Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır?

Değer kaybı davası nasıl açılır ? ; Öncelikle araç değer kaybının kasko şirketi tarafından ödenip ödenmeyeceği konusuna bakacak olursak; aracın kaza yapması nedeniyle oluşan değer kaybının tek bir araçtan ibaret olmayacağını vurgulamamız gerekir. Başka bir tabirle kazada sorumlu tarafın da kendi aracında değer kaybı oluşmuş olabilir. Bu durumun yanı sıra trafik sigortası sadece tek bir tarafın araç değer kaybını karşılar; bu taraf da kazada sorumluluğu olmayan ya da sorumluluk oranı diğer tarafa göre az olan kişi olarak belirlenmiştir. Kazaya sebebiyet vermiş olan tarafın teminatı ise önceden yaptırmış olduğu kasko sigortasıdır.

Araç değer kaybı, kazada kusursuz olan veya kusuru az olan taraf için, kazaya sebep olan kişi tarafından karşılanır. Araç değer kaybının karşılanması konusunda da zorunlu araç trafik sigortası devreye girmektedir. Ancak bu, kendiliğinden değil başvuru aracılığıyla gerçekleşir. Bu noktada, ilgili vatandaşlarımız tarafından değer kaybı davası nasıl açılır sorusu merak edilen bir konu olmuştur.

Kazada kusursuz taraf, aracın değerinin kusurlu taraftan karşılanması için, ekspertiz raporu alarak değer kaybına sebep olan diğer tarafa dava açabilir.

Araç değer kaybının tazmini söz konusu olduğu zaman, bunu gerçekleştirmenin iki seçeneği vardır. Bu seçenekler; Dava yolu ve Sigorta Tahkim Komisyonudur. Dava yolu ile değer kaybının tazmin edilmesi halinde, birden fazla durum ile karşılaşmak mümkün. Bunlardan biri, kaza olayında tam kusurlu olarak vasıflandırılan taraf, hasar gören aracın kıymetinde oluşan düşüş miktarı için araç değer kaybı tazminat davası açma hakkına sahiptir. Başka bir deyişle karşı taraftan araç değer kaybı talep edebilmek için öncelikle tam kusurlu olmamak gerekir. Bu noktada, kazanın meydana gelmesindeki kusur durumu önem arz etmektedir. Ve yahut kısmi kusur varsa, kusursuzluk oranında değer kaybı tazmini mümkün olabilir.

Kusur oranının tespiti için, bilirkişi danışmanlığına başvurmak sıklıkla karşılaşılan bir yoldur. Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuruda bulunmak, araç değer kaybı tazmininin yöntemlerinden bir diğeridir. Sigorta Tahkim Komisyonu sadece trafik sigortalarına değil, bütün sigorta uyuşmazlıklarını incelemektedir. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru gerçekleştirmek için öncelik olarak, ilgili sigorta şirketine yapılan başvurunun tatmin edici olmaması, yetersiz olması veya 15 gün içinde sorunun çözülememiş olması gerekir.

Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır
Değer Kaybı Davası Nasıl Açılır? 6

Değer Kaybı İçin Kime Dava Açılır?

Araç değer kaybı tazminat davasında, kusuru olmayan veya kusuru diğer taraftan daha az olan araç sahibi kazaya sebebiyet veren aracın sürücüsüne karşı dava açabilir. Kazaya sebep olan aracın sürücüsü ile ruhsat sahibi olan kişinin farklı olması durumunda değer kaybı için kime dava açılır sorusu akıllara gelmektedir. Kazaya karışan sürücü ile ruhsat sahibinin farklı olması durumunda ise, ruhsat sahibine karşı dava açılır.

Bunun yanı sıra, kazaya sebebiyet veren aracın trafik sigortası var ise ve trafik kazası nedeniyle meydana gelen değer kaybı da poliçe kapsamına alınmış ise bu durumda sigorta şirketine karşı da dava açılabilir. Peki sigorta şirketine değer kaybı davası nasıl açılır Bu soruya cevaben; Sigorta şirketlerine dava açılabilmesi için değer kaybının poliçe kapsamına girmesi gereklidir. Böylelikle değer kaybının tespiti için araç değer kaybı davası açılır. Eğer davacı olan taraf değer kaybını ispat edemiyorsa araçta meydana gelen kaybı ödemekle yükümlüdür.

Değer Kaybı İçin Avukat Şart mı?

Araç değer kaybı başvurusu için birden fazla yöntem vardır. Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru, icra takibi veyahut da Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava yolu ile araç değer kaybı talep edilebilir. Bu hususta en hızlı ve en çok tercih edilen yöntem ise, sigorta tahkim komisyonuna başvurudur.

Sigorta tahkim komisyonu, araç değer kaybı noktasındaki uyuşmazlığı en fazla 4 ay içerisinde sonuçlandırır. Bu davalar ile alakadar olan vatandaşlarımızın sıklıkla sormuş olduğu değer kaybı için avukat şart mı sorusuna cevaben; Başvurular bizzat yapılabildiği gibi avukat aracılığıyla da yapılabilir. Ancak tahkim yolu, diğer mahkemelerden daha farklı prosedürler içermesi nedeniyle araç değer kaybı alanında uzman bir avukattan bu konuda yardım alınmalıdır.

Özetle, aracı kazaya karışan vatandaşlarımız eğer kusursuz veya az kusurlu taraf ise, sigorta şirketine araç değer kaybı davasına başvurabilirler. Değer kaybı davası nasıl açılır noktasında detaylı bilgi yukarıdaki yazımızda anlatılmaktadır. Başvuru sonucunda sigorta tahkim komisyonunun vermiş olduğu karar, mahkeme ilamı olarak kabul edilip, ilamlı icra takibi şeklinde yapılabilir.

Araç Değer Kaybı Davası Açma Şartları

Araç değer kaybı, kaza sonrasında aracın değerinde meydana gelen azalmayı ifade eder ve bu durum, mağdurun maddi kayıplarının bir yansımasıdır. Türk hukuk sistemi içerisinde araç değer kaybı davası açmak isteyen bireylerin dikkate alması gereken belirli şartlar bulunmaktadır.

Öncelikle, kaza sonucunda araçta meydana gelen değer kaybının belgelendirilmesi önemlidir. Bu noktada, kaza raporu, aracın fotoğrafları ve eksper raporu gibi deliller, mahkemede daha güçlü bir duruş sergilemenize yardımcı olacaktır. Ayrıca, kazanın karşı tarafın kusurundan kaynaklandığını ispatlamak da gereklidir.

Dava açma sürecinde dikkat edilmesi gereken bir diğer husus ise zamanaşımı süresidir. Türk Borçlar Kanunu’na göre, araç değer kaybı davası için belirlenmiş olan zamanaşımı süresi genellikle iki yıldır. Bu süreyi aşmamak, davayı zamanında açabilmeniz açısından önemlidir.

Son olarak, araç değer kaybı davası için hukuki yardım almak da oldukça önemlidir. Bir avukat, sürecinizi yönetmenize, gerekli belgeleri toplamanıza ve hukuki haklarınızı korumanıza yardımcı olabilir.

Araç değer kaybı davası açma şartları, somut delillerin toplanması, kusurun ispatlanması ve zamanaşımına dikkat edilmesi gibi unsurları içermektedir. Bu şartlara dikkat ederek, adil bir tazminat talebinde bulunabilir ve haklarınızı koruma altına alabilirsiniz.

Değer Kaybı Dava Açma Süresi Nedir?

Değer kaybı, bir malın veya mülkün değerinde meydana gelen azalma anlamına gelir ve genellikle bir hukuki süreç gerektirir. Değer kaybı durumunda dava açma süresi, birçok faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, değer kaybının fark edildiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde dava açılması gerekmektedir.

Hukuki süreçler, yerel yargı sistemine, malın türüne ve değer kaybının sebebini belirleyen çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Örneğin, bir aracın değer kaybı davası, kaza sonrası ortaya çıkabilir ve bu durumda dava açma süresi genellikle kaza tarihinden itibaren başlar.

Değer kaybı davası için belirlenen sürelerin aşılması durumunda hak kaybı yaşanabilir. Bu nedenle, değer kaybı yaşayan bireylerin vakit kaybetmeden bir hukuk profesyoneliyle iletişime geçmeleri önemlidir. Hukuki süreçlerin karmaşıklığı göz önüne alındığında, uzman bir avukatın rehberliği, davanın başarılı bir şekilde sonuçlanması için kritik öneme sahiptir.

Değer kaybı davalarıyla ilgili daha fazla bilgi almak veya danışmanlık hizmeti almak için bize başvurabilirsiniz. En iyi hukuki destek ve çözümleri için profesyonel ekibimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Davası Görevli ve Yetkili Mahkeme

Görevli mahkeme, genellikle davalının (genellikle sigorta şirketi) ikametgahına veya işyerine bağlı olarak belirlenir. Türk Medeni Kanunu’na göre, tüzel kişilerin ikametgahı yerine, işyerinin bulunduğu yer mahkemesi görevlidir. Bu nedenle, araç değer kaybı davasının görevli mahkemesi, davalı sigorta şirketinin işyerinin bulunduğu yer mahkemesidir.

Yetkili mahkeme ise genellikle Asliye Hukuk Mahkemesi’ne aittir. Çünkü değer kaybı davaları genellikle maddi tazminat taleplerini içerir ve Asliye Hukuk Mahkemeleri, maddi tazminat davalarına bakmakla görevlidir.

Ancak, davanın özelliklerine ve miktarına bağlı olarak yetkili mahkemenin değişebileceği unutulmamalıdır. Örneğin, yüksek miktarlı taleplerde veya özel durumlarda, İcra ve İflas Hukuk Mahkemeleri de yetkili olabilir.

Araç Değer Kaybında Zamanaşımı

Araç değer kaybı talepleri, belirli bir hasarın meydana geldiği tarihten itibaren belirli bir süre içinde yapılmalıdır. Bu süre, her hukuki yargı alanında farklılık gösterebilir. Genellikle, araç sahipleri, araçlarının değer kaybına uğradığını iddia ederek tazminat talebinde bulunabilirler. Ancak, bu taleplerin belli bir süre içinde yapılması gerekmektedir.

Araç değer kaybında zaman aşımı, araç sahipleri için önemli bir hukuki konudur. Bu nedenle, araç sahiplerinin, araçlarına ait değer kaybını tespit ettikten sonra mümkün olan en kısa sürede hukuki danışmanlık alarak gerekli adımları atmaları önemlidir. Bu sayede, hukuki haklarına zamanında başvurarak araç değer kaybı taleplerini etkili bir şekilde takip edebilirler.

Sıkça Sorulan Sorular

Araç değer kaybı nedir ?

Gerçekleşen trafik kazası ile hasarlı araçta oluşan hasar miktarının piyasa rayicine göre oluşan değer düşüklüğüdür.

Araç Değer Kaybı Davası Nedir?

Araç değer kaybı davası, oluşan trafik kazası nedeniyle aracın hasar görmesinden dolayı ortaya çıkan tamir sonrasında, ilgili aracın ikinci el satış piyasasında fiyatının değer kaybetmesi üzerine açılabilecek davadır.

Değer kaybı davasında sigortaya başvuru zorunlu mu?

Değer kaybı davasında sigortaya başvuru zorunlu değildir, ancak bazı durumlarda poliçe şartlarına bağlı olarak sigorta şirketi başvuruyu talep edebilir. Taraflar genellikle anlaşmazlığı mahkeme yoluyla çözmeyi tercih eder.

1 Comments
  • Mehmet Nuri Turunğ
    9:54 AM, 4 Haziran 2023

    Merhaba ben 2018 yılında icra dairesinin yaptığı satışta aynı dosyadan iki tane gayrimenkul aldım. Aldığım Gayrimenkullere ihalenin feshi davasi açıldı ve 5 yılda dava ancak sonuçlandı ve ben davayı kaybettim. 2018 yılında 77.000 + 60.000 olmak üzere 137.000 tl ye iki daire aldım şimdi yasal faizi ile birlikte 164.000 tl para verdiler bana
    Ama bu dairelerin şu şekilde değere yaklaşık 2 milyon TL. Benim buradaki kaybımı dava edebilirmiyim ve kazanma olasılığım var mı?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın