Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Asliye Ceza Mahkemesi Nedir ?

Hukuk alanı hem teorik hem de pratik bazı uygulamaları içermektedir. Mahkemeler de hukukun uygulama alanlarına ilişkin belirli bir ayırımı ortaya koymaktadır. Asliye ceza mahkemesi nedir tam olarak bu sorunun karşılığıdır. Asliye Ceza Mahkemeleri temelde Ağır Ceza Mahkemeleri ile beraber ceza yargılama süreçlerinde görevli olan mahkemelerdir. Bu durumda hukuk sistemimizdeki en geniş yargılama yetkisi bu mahkemelere verilmiştir.

Ağır Ceza Mahkemeleri tarafından bakılacak olan dava ve durumlar belirli olsa da Asli Mahkemeler tarafından bakılacak suçların nitelikleri geniş olmaktadır. Paylı Mülkiyet Nedir gibi konularla ilgili durumlarda da suçun niteliği ve içeriğine bağlı olarak Asliye Ceza Mahkemesi görevlendirilebilir ve soruşturma aşaması tamamlandıktan sonra mahkeme Asli Mahkemelerde görülebilmektedir.

Asliye Ceza Mahkemesi En Az Kaç Yıl Ceza Verir?

Aliye ceza mahkemelerinin yetki alanlarının geniş olması, ilgili mahkemenin bakacağı suç unsurunun detayına bağlı olarak değişebilmektedir. Genel olarak ceza mahkemelerinin görevlendirilmediği ya da görevli olmadığı bütün dava süreçlerinde asliye ceza mahkemesi görevlendirilebilmektedir.

Bu konu ile ilgili olarak belirleyici bazı unsurlar bulunmaktadır. Asliye ceza mahkemesi en az kaç yıl ceza verir sorusu aslında asliye ceza mahkemelerinin tanımının ya da görev sınırlandırılmasını belirleyen konulardan biri olarak ele alınabilmektedir.

Asliye ceza mahkemesi nedir denildiğinde bu mahkemelerce verilen cezanın süresi belirleyici olabilmektedir. verilen ceza süresi ile ilgili olarak da asgari ve azami olarak süreç sonunda ceza istemi gerçekleşebilmektedir.

Asliye ceza mahkemelerinde 10 yıl ya da daha az süreli olan cezalar görülebilmektedir. Bu sürenin üst sınırında ise artık ilgili mahkeme ve dava süreci ağır ceza mahkemelerine taşınır ve süreç ağır cezada devam edebilir.

Asliye Ceza Mahkemesi En Fazla Kaç Yıl Ceza Verir?

Asliye ceza mahkemeleri, hukuk sistemimizin temel unsurlarından biri olarak faaliyet göstermektedir. Genel düzeyde özel olarak faaliyet gösteren ceza mahkemelerinin görevli olmadığı bütün konularda asliye ceza mahkemeleri görevlendirilebilmektedir.

Asliye ceza mahkemelerinin de faaliyet ve yetkileri gerekli düzenlemelerle de belirlenmektedir. Bu düzenlemelerden birisi asliye ceza mahkemesi en fazla kaç yıl ceza verir konusu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Asliye ceza mahkemesi nedir sorusu biraz kapsamlı ve muğlak bir açıklamaya sahip olsa da asliye ceza mahkemelerini diğer ceza mahkemelerinden ayıran belirli unsurlar olabilmektedir. Bunlardan biri olan en az kaç yıl ceza verilebilir konusu, asliye ceza mahkemelerinin işleyişini de belirleyebilmektedir.

Buna göre asliye ceza mahkemeleri en fazla 10 yıla kadar ceza istemine karar verebilmektedir. Çünkü 10 yıldan fazla ceza gerektiren dava süreçlerinde temel sorumlu mahkemeler ağır ceza mahkemeleri olmaktadır.

Asliye Ceza Mahkemesi Dava Ne Kadar Sürer?

Asliye ceza mahkemeleri, özel alana ilişkin ceza mahkemelerinin görevlendirilmediği sınırda gerekli işlem ve süreçleri yürütmekle görevlidir. Bazı asliye ceza mahkemeleri uzmanlık mahkemesi olarak da faaliyet gösterebilmektedir.

Asliye ceza mahkemesi tarafından ele alınacak suçun ve dava sürecinin başlangıcı Savcılık tarafından dosyanın sunulması ve karar aşamasında da Sulh Ceza Hakimliği tarafından asliye ceza mahkemelerini işaret etmesi ile devam etmektedir.

Asliye ceza mahkemelerinin görev alanı ve tanımı diğer mahkemelere nazaran biraz daha geniş olduğu için bu konuda asliye ceza mahkemesi dava ne kadar sürer konusu merak edilen bir başlık oluşturmaktadır. Buna göre asliye mahkemelerinde bir davanın görülme ve sonuca bağlanma süresi ortalama 290 gündür.

Asliye ceza mahkemesi nedir geniş bir tanıma sahip olduğundan asliye ceza mahkemesinde suçun içeriğine göre değişen dava süreçleri eğer kamu dava sürecini de içeriyorsa söz konusu ortalama 1 yıllık dava süreci 2 yıla kadar çıkabilmektedir.

Asliye Ceza Mahkemesi Hangi Davalara Bakar?

Asliye Ceza Mahkemesi, genellikle hafif ve orta dereceli suçları ele alır. Bu mahkeme, ceza davalarıyla ilgilenir ve genellikle hırsızlık, yaralama, hakaret gibi suçları kapsar. Ayrıca, trafik suçları gibi belirli cezai konular da Asliye Ceza Mahkemesi’nin yargı yetkisi altındadır. Bu mahkeme, ağır cezalara neden olmayan, genellikle mahkemeye düşen daha düşük düzeyde suçlarla ilgilenir.

-Görevi kötüye kullanma suçu,
-Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması suçu,
-Konut dokunulmazlığının ihlali suçu,
-İftira suçu,
-Şantaj suçu,
-Kişisel verilerin kaydedilmesi suçu,
-Parada sahtecilik suçu
-Trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçu,
-Özel belgede sahtecilik suçu,
-Çevrenin kasten ve taksirle kirletilmesi suçu,
-Basit dolandırıcılık suçu
-Mala zarar verme suçu,
-Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu,
-Hayvanın tehlike yaratabilecek şekilde serbest bırakılması suçu,
-Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu,
-Reşit olmayanla cinsel ilişki suçu,
-Tehdit suçu,
-Hayasızca hareketler ve müstehcenlik suçu,
-Suç işlemeye tahrik suçu,
-Usulsüz ölü gömülmesi suçu,
-Hırsızlık suçu
-Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu,
-Suç uydurma suçu
-Resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
-Cinsel taciz suçu,
-Suç üstlenme suçu,
-Açığa imzanın kötüye kullanılması suçu,
-Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu,
-Gürültüye neden olma suçu,
-Dilencilik suçu
-Israrlı takip suçu .
-Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçu,
-Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyanda bulunmak suçu,
-Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu,
-Özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek suçu,
-Fuhuş suçu,
-Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu,
-Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali suçu,
-Hakaret suçu
-Karşılıksız yararlanma suçu,
-Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu
-Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme suçu,
-Taksirle adam yaralama suçu,
-İhaleye fesat karıştırma suçu,
-Görev sırasında din hizmetlerini kötüye kullanma suçu,
-Görevi yaptırmamak için direnme suçu,
-Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçu,
-Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçu,
-Bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme suçu
-Aynı konutta birlikte oturduğu kişilere kötü muamele suçu,
-Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçu,
-Vergi kaçakçılığı suçları,
-Güveni kötüye kullanma suçu,
-Kanunlara uymamaya tahrik suçu,
-İmar kirliliğine neden olma suçu,
-Kaybolmuş veya hata sonucu ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf suçu,
-Suçu ve suçluyu övme suçu,
-Mühür bozma suçu,
-Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu,
-Kasten adam yaralama suçu

gibi suçlar da Asliye Ceza Mahkemesinin alanına girebilir.

Asliye Ceza Mahkemelerinin Kurulması

Asliye Ceza Mahkemeleri, Türkiye’de hukuki süreçlerin bir parçası olarak suç işlenmesi durumunda devreye giren mahkemelerdir. Bu mahkemeler, genellikle ilçe düzeyinde bulunmakta olup, adaletin daha etkili bir şekilde sağlanması amacıyla kurulmuştur. Asliye Ceza Mahkemeleri’nin kuruluşu ve görevleri, Türk Ceza Muhakemeleri Kanunu ve diğer ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde belirlenmiştir.

Bu mahkemelerin kuruluşu, ilgili ilçedeki Adalet Bakanlığı tarafından yapılır. Mahkemeler, Adalet Bakanlığı tarafından atanacak olan hakim ve savcılardan oluşur. Hakimler ve savcılar, hukuki bilgi ve deneyime sahip profesyoneller arasından seçilir ve atanır. Asliye Ceza Mahkemeleri, genellikle bir başkan hakim, bir veya daha fazla üye hakim ve bir savcıdan oluşur.

Asliye Ceza Mahkemeleri’nin görevleri arasında, suç işleyen kişilerin yargılanması, dava dosyalarının incelenmesi, delillerin değerlendirilmesi ve kararların verilmesi yer alır. Mahkemeler, ceza davalarında hüküm verme yetkisine sahiptirler ve mahkemenin aldığı kararlar yasalara uygun olmalıdır.

Bu mahkemeler, genellikle çeşitli suçları ele alabilir, ancak ciddi suçlara ilişkin davaların büyük çoğunluğunu ele alırlar. Hırsızlık, dolandırıcılık, yaralama gibi suçlar bu mahkemelerde görülebilir. Ancak ağır cezalara ilişkin davalara Asliye Ceza Mahkemeleri karar vermez; bu tür davalara Ağır Ceza Mahkemeleri yetkilidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Asliye ceza mahkemesi ceza verir mi?

Asliye ceza makemeleri sonucunda 10 yıla kadar hapis cezası verilebilecek olan cezalara bakmaktadır. Bu duruma göre ise bir mahkemede en fazla 10 yıl süre ile ceza vermektedir.

Asliye Ceza Mahkemesi dava ne kadar sürer?

12-24 ay arası sürmektedir.

Asliye ceza mahkemesi ne kadar ceza verebilir?

En fazla 10 yıla kadar ceza vermektedir. Eğer bir suç 10 yıldan fazla ceza alması gerekiyorsa dava ağır ceza mahkemesine taşınmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın