Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Babaya Nasıl Verilir ?

Boşanma davasında çocuğun velayeti babaya nasıl verilir sorusunun yanıtı çocuğun menfaatleri doğrultusunda açıklanabilir. Bir boşanma davasında çocuğun velayeti konusu, çocuğun iyi bakılması ve eğitim hayatını devam ettirebilmesi için mahkeme tarafından titizlikle verilen bir karardır. Bu yüzden boşanma davalarında eğer çocuğa iyi bakabilecek taraf baba ise mahkeme de çocuğun velayetini babaya verecektir. Boşanma davalarında 8 yaşından küçük olan çocuklar, anneye muhtaç oldukları için, genellikle boşanma davalarında bu çocukların velayeti anneye verilmektedir. Ancak bazı durumlarda çocuğun yaşı küçük olsa bile velayetinin babaya verilmesi mümkündür.

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Babaya Nasıl Verilir

Çocuğun velayetinin babaya verilmesi annenin ruhsal, maddi ve fiziksel durumuna göre değişmektedir. Çocuğun velayetini annenin istememesi durumunda da çocuğun velayeti babaya verilmektedir. Eşlerin anlaşmalı olarak boşanmaları ve çocuğun velayetinin babada kalmasına karar vermeleri durumunda çocuğun velayeti babaya verilecektir.

Annenin akıl sağlığının yerinde olmaması, annenin fiziksel sağlığının yerinde olmaması, annenin çocuğa şiddet uygulaması, annenin maddi açıdan koşullarının yetersiz olması veya annenin çocuğun bakımını üstlenebilecek durumda olmaması gibi durumlarda da çocuğun velayeti babaya verilmektedir. 

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Babaya Nasıl Verilir ?
Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Babaya Nasıl Verilir ? 7

İlginizi çekebilir; Anne evlenirse velayet babaya verilir mi?

Velayetin Kapsamına Hangi Konular Dahildir ?

Velayetin kapsamına hangi konular dâhildir ? Sorusunun yanıtı çocuğun menfaati ile ilişkili bir konudur. Velayetin kapsamına giren konular da bu açıdan değerlendirilerek mahkemede çocuğun velayeti hakkında en doğru kararın verilmesi hedeflenir. Çocuğunun velayetinin kapsamına dâhil olan konular ise şunlardır:

 • Çocuğun hayatının düzeni, bakımı, sağlığı
 • Çocuğun yaşadığı yer, çevre ve gideceği okulun muhiti
 • Çocuğun eğitimi ve sosyal çevresi
 • Çocuğun kalacağı ev, çocuğun özel eşyaları ve yaşayacağı alan
 • Çocuğun kimlerle yaşayacağı ve bunun çocuğa etkileri

Boşanmada Çocuğun Velayeti Babaya Nasıl Verilir ?

Boşanmada çocuğun velayeti babaya nasıl verilir? Sorusunun yanıtı, babanın çocuğa sağlayacağı hayat koşulları ve çocuğa göstereceği bakım ve özenle ilgilidir. Boşanma davasında anne, çocuğunun velayetini babasına vermek isterse ve çocuğun babası da bu isteği kabul ederse mahkeme çocuğun velayetini babaya verecektir. Eğer boşanma davasında hem anne hem de baba çocuğun velayetini almak istemezse çocuk sosyal hizmetlere gönderilir. 8 yaşın üzerindeki çocukların velayeti konusunda annenin ve babanın fikri alındıktan sonra çocuğun da fikri alınır.

Eğer Aile Mahkemesi 8 yaşın üzerindeki çocuğun, babasında kalmasının daha iyi olduğunu düşünürse çocuğun velayeti babasına verilir. Eğer anne vefat etmişse ya da anne cezaevineyse çocuğun velayeti babasına verilmektedir. Çocuğun velayetinin eşlerden hangi tarafa verileceği konusu, çocuğun menfaatlerini temel alan bir konudur. Bu yüzden boşanma davalarında çocuk hangi tarafta iyi bakılacaksa fiziksel ve ruhsal koşullar da dikkate alınarak çocuğun velayeti anneye ya da babaya verilir. Alanında uzman bir avukat ile iş birliği yapmak için Mersin Velayet Davası Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Babaya Verilir Mi ?

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Babaya Verilir Mi? Sorusunun yanıtının temeli çocuğun menfaatlerine dayanır. Boşanma davalarında velayetin çocuğa verilebildiği bazı durumlar mevcuttur. Bu durumlarda boşanma davasında çocuğun velayeti babaya verilebilmektedir. Anne çocuğunun velayetini istemezse ve bu isteğini mahkemeye bildirirse çocuğun velayeti babaya verilebilmektedir.

Eğer evli olan eşler, anlaşmalı olarak boşanıyorsa ve kendi aralarında çocuğun velayetinin babaya verilmesine karar vermişlerse mahkeme de eşlerin bu isteğini onaylayarak çocuğun velayetini babaya verebilmektedir. Annenin sağlık durumunda ciddi bir sorun varsa, akıl sağlığı yerinde değilse ve çocuğa bakabilecek durumda değilse mahkeme çocuğun velayetini babaya verecektir. Ayrıca annenin psikolojik olarak yıpranmış olması, çocuğuna öfke ve şiddet göstermesi ve çocuğu ihmal etmedi de velayetin babaya verilmesini sağlayacak nedenlerdir.  Boşanma davalarında velayet konusu, çocuğun menfaatini hedeflediğinden, çocuğun babasının yanında daha iyi bakılacağına hükmolunan tüm hallerde çocuğun velayeti babaya verilir.

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Babaya Nasıl Verilir ?
Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Babaya Nasıl Verilir ? 8

Anne Çocuğun Velayetini Babaya Vermek İsterse

Annenin çocuğun velayetini babaya vermek istemesi üzerine, baba da aynı fikirde olup çocuğun velayetini isterse çocuğun velayeti babaya verilecektir. Fakat çocuğun velayetinin anne ve baba taraflarından istenmemesi durumunda çocuk sosyal hizmetler kurumuna gönderilebilmektedir. “Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Babaya Nasıl Verilir” başlıklı yazımızın sonuna gelirken blog bölümümüzden Avukatlık büromuzun diğer makalelerine ulaşabilirsiniz.

Hangi Şartlarda Çocuğun Velayeti Babaya Verilir?

Çocuğun velayeti, aile hukuku kapsamında önemli bir konudur ve mahkemeler, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek velayet kararlarını verirler. Bu bağlamda, çocuğun velayetinin babaya verilmesine karar verilmesi için belirli şartlar bulunmaktadır. Hukuki çerçeve içerisinde, babaya velayetin verilmesine karar verilmesini etkileyen faktörleri inceleyerek, bu durumun nasıl gerçekleşebileceğini ele alacağız.

 • Çocuğun İyi Çıkarları:

Çocuğun velayeti konusunda en temel unsur, çocuğun iyi çıkarlarıdır. Mahkemeler, velayet kararlarını verirken çocuğun fiziksel, duygusal, eğitimsel ve sosyal ihtiyaçlarını dikkate alır. Eğer mahkeme, çocuğun babasıyla daha iyi bir ilişki kurabileceğine ve bu ilişkinin çocuğun gelişimi için olumlu sonuçlar doğurabileceğine inanıyorsa, velayetin babaya verilmesi mümkündür.

 • İletişim ve İlişki:

Mahkemeler, çocuğun her iki ebeveyniyle düzenli bir iletişim ve ilişki kurabilmesine önem verir. Eğer baba, çocuğuyla sağlıklı bir bağ kurma konusunda istekli ve mükellefse, bu durum çocuğun velayetinin babaya verilmesine olumlu etki edebilir. İyi bir iletişim ve ilişki, çocuğun duygusal ve psikolojik gelişimi için önemlidir.

 • İstikrarlı Bir Çevre Sağlama Kapasitesi:

Baba, çocuğa istikrarlı bir yaşam ve eğitim ortamı sunma kapasitesine sahip olmalıdır. İyi bir eğitim, sağlık hizmetleri ve genel yaşam koşulları, mahkemelerin velayet kararı verirken değerlendirdiği unsurlar arasındadır. Eğer baba, çocuğunun temel ihtiyaçlarını karşılamada güçlü bir potansiyele sahipse, velayetin babaya verilmesi daha olasıdır.

 • Ebeveynlik Yetenekleri ve Sorumluluk:

Mahkemeler, çocuğun güvenliği ve refahını sağlama konusunda her iki ebeveynin de yeteneklerini değerlendirir. Baba, çocuğunun güvenliği ve sağlığı için gerekli önlemleri alabilme yeteneğine sahip olmalıdır. Ayrıca, çocuğun eğitimine ve sosyal gelişimine katkı sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirme konusunda da güçlü bir irade sergilemelidir.

Sonuç oloarak; Çocuğun velayeti, her durumda özenle değerlendirilmesi gereken bir konudur ve mahkemeler, bu kararı verirken çocuğun en iyi çıkarlarını gözetirler. Babaya velayetin verilmesi, çocuğunun sağlıklı bir gelişimine katkı sağlayabilecek ve onunla sağlıklı bir ilişki kurabilecek bir baba figürünün varlığına dayanmalıdır. Bu şartlar altında, mahkemeler çocuğun velayetini babaya verebilir. Ancak her durum özeldir ve velayet kararı, olayın özelliğine göre değişebilir.

Hangi Durumlarda Çocuğun Velayeti Babaya Verilmez?

Çocuğun velayeti, aile hukukunun karmaşık bir alanını oluşturur ve mahkemeler, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek velayet kararları verir. Ancak, belirli durumlarda, çocuğun velayeti babaya verilmeyebilir. Bu durumlar, çocuğun fiziksel, duygusal veya psikolojik sağlığını olumsuz etkileyebilecek koşulları içerebilir.

Birinci öncelik, çocuğun güvenliği ve refahıdır. Eğer bir baba, çocuğunun güvenliğini tehlikeye atacak bir durumda bulunuyorsa, mahkeme velayeti annesine verebilir. Örneğin, şiddet eğilimleri, madde bağımlılığı veya ciddi psikolojik sorunlar bu durumlara örnektir.

Ayrıca, çocuğun duygusal ve eğitim ihtiyaçları da göz önüne alınır. Eğer bir baba, çocuğunun duygusal ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalıyorsa veya eğitimine yeterince katkıda bulunamıyorsa, mahkeme velayeti annesine verebilir.

Aile içi ilişkiler de önemlidir. Eğer bir baba, çocuğuyla sağlıklı bir ilişki kuramıyorsa veya çocuğunun temel ihtiyaçlarını karşılamakta ihmalkar davranıyorsa, velayet annesine verilebilir.

Sonuç olarak, çocuğun velayeti konusunda alınacak kararlar, çocuğun en iyi çıkarlarına odaklanmalıdır. Her durum özelinde değerlendirilir ve mahkeme, çocuğun sağlığı, güvenliği ve genel refahını koruma amacını taşır. Bu nedenle, çocuğun velayeti babaya verilmeme kararı, spesifik durumun detaylı bir değerlendirmesine dayanmalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Babaya Nasıl Verilir ?

Bir boşanma davasında çocuğun velayeti babaya nasıl verilir sorusunun yanıtı çocuğun menfaatleri doğrultusunda açıklanabilir.

Boşanma Davasında Çocuğun Velayeti Babaya Verilir Mi ?

8 yaşın üzerindeki çocuğun, babasında kalmasının daha iyi olduğuna karar verilirse, çocuğun velayeti babasına verilir. Eğer anne vefat etmişse ya da anne cezaevineyse de çocuğun velayeti babasına verilmektedir.

Velayetin Kapsamına Hangi Konular Dahildir ?

Çocuğun hayatının düzeni, bakımı, sağlığı, Çocuğun yaşadığı yer, çevre ve gideceği okulun muhiti, Çocuğun eğitimi ve sosyal çevresi…

Boşanmada çocuğun velayeti kaç yaşında babaya verilir?

Türkiye’de boşanmada çocuğun velayeti genellikle annede kalır. Ancak mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek babaya da verebilir. Genelde çocuğun yaşına değil, ebeveynlerin bakım yeteneklerine ve çocuğa olan ilişkilerine odaklanılır. Bu nedenle kesin bir yaş sınırı yoktur, mahkeme karar verir.

4 Comments
 • Medine
  6:24 PM, 1 Haziran 2023

  Merhaba şuan cekismeli boşanma sürecindeyim 1.5 yaşında oğlum var ailemle yasiyorum 1250 ₺nafaka alıyorum yeterli olmadığı için sigortalı bi işe girdim ben calisirken oğluma annem bakıyor . İşte çalışıyor olmam oğlumun velayetini alma konusun da sorun teşkil eder mi?

 • irfan
  4:26 PM, 4 Temmuz 2023

  Merhaba efendim boşanmada vekalet alan kişi çocuğu çalıştırılırsa ne olur bilgi alabilirmiyim çocuğum 17 ve 19 yaşlarında iki kızım var okul hayatını bırakıp calismaya zorlanmış birde benden nafaka alıyorlar bunu nasıl durdura bilirim cocuklarin okumasindan yana bir babayim

 • Muroo
  10:04 PM, 6 Temmuz 2023

  Bundan 20 sene once istanbul metris cezaevinde şöyle bir yazi vardi Allah yok peygamber izine gitti yazisi vardi bizim bu ulkede adalet yok hakim savci yargitay adalet bakani dahil kula kulluk yatigi surece hic bir zaman adalet beklenilmez bir anne maddi durumu yok sagligi yerinde sigara alkol kullaniyor dost hayati yasiyor bunlari ispatlandigi halde hakim savci ve ust mahkeme delil yetersizliyinden anneden alip babaya vermiyor davali kadin ise kadinin beyanini esas gosterip erkeyi kole gibi goren kanun oldugu surece kimse adaletten bahsetmesin

 • Fatma
  12:01 AM, 31 Temmuz 2023

  Iki tane erkek çocuğum var biri 15 yaşında biri 16 yaşına girdi velayetlerini babaya vermek istiyorum geçici olarak verebiliyor muyum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın