Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Emekli maaşı hesaplama

Günümüzde emeklilik, bireylerin hayatlarının belirli bir aşamasında karşılaştıkları önemli bir dönemdir. Emeklilik maaşı hesaplama süreci, çalışanların ve bağımsız çalışanların merak ettiği bir konudur. Bu makalede, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Bağ-Kur ve Erken Emeklilik Yaşı (EYT) kapsamında emekli maaşı hesaplama yöntemlerini inceleyeceğiz.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Emekli Maaşı Hesaplama:

SGK’ya tabi çalışanlar için emekli maaşı hesaplama süreci, genellikle prim ödeme gün sayısına, prim ödeme tutarına ve çalışılan yıl sayısına dayanır. Bu faktörler, emekli maaşının belirlenmesinde önemli rol oynar. SGK’da emekli maaşı hesaplama, güncel yıl bazında değişiklik gösterebilir, bu nedenle en güncel bilgilerle hesaplama yapılmalıdır.

Bağ-Kur Emekli Maaşı Hesaplama:

Bağ-Kur, esnaf, çiftçi ve serbest meslek sahiplerini kapsayan bir sosyal güvenlik kurumudur. Bağ-Kur emekli maaşı hesaplama, yine ödenen prim gün sayısına, prim tutarına ve çalışma süresine bağlıdır. Bağ-Kur emekli maaşı almak isteyenler, özellikle prim borçlarını düzenli bir şekilde ödeyerek emeklilik haklarına kavuşabilirler.

Erken Emeklilik Yaşı (EYT) ve Maaş Hesaplama:

Erken emeklilik yaşı, bireylerin belirli koşullar altında emeklilik hakkına sahip olabilecekleri bir yaş grubunu ifade eder. EYT kapsamında emekli maaşı hesaplama, genellikle prim gün sayısı, prim miktarı ve yaş faktörleri üzerinden yapılır. Bu süreçte dikkat edilmesi gereken nokta, belirlenen yaş ve prim gün sayısının bir araya gelmesidir.

Emekli Maaşı Hesaplama Sürecinde Dikkat Edilmesi Gerekenler:

 • Prim gün sayısı: Emekli maaşı hesaplamalarında genellikle prim gün sayısı önemli bir faktördür. Düzenli prim ödemeleri, daha yüksek emekli maaşını beraberinde getirebilir.
 • Prim miktarı: Ödenen prim miktarı da emekli maaşı üzerinde etkilidir. Yüksek prim ödemeleri, emekli maaşını artırabilir.
 • Çalışılan yıl sayısı: Emeklilik için belirlenen yaşa gelmeden önce geçen toplam çalışma süresi, emekli maaşını etkileyen bir diğer önemli faktördür.

Sonuç olarak, emekli maaşı hesaplama süreci karmaşık olabilir ve bireylerin durumlarına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle, en güncel bilgilerle ve kişisel durumunuza özel hesaplamalar yapmak için ilgili sosyal güvenlik kurumlarına başvurmak önemlidir. Unutulmamalıdır ki, bu makalede verilen bilgiler genel bilgilerdir ve bireysel durumları kapsamayabilir.

İlginizi çekebilir; işsizlik maaşı hesaplama

SGK Emeklisinin Maaşı Nasıl Hesaplanır?

Emekli olmak, çalışanların en büyük hayallerinden biridir. Emekli olduktan sonra rahat bir yaşam sürebilmek için emeklilik maaşı hesaplaması yapmak önemlidir. SGK emeklisinin maaşı hesaplaması, sigortalının prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve aylık kazancı gibi faktörlere göre yapılır.

2008 Öncesi Sigorta Girişi Olanların Emekli Maaşı Hesaplaması

2008 yılı öncesi sigorta girişi olan SGK emeklilerinin maaşı hesaplaması, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı kullanılarak yapılır. Güncelleme katsayısı, emeklilik maaşını hesaplamak için kullanılan bir katsayıdır. Bu katsayı, her yıl TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre güncellenir. Aylık bağlama oranı ise, sigortalının prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresine göre belirlenir.

2008 öncesi sigorta girişi olan SGK emeklisinin maaşı hesaplama formülü şu şekildedir:

Emekli Maaşı = Güncelleme Katsayısı * Aylık Bağlama Oranı

Örneğin, 1990 yılında sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve 2024 yılında emekli olan bir kişinin prim ödeme gün sayısı 7.200’dür. Bu kişinin sigortalılık süresi ise 34 yıldır. Bu kişinin emekli maaşı, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı dikkate alınarak şu şekilde hesaplanır:

Emekli Maaşı = 0,80 * 34/35 * 7.200
Emekli Maaşı = 16.800

Bu örnekte, emeklinin güncelleme katsayısı 0,80, aylık bağlama oranı ise 34/35’tir. Bu değerler, her yıl TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre güncellenir.

2008 Sonrası Sigorta Girişi Olanların Emekli Maaşı Hesaplaması

2008 yılı sonrası sigorta girişi olan SGK emeklilerinin maaşı hesaplaması, ortalama aylık kazanç ve aylık bağlama oranı kullanılarak yapılır. Ortalama aylık kazanç, sigortalının emeklilik öncesi 10 yıllık dönemdeki kazançlarının ortalamasıdır. Aylık bağlama oranı ise, sigortalının prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresine göre belirlenir.

2008 sonrası sigorta girişi olan SGK emeklisinin maaşı hesaplama formülü şu şekildedir:

Emekli Maaşı = Ortalama Aylık Kazanç * Aylık Bağlama Oranı

Örneğin, 2008 yılında sigortalı olarak çalışmaya başlayan ve 2024 yılında emekli olan bir kişinin prim ödeme gün sayısı 7.200’dür. Bu kişinin sigortalılık süresi ise 16 yıldır. Bu kişinin emekli maaşı, ortalama aylık kazanç ve aylık bağlama oranı dikkate alınarak şu şekilde hesaplanır:

Emekli Maaşı = 7.200 * 0,50
Emekli Maaşı = 3.600

Bu örnekte, emeklinin ortalama aylık kazancı 7.200 TL, aylık bağlama oranı ise 0,50’dir. Bu değerler, her yıl TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre güncellenir.

Emekli Maaşını Etkileyen Faktörler

Emekli maaşını etkileyen faktörler şunlardır:

 • Sigortalının prim ödeme gün sayısı
 • Sigortalının sigortalılık süresi
 • Sigortalının ortalama aylık kazancı
 • Emekli olunan tarih

Prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresi, emekli maaşını en çok etkileyen faktörlerdir. Prim ödeme gün sayısı ne kadar fazla olursa, emekli maaşı da o kadar fazla olur. Sigortalılık süresi de prim ödeme gün sayısı kadar önemlidir. Sigortalılık süresi ne kadar uzun olursa, emekli maaşı da o kadar fazla olur.

Ortalama aylık kazanç da emekli maaşını etkileyen bir faktördür. Ortalama aylık kazanç ne kadar yüksek olursa, emekli maaşı da o kadar yüksek olur. Emekli olunan tarih de emekli maaşını etkileyebilir. Emekli olunan tarih ne kadar geç olursa, emekli maaşı da o kadar fazla olur.

Emekli Maaşı Nasıl Artırılır?

Emekli maaşını artırmak için yapılabilecek şeyler şunlardır:

 • Prim ödeme gün sayısını artırmak
 • Sigortalılık süresini artırmak
 • Ortalama

4A Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

4A emekli maaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı çalışan sigortalıların emekliliklerinde alacakları maaşı ifade eder. 4A emekli maaşı hesaplaması, sigortalının prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve aylık kazancı gibi faktörlere göre yapılır.

4A Emekli Maaşı Hesaplama Formülleri

4A emekli maaşı hesaplama formülleri, sigortalının sigorta giriş tarihine göre değişiklik gösterir.

2008 Öncesi Sigorta Girişi Olan Sigortalılar İçin Hesaplama Formülü

2008 yılı öncesi sigorta girişi olan sigortalıların 4A emekli maaşı hesaplama formülü şu şekildedir:

Emekli Maaşı = Güncelleme Katsayısı * Aylık Bağlama Oranı

Bu formüle göre, emekli maaşı, güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranı çarpılarak bulunur.

Güncelleme katsayısı, emeklilik maaşını hesaplamak için kullanılan bir katsayıdır. Bu katsayı, her yıl TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre güncellenir.

Aylık bağlama oranı ise, sigortalının prim ödeme gün sayısı ve sigortalılık süresine göre belirlenir. Aylık bağlama oranları, sigorta giriş tarihine göre farklılık gösterir.

SSK Emekli Maaşı Nasıl Hesaplanır?

SSK emekli maaşı, bireyin Sosyal Sigortalar Kurumu’na (SSK) ödediği primlere dayanarak hesaplanan bir gelirdir. Hesaplama genellikle çalışma süresi, prime esas kazanç ve prim ödeme gün sayısı üzerinden yapılır. İlk adımda, kişinin sigorta başlangıç tarihinden emekli olduğu tarihe kadar geçen süre belirlenir. Ardından, bu süre içinde ödenen primler ve prime esas kazanç dikkate alınarak emekli maaşı hesaplanır. Hesaplamada kullanılan formüller ve oranlar, Sosyal Sigortalar Kurumu’nun güncel yönetmelikleri ve mevzuatına göre değişebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

Emekli maaşı, çalışma süresi, prime esas kazanç ve prim ödeme gün sayısına bağlı olarak değişir. Kesin bir miktar vermek için bireyin emeklilik tarihini, prim ödeme geçmişini ve kazançlarını bilmek gereklidir. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun güncel yönetmeliklerine göre emekli maaşı hesaplanır.

1 Comments
 • Yalçın Orhan
  2:16 PM, 30 Ocak 2024

  eşim (bayan) 27.09.1971 doğumlu. 20.12.2000 tarihinden beri 4c kapsamında devlet hastanesinde Röntgen teknisyeni olarak görev yapmaktadır. fiili hizmet hesaplamasıyla birlikte maaşını alarak hangi tarihte emekli olabilir. teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın