Avukatlık Faaliyet Alanları

CEZA HUKUKU

 • Sulh Ceza
 • Asliye Ceza
 • Ağır Ceza
 • Savcılık ve emniyet aşamasındaki ceza soruşturmaları

İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

 • İşe iade davaları
 • Kıdem ve ihbar tazminatı davaları
 • İşçilik ücret alacağı davaları
 • İş kazası ve meslek hastalığı davaları

AİLE HUKUKU

ULUSLAR ARASI ÖZEL HUKUK

 • Yabancı Ülke Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

MEDENİ HUKUK

 • Alacak, maddi ve manevi tazminat davaları
 • Trafik kazaları davaları

MİRAS HUKUKU

 • İzale-i şuyu davaları
 • Mirasın gerçek ve hükmen reddi (Mirasın Reddi)
 • Muris muvazaası davaları
 • Tenkis ve Denkleştirme Davaları
 • Miras sözleşmeleri ve Vasiyetname Hazırlanması
 • Vasiyetin İptali Davaları

GAYRI MENKUL HUKUKU

 • Tapu iptal davaları
 • Kat karşılığı inşaat sözleşmesi hazırlanması
 • Müdahalenin Men’i davaları
 • Ecrimisil davaları
İCRA VE İFLAS HUKUKU
 • İcra Takipleri
 • İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz
 • Menfi tespit ve istirdat davaları
 • İmzaya ve borca itiraz
 • İhalenin feshi
TİCARET HUKUKU
İDARE HUKUKU
 • İdari işlemlerin iptali davaları
 • İdari işlemlerden doğan tam yargı davaları
 • Kamulaştırma davaları
AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE BAŞVURU VE DAVALARIN TAKİBİ
HER TÜRLÜ HUKUKİ KONUDA DANIŞMANLIK

Avukatlık Büromuz Mersin ve çevre illerde faaliyet yürütmekte olup, iş ortaklarımızla birlikte İzmir ve İstanbul İllerinde de hukuki işlem ve dava takibi yapabilmekteyiz.