaka, eşyaların paylaşımı, maddi ve manevi tazminat gibi konularda ortak bir karar varması mümkündür. Buna dair bir anlaşma protokolü hazırlanarak dava dilekçesi ile mahkemeye eksiksiz şekilde boşanma talebini iletmek gerekir. Anlaşmalı boşanma tek celsede boşanma olarak da ifade edilir.

Taraflar anlaşarak boşanırken boşanmanın tüm yasal sonuçları ile ilgili ortak bir karara varırlar. Bu tür davalarda Türk Medeni Kanun’da belirtilen anlaşmalı boşanma nedir ve şartları nelerdir gibi soruların yanıtlarını içeren maddeleri dikkatlice okumak gerekir. Eğer kanunda yazan şartlar sağlanmıyorsa anlaşmalı şekilde boşanma davası mümkün olmayacaktır. Aksi halde dava çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir.

İlginizi Çekebilir; Çekişmeli Boşanma Nedir

Anlaşmalı Boşanma Davasında Hakimin Dikkat Ettikleri

Boşanma davalarında hakimler taraflar tarafından talep edilenleri alarak işleme koyarlar. Buna ait detaylar davanın türüne göre farklılık gösterir. Anlaşmalı boşanma davasında hakimin dikkat ettikleri arasında ilk sırada huzur yer alır. Eşlerin gerçekten anlaşmayı boşanmayı isteyip istemedikleri hakim tarafından incelenir.

Anlaşmalı boşanma nedir diye araştırıldığında bazı davalarda taraflardan birinin diğer eşi tehdit ve baskı ile boşanmaya zorladığı görülebilir. Bu durumda hakimin davranışı daha farklı olacaktır. Hakim durumu net olarak anlamak adına maddi ve manevi yönden tarafların anlaşma içinde olup olmadıklarını anlayabileceği sorular sorar. Bu tür davalarda hakim eşleri doğrudan görmeyi ister. Eğer eşlerden birinin özgür iradesi olmadığı tespit edilirse dava reddedilir.

Anlaşmalı Boşanma Davası Gerekçeleri

Boşanma davalarına ilişkin tüm usul ve esaslar Türk Medeni Kanun kapsamında ele alınır. Davanın kanuna uygun şekilde yürütülebilmesi için anlaşmalı boşanma davası gerekçeleri eksiksiz olarak yerine getirilmelidir. Eğer evlilik bir yıldan daha az sürdüyse bu durumda anlaşmalı boşanma söz konusu olmaz.

Anlaşmalı boşanma nedir ve şartları nelerdir diye araştırıldığında tarafların maddi ve manevi tüm konular üzerinde uzlaşım içinde olduğu görülür. Buna dair anlaşma protokolü hazırlanır ve bu protokol anlaşmalı boşanmanın temelini oluşturur. Davanın hukuka uygun olması için tarafların davaya katılmaları zorunlu kılınmıştır. Hakim davada tarafları bizzat dinler ve anlaşmanın gerçekten olup olmadığını kontrol eder. Uyuşmanın varlığı halinde evlilik birliği dava ile sonlanır.

Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü Hazırlanışı

Her iki tarafın da rızasının bulunduğu boşanma davalarında süreç hızlı ilerler. Bunun için tarafların anlaşmalı boşanma davası protokolü hazırlanışı ile ilgili bilgi sahibi olmaları gerekir. Eksiksiz olarak hazırlanan protokol dava dilekçesi ile birlikte mahkemeye sunulur.

Hazırlanan boşanma protokolünde taraf bilgileri, tarafların iradesi, çocuğun velayeti, çocuk ile kişisel ilişki, çocuk için iştirak nafakası, eş için yoksulluk nafakası, maddi ve manevi tazminat, avukat lık ücreti, dava ve yargılama giderleri, taraflarca düzenlenebilecek diğer hususlar yer alır. Anlaşmalı boşanma nedir diye incelendiğinde internette protokole dair çok sayıda örnek bulunacaktır.

https://altuntas.av.tr/mersin-bosanma-avukati/

Anlaşmalı Boşanma Davasına İki Tarafta Gitmezse Ne Olur?

Boşanma süreci, birçok çift için duygusal ve hukuki açıdan karmaşık bir süreç olabilir. Ancak, çiftler arasındaki anlaşmazlıkları minimize etmek ve daha hızlı bir çözüm bulmak amacıyla anlaşmalı boşanma davaları tercih edilmektedir. Ancak, her iki tarafın da mahkeme sürecine katılmaması durumunda ortaya çıkabilecek durumları değerlendirmek önemlidir.

Öncelikle, anlaşmalı boşanma davalarında her iki tarafın mahkemeye gitmemesi durumunda davanın seyrinde belirli değişiklikler meydana gelebilir. Çiftin ortak bir mutabakata varamaması veya mahkemeye başvurmaktan kaçınması, bir takım sonuçları beraberinde getirebilir.

Eğer her iki taraf da mahkemeye gitmezse, mahkeme süreci genellikle durur. Anlaşmalı boşanma davalarında tarafların mahkemeye gitmemesi durumunda, mahkeme çiftin kararlarını onaylayamaz ve dava sonlanmaz. Bu durum, boşanma sürecinin uzamasına neden olabilir ve taraflar arasında belirsizlik yaratabilir.

Ancak, çiftin mahkemeye gitmemesi durumu bazen anlaşmalı bir şekilde sonuca varıldığı anlamına da gelebilir. Çift, kendi aralarında uzlaşı sağlamış olabilir ve mahkeme sürecine gerek duymamış olabilir. Bu durumda, çiftin anlaşması mahkeme tarafından onaylanmazsa, dava süreci tamamlanmamış sayılır ve resmi bir boşanma gerçekleşmemiş olabilir.

Mahkemeye gitmemenin bazı durumlarda avantajlı olabileceği söylenebilir, ancak bu durumda her iki tarafın da kararlarını yazılı olarak belgelemeleri önemlidir. Aksi takdirde, ileride olası anlaşmazlıkların çıkması durumunda sorunlar ortaya çıkabilir.

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma davalarına her iki tarafın gitmemesi durumu davanın seyrini etkileyebilir. Çiftin mahkemeye gitmemesi durumunda, dava süreci durabilir veya çiftin uzlaştığına dair belgeler mahkeme tarafından onaylanabilir. Ancak, her durumda tarafların kararlarını yazılı olarak belgelemesi ve gerekli prosedürlere uyması önemlidir.

Anlaşmalı Boşanma Nedir
Anlaşmalı Boşanma Nedir? 8

Anlaşmalı Boşanma Davasına Gidilmezse Ne Olur?

Anlaşmalı boşanma nedir ; Boşanma süreci, çiftler arasındaki ilişkilerin sonlanması durumunda başvurulan hukuki bir prosedürdür. Birçok çift, boşanma kararı alırken anlaşmalı boşanma yolunu tercih eder. Ancak, bazen taraflar anlaşmalı boşanma davasına gitmeyi reddedebilir. Peki, anlaşmalı boşanma davasına gidilmezse ne olur? Bu durumun hukuki ve pratik sonuçları nelerdir? İşte, bu soruların cevapları…

  • Süreç Gecikir: Anlaşmalı boşanma davasına gitmemek, boşanma sürecinin uzamasına neden olabilir. Taraflar arasındaki anlaşmazlıkların mahkeme tarafından çözülmesi ve resmi bir karar alınması zaman alabilir. Bu durum, çiftlerin hızlı bir şekilde boşanma sürecini tamamlama isteğini sekteye uğratabilir.
  • Maliyet Artar: Anlaşmalı boşanma davasına gitmeme, maliyetleri artırabilir. Mahkeme süreci, avukat ücretleri ve diğer yasal masrafların artmasıyla sonuçlanabilir. Ayrıca, sürecin uzaması, tarafların ek masraflarla karşılaşmasına neden olabilir.
  • Anlaşmazlıklar Büyür: Anlaşmalı boşanma süreci, taraflar arasında varılan uzlaşma üzerine kurulmuştur. Ancak mahkemeye başvurulmaması durumunda, anlaşmazlıklar büyüyebilir. Taraflar arasındaki iletişim kopukluğu artabilir ve anlaşmazlıkların çözümü daha da zorlaşabilir.
  • Duygusal Yük Artar: Boşanma süreci zaten duygusal bir yük taşıyan bir süreçtir. Anlaşmalı boşanma davasına gitmemek, tarafların duygusal yükünü artırabilir. Mahkeme süreci, çiftler arasındaki ilişkinin sona erdiğini daha net bir şekilde belirleyebilir ve tarafları duygusal olarak rahatlatabilir.
  • Çocuklar Üzerinde Etki: Eğer çiftlerin çocukları varsa, anlaşmalı boşanma davasına gitmemek çocukları daha fazla etkileyebilir. Mahkeme süreci, çocuklarla ilgili kararların alınmasını sağlar. Bu nedenle, anlaşmalı boşanma davasına gitmemek çocukların geleceğini belirsizleştirebilir.

Sonuç olarak, anlaşmalı boşanma davasına gitmemek çeşitli olumsuz sonuçlar doğurabilir. Taraflar arasında iletişim kanallarını açık tutmak, mümkünse anlaşmalı boşanma sürecini tamamlamak ve hukuki prosedürlere uymak, boşanma sürecini daha sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde atlatabilmek için önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı boşanmada nafaka ödenir mi?

Anlaşmalı adı verilen boşanmalarda eşler nafaka talep ediyorsa, istenilen miktar belirtilerek boşanma sözleşmesinde belirtilmelidir. Taraflar nafaka miktarı konusunda anlaşma sağlamak durumundadır.

Anlaşmalı boşanma davasında hâkim ne sorar?

Öncelikle boşanma davalarında hakim taraflara neden boşanmak istediklerini, kesin olarak boşanmak isteyip istemedikleri ve manen anlaşma içinde olup olmadıklarını sormaktadır.

Anlaşmalı boşanma ücreti ne kadar?

2024 yılı içerisinde dosya harç ve masrafları gene olarak değişiklik göstermektedir. Ayrıntılı bilgi için avukatınızla iletişime geçmelisiniz.u003cbr /u003e

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın