İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Posted Yorum yapınCeza Hukuku, İcra İflas Hukuku içinde yayınlandı

Son çeyrek yüzyıldır devletlerin ekonomik etkinliklere doğrudan girişimci olarak katılmak yerine gereksinim duyduğu malları ve hizmeti özel sektörden tedarik etmesi hemen hemen tüm dünyada sıklıkla karşılaşılan bir olgu haline gelmiştir. Bir yanda kamu hizmetlerinin çeşitlenmesi, diğer yanda da gelişen teknolojinin kullanılmasının kaçınılmaz olması uzmanlık gerektiren birçok alanda devletin klasik tek taraflı işlemlerinin yanı sıra karşılıklı […]

Ceza Hukukunda Tutuklana Tedbirinin Uygulanması

Posted Yorum yapınCeza Hukuku içinde yayınlandı

Türkiye’de yargının geç işlemesi, yapısal bir sorundur. Bu nedenle bir koruma tedbiri olarak tutuklama, uygulamada kamuoyunun, adaletin bir an önce gerçekleşmesi yönündeki beklentisini karşılamanın bir aracı haline dönüşmüştür. 5271 Sayılı CMK’nun 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 1412 sayılı CMUK yürürlükten kalkmıştır. Yeni kanun kişi özgürlüğü ve güvenliğini sağlamaya yönelik düzenlemelere yer vermiştir. Örneğin kişi özgürlüğünü teminat […]