Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Boşanma Davası Ne Kadar Sürer

Boşanma davası ne kadar sürer sorusunun yanıtı öncelikle boşanma davalarının türüne göre değişmektedir. Türk Aile Mahkemelerinde boşanma davalarının temelde iki farklı türü vardır. Bunlar; anlaşmalı boşanma davaları ve çekişmeli boşanma davalarıdır. Boşanma davası ne kadar sürer sorusunun yanıtı da boşanmanın bu türlerine göre verilebilir.

Tarafların ikisi de boşanmak için anlaşma sağladıklarında boşanma süresi daha kısa sürede gerçekleşmektedir. Ancak tarafların biri boşanmak istemiyorsa bu boşanma türüne çekişmeli boşanma adı verilir ve bu tür boşanmalarda boşanma süresi, anlaşmalı boşanmalara göre daha uzun sürmektedir. Boşanmanın anlaşmalı olarak gerçekleştiği durumlarda taraflar nafaka, çocukların velayeti ve tazminat hakkında anlaşma sağladıkları için boşanma süresi kısa bir süre içinde gerçekleşir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer
Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ? 7

Boşanma Davası Temyize Giderse Ne Kadar Sürer ?

Boşanma Davası Temyize Giderse Ne Kadar Sürer sorusunun yanıtı, davanın temyiz aşaması ile de ilgilidir. Eğer boşanma kararına taraflardan biri itiraz ederse dava temyize gider. Bununla birlikte, dava süresine temyiz süresi de eklenir. Boşanma davası temyize giderse ne kadar sürer sorusunun yanıtı ise, dava sürecinin işleyişine bağlı olarak değişmektedir.

Bir boşanma davasında mahkemenin vermiş olduğu kararlar, taraflardan biri tarafından yetersiz veya haksız olduğuna kanaat getirilebilir ve verilmiş olan kararların bir üst mahkeme tarafından yeniden incelenmesi istenebilir. Boşanma kararının bir üst mahkeme tarafından yeniden incelenmesine temyiz aşaması adı verilir.

Boşanma davalarında temyiz aşaması Yargıtay’ın 2. Hukuk Dairesi tarafından yürütülür. Boşanma davalarında temyiz aşamasının ne kadar süreceği konusu, davanın içeriğine bağlı olarak değişen bir konudur. Ancak boşanma davalarında temyiz aşaması genellikle 10-12 ay gibi sürelerde gerçekleşmektedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Temyize Giderse Ne Kadar Sürer?

Davanın seyrine göre değişebildiği gibi çekişmeli boşanma davası temyize gidildiği taktirde 1 yıl kadar sürebilmektedir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Boşanmanın anlaşmalı olduğu durumlarda taraflar aile mahkemesine boşanmak istediklerini ve anlaşma taleplerini bildiren dilekçeyi sunduklarında ve hâkime sözlü olarak boşanmak istediklerini ifade ettiklerinde mahkeme süreci başlamış olur. Bu Dilekçe Mersin Boşanma Avukatı aracılığı ile de sunulabilir. Eğer davanın açılmasında veya mahkemeye sunulan beyan ve dilekçelerde hukuki bir sorun yok ise boşanma en kısa sürede gerçekleşir. Ancak çekişmeli boşanma davalarında iki taraf arasında ortak bir anlaşma sağlanabilmesi için bu süre uzamaktadır. Çünkü çekişmeli boşanma davalarının sonuca bağlanabilmesi için her iki tarafın da anlaşmaya varmaları gerekmektedir. Çekişmeli boşanma davalarında nafaka, velayet veya tazminat konularında anlaşma sağlandığında dava sonuca bağlanabilmektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Aldatma nedeniyle boşanma, davanın ayrıntılarına, davanın türüne, davanın konusuna ve içeriğine göre değişmektedir. Taraflardan birinin aldatma nedeniyle boşanma davası açması durumunda, bu durum davanın süresini de etkileyecek ve aldatma nedeniyle açılan boşanma davasının süresi davanın içeriğine göre daha kısa veya daha uzun sürecektir.

Aldatma nedeniyle boşanma davası ne kadar sürer sorusuna yanıt vermek için aldatma unsurunun içeriği ve tarafların anlaşmalarına göre değişmektedir. Taraflardan birinin eşini aldatması halinde, diğer eşin en az 6 ay içinde karşı tarafa aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkı mevcuttur.

Aldatmanın daha geç öğrenildiği durumlarda ise diğer eş, 5 yıl içinde geçmişte eşi tarafından aldatıldığı için, karşı tarafa aldatma nedeniyle boşanma davası açabilir. Boşanma davalarında aldatılan eşin affetmesi durumunda, boşanma davası açma hakkını kaybetmiş olur.

Örneğin, aldatma nedeniyle açılan boşanma davası sürecinde aldatılan eş karşı tarafa, “Seni affettim, evine dön” mesajları gönderdiğinde eşini affetmiş sayılır ve aldatma nedeniyle dava açma hakkını da kaybetmiş olur. Affetme mesajları, aile mahkemesine sözlü, yazılı veya sesli kanıt olarak sunulabilir. Bu durumda açılmış olan aldatma nedeniyle boşanma davası süreci sona erer. Boşanma davası ne kadar sürer başlıklı yazımız gibi benzer hukuki makalelerimiz için avukatlık büromuzun blog bölümünü ziyaret edebilirsiniz.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Anlaşmalı boşanma davası süresi, çiftlerin anlaşma sağladığı konulara ve mahkemenin yoğunluğuna bağlı olarak değişebilir. Genellikle çiftlerin anlaşmalı olarak sunulan boşanma dosyaları, mahkeme sürecinde daha hızlı sonuçlanabilir. Ancak mahkemenin yoğunluğu, gerekli belgelerin tamamlanma süreci ve yargılama takvimine bağlı olarak davanın tamamlanma süresi değişiklik gösterebilir. Çoğu durumda, anlaşmalı boşanma davaları diğer boşanma türlerine göre daha kısa bir sürede sonuçlanma eğilimindedir.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Çekişmeli boşanma davası süresi, çiftler arasındaki anlaşmazlıklara, talep edilen delil ve tanıkların sayısına, mahkeme yoğunluğuna ve yargılama süreçlerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Genellikle çekişmeli boşanma davaları, mahkemenin daha fazla delil toplamasını, tanıkları dinlemesini gerektirdiği için anlaşmalı boşanma davalarına kıyasla daha uzun sürebilir. Bu davalarda çiftler arasındaki anlaşmazlıkların çözümü, mahkemenin takvimine ve dosyanın karmaşıklığına bağlı olarak süreci etkileyebilir.

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer
Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ? 8

Çekişmeli Boşanma Davası Süreci

Çekişmeli boşanma davası süreci, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilen karmaşık bir hukuki süreçtir. Davanın tamamlanma süresi, çiftlerin anlaşmazlıklarının karmaşıklığına, mahkeme takvimine ve davaya ilişkin diğer özel koşullara bağlı olarak değişkenlik gösterir.

Çekişmeli boşanma davaları genellikle birkaç celse sürer. İlk celse genellikle tarafların iddialarını ve savunmalarını sunmalarına ayrılır. Daha sonraki celseler, mahkeme kararı için gerekli delillerin sunulması, tanıkların ifade vermesi ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümlenmesi için ayrılabilir.

Ancak, her boşanma davası benzersizdir ve süreç, davaya taraf olan tarafların işbirliğine ve mahkemenin takvimine bağlı olarak değişir. Çekişmeli boşanma davaları genellikle uzun sürebilir, çünkü taraflar arasında anlaşmazlıkların çözümü zaman alabilir.

Unutulmamalıdır ki, hukuki süreçte adil bir sonuç elde etmek için uzman bir avukatın rehberliği önemlidir. Tarafların uzlaşma yoluna gitmeye hazır olmaları ve hukuki süreçte işbirliği yapmaları, davayı daha hızlı ve düzenli bir şekilde tamamlamalarına yardımcı olabilir.

Çekişmeli Boşanma Davası Bittikten Sonra Ne Olur?

Çekişmeli boşanma davası süreci sona erdiğinde, taraflar arasındaki hukuki bağlantılar genellikle belirlenmiş olur ve mahkeme kararıyla sonuçlanır. Bu noktada, çekişmeli boşanma davasının sona ermesiyle birlikte bir dizi hukuki ve pratik adım izlenir:

  • Mahkeme Kararının Yürürlüğe Girmesi: Mahkeme, çekişmeli boşanma davasının sonunda bir karar verir. Bu karar, mahkeme tarafından taraflara tebliğ edilir ve kararın yürürlüğe girmesi için belirli bir süre tanınır.
  • Boşanma Kararının Nüfus Kaydına İşlenmesi: Mahkeme kararı, nüfus kayıtlarına işlenir ve resmi olarak boşanma gerçekleşir. Tarafların medeni durumu, bu işlemin ardından “boşanmış” olarak güncellenir.
  • Mal Paylaşımı ve Velayet Hükümlerinin Uygulanması: Mahkeme kararıyla belirlenen mal paylaşımı ve çocukların velayeti gibi hükümler uygulanmaya başlanır. Taraflar, mahkemenin belirlediği şekilde mal varlıklarını paylaşırlar ve çocukların velayeti ile ilgili düzenlemelere uyarlar.
  • Nafaka ve Diğer Ödemelerin Yürürlüğe Girmesi: Mahkeme kararıyla belirlenen nafaka ve diğer ödemeler yürürlüğe girmeye başlar. Taraflar, belirlenen süre ve miktarlarda ödemeleri yerine getirmekle yükümlüdürler.
  • Yargıtay İncelemesi ve İtiraz Süreci: Taraflardan biri veya her ikisi, mahkeme kararına karşı itirazda bulunabilir. Ancak, bu süreç genellikle Yargıtay düzeyinde incelenir ve karar kesinleştikten sonra uygulanmaya devam edilir.
  • Psikolojik ve Sosyal Destek: Boşanma süreci taraflar üzerinde duygusal etkiler bırakabilir. Bu nedenle, çekişmeli boşanma davası sonrasında tarafların psikolojik ve sosyal destek almaları önemlidir. Gerekirse, uzman yardımı ile duygusal iyileşme sürecine odaklanılabilir.

Çekişmeli boşanma davası sonrasında, tarafların mahkeme kararına uyması ve bu sürecin sonlandırılması önemlidir. Hukuki süreçlerin tamamlanmasının ardından, tarafların yeni bir hayata başlamalarına olanak tanıyan bir döneme giriş yapılır.

Çekişmeli Boşanma Davası İlk Celsede Biter Mi ?

Çekişmeli boşanma davalarının süresi, birinci celsede tamamlanıp tamamlanmaması durumu birçok faktöre bağlıdır ve genel bir kural bulunmamaktadır. Çekişmeli boşanma davaları, çiftin anlaşamadığı meseleleri içerir ve bu nedenle daha uzun sürebilir.

İlk celse, tarafların taleplerini ve savunmalarını sunmaları için ayrılmış bir aşamadır. Ancak, dava konusu olan meselelerin karmaşıklığı, delil toplama süreci ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkların çözümü gibi faktörler, davayı uzatabilir. Mahkeme, taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözmeye çalışabilir, ancak eğer uzlaşma sağlanamazsa dava devam eder.

Çekişmeli boşanma davaları genellikle birkaç celseye yayılabilir. Taraflar arasında uzlaşma sağlanması durumunda veya mahkeme tarafından hızlandırılması amacıyla belirli durumlar için öngörülen süreçlere rağmen, birinci celsede tamamlanma garantisi bulunmamaktadır.

Her boşanma davası benzersizdir ve davayı etkileyen bir dizi faktör vardır. Mahkeme, delilleri değerlendirir, tarafların iddialarını inceler ve adil bir karar vermeye çalışır. Bu nedenle, çekişmeli boşanma davalarının süresi, davanın karmaşıklığına ve taraflar arasındaki anlaşmazlıklara bağlı olarak değişebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Tarafların ikisi de boşanmak için anlaşma sağladıklarında boşanma süresi daha kısa sürede gerçekleşmektedir.

Boşanma Davası Temyize Giderse Ne Kadar Sürer ?

Boşanma davalarında temyiz aşaması genellikle 10-12 ay gibi sürelerde gerçekleşmektedir.

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ne Kadar Sürer ?

Aldatma Nedeniyle Boşanma Davası Ne Taraflardan birinin aldatma nedeniyle boşanma davası açması durumunda, bu durum davanın süresini de etkileyecek ve aldatma nedeniyle açılan boşanma davasının süresi davanın içeriğine göre daha kısa veya daha uzun sürecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın