Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Eşlerin Mal Paylaşımında Malların Envanterinin Tutulması

Evlilik birliği içerisinde eşlerden her birinin sahip olunan malların envanterinin tutulmasına ilişkin talebi olabilir. Eşlerin Mal Paylaşımında Malların Envanterinin Tutulması söz konusu ise bu işlemin resmi senetle yapılması gerekir. Bu tür bir envanter tutulurken malların getirilmesini müteakiben bir yıllık süreçte işlem yapıldığı takdirde envanter doğru kabul edilecektir.

Medeni Kanun uyarınca eşlere tanınan bu hak yasal bir haktır. Eşlerden birinin bu tür bir envanter tutulmasını istemesi durumunda noterlik tarafından işlemin yapılması gerekir. Eşlerden envanter tutulmasını isteyen tarafın isteğine uygun hareket etmeyen eşe karşı ise hukuki yola başvurması mümkündür. Bunun için Aile Mahkemesi görev yapar.

Eşlerin Mal Paylaşımı

Evlilik birliği çeşitli nedenlerle sonlandırılacağı zaman mahkemelere müracaat edilmesi zorunludur. Boşanma davaları sırasında gündeme gelebilecek konulardan biri de mal paylaşımı olarak ele alınır. Boşanmada mal paylaşımı söz konusu olduğunda evlilik sırasında edinilmiş mallar dikkate alınır. Eşlerin Mal Paylaşımı ile ilgili olarak bazı hakları bulunur. Mal paylaşımına ilişkin olarak boşanma davası dışında dava açılması gerekir. Boşanma davası görülürken bu tür davalar açıldığında öncelikle boşanmanın gerçekleşmesi gerekir.

Boşanma davasının kesinleşmesinin ardından mal paylaşımı davası gündeme gelir. Boşanma davalarının ardından görülecek olan mal paylaşımı davalarında öncelikle dikkate alınan konulardan biri evlenmeden önce alınan malların kimin üzerine olduğudur. Bu tür mallar kişisel mal statüsünde değerlendirildiğinden kimin üzerine kayıtlı ise ona ait kabul edilir. Bu sebeple de boşanma sırasında mal paylaşımı içerisinde değerlendirilmez. Eşlerin Mal Paylaşımında Malların Envanterinin Tutulması ise eşlerin kanuni haklarından biridir.

Eşlerin Mal Paylaşımında Malların Envanterinin Tutulması
Eşlerin Mal Paylaşımında Malların Envanterinin Tutulması 6

Eşler Boşanırken Mal Paylaşımı Nasıl Olur ?

Eşlerin ayrılık kararı alması durumunda mahkemeye müracaat etmesi gerekir. Aile Mahkemesi’ne yapılacak başvurunun ardından boşanma davasının sonuçlanması mal paylaşımı için zorunludur. Eşler Boşanırken Mal Paylaşımı Nasıl Olur ? Merak edildiğinde ise davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olmasına göre hareket edilir. Alanında uzman bir avukat ile iş birliği yapmak için Mersin Mal Paylaşımı Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı boşanmalarda eşlerin ortak asgari müştereklere göre hareket ettiği görülürken mal paylaşımı konusunda da ortak karar alabilmektedirler. Çekişmeli davalar açısından ise durum biraz daha karmaşık olabilir. Eşlerin Mal Paylaşımında Malların Envanterinin Tutulması tarafların yasal hakları arasında değerlendirilir.

Envanter tutulacağı zaman resmi bir senet hazırlanması zorunludur ve bu işlem noter huzurunda yapılır. Eşlerin Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Talep Etmesi Şartları oluşması için eşlerden birinin envanter düzenlenmesi konusundan kaçınması gerekir. Ayrıca envanter düzenlenmesinden kaçınan tarafın, eşinin menfaatlerini tehlikeye düşürecek şekilde hareket etmesi de dikkate alınacak bir ölçüttür.

Evlilik Birliği İçerisinde Edinilmiş Mal

Aile Mahkemesi yolu ile çözümlenmesi gereken eşler arasındaki sorunlardan biri de mal paylaşımı konusudur. Evlilik Birliği İçerisinde Edinilmiş Mal söz konusu olduğunda boşanmada mal paylaşımı kapsamında değerlendirilir.

Evlilik öncesi elde edilen mallar mal paylaşımının konusu içerisinde yer almazken evlilik birliği söz konusu iken elde edinilen mallarda paylaşım yapılır. Boşanma davalarının ardından belli bir zamanaşımı süresi geçilmeden mal paylaşımı davası açılması gerekir. Boşanma davası kararının kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık süre içerisinde bu davaların açılması gerekir.

Evlilik birliği sürerken elde edilen malların paylaşımına yönelik olarak kural genellikle yarı yarıya bir paylaşımı gündeme getirmektedir. Bunun yanı sıra bu kuralda geçerli olan oranların değişmesinde etkili olabilecek uygulamalar söz konusudur. Eşlerin kişisel mal olarak saymak istedikleri mallarını evlilik sırasında bir sözleşme ile belirlemesi mümkündür.

Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında bir denkleştirme yapılmasının gerekli olduğu durumlar da söz konusu olabilir. Bu tür durumlar eşlerin, kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan karşılaması durumunda ya da edinilmiş mallar nedeni ile ödenen borçların kişisel mallardan karşılanması durumunda gündeme gelebilmektedir. Eşlerin Mal Paylaşımında Malların Envanterinin Tutulması eşlere tanınan yasal haklar arasındadır.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi Hangi Malları Kapsar?

Günümüzde evlilik kurumunun hukuki boyutları, çiftlerin maddi varlıkları üzerindeki hak ve sorumluluklarını düzenleyen bir dizi yasa ve düzenlemelerle belirlenmiştir. Bu bağlamda, “Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi” (EMKR), birçok ülkede evlilik sırasında edinilen mal varlıklarını düzenleyen bir hukuki sistemdir. Ancak, her ülkenin kendi yasal düzenlemelerine sahip olması nedeniyle EMKR’nin kapsamı farklılık göstermektedir.

Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, genellikle evlilik sırasında elde edilen mal varlığının paylaşımını düzenler. Bu rejim, çiftler arasında mal varlığına dair adil bir düzenleme sağlayarak, evlilik birliği içindeki ekonomik dengeleri korumayı amaçlar.

Bu rejim altında kapsama giren mallar genellikle şunları içerir:

  • Evlilik Süresince Edinilen Mal Varlığı: EMKR, evlilik süresince kazanılan mülkiyetleri kapsar. Bu, çiftlerin ortak çabaları veya katkıları sonucunda edinilen gayrimenkuller, araçlar, banka hesapları ve diğer mal varlıklarını içerir.
  • Miranın Kapsamına Giren Mallar: EMKR’ye tabi olduğu durumlarda, ölen bir eşin miras yoluyla elde edilen mal varlığı da bu rejim altında değerlendirilebilir. Ancak, bu durum ülkeden ülkeye değişebilir ve yerel yasal düzenlemelere bağlıdır.
  • Alınan Hediyeler ve Bağışlar: EMKR, evlilik süresince alınan hediyeleri ve bağışları da içerebilir. Ancak, bazı ülkelerde bu tür malların özel bir statüsü olabilir ve belirli koşullara tabi olabilir.
  • İştirak Malları: Bazı ülkelerde, EMKR kapsamında değerlendirilen mallar, evlilik birliğinin her iki tarafının katkısıyla edinilen malları içerir. Bu, gelirin, kazancın veya diğer maddi varlıkların çiftin birlikte çabasıyla kazanıldığı durumları içerir.
  • Taşınmaz Mal Varlığı: Evlilik sırasında edinilen evler, arsalar veya diğer taşınmaz mülkiyetler, EMKR’nin kapsamında değerlendirilen mallar arasında yer alabilir.

Ancak, her ülkenin kendi yasal düzenlemeleri olduğu için, EMKR’ nin kapsamı ve içeriği ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla, bu konuda doğru ve güncel bilgi almak için yerel hukuki kaynaklara başvurmak önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Evliyken alınan ev Ortak mi?

Evet. İmza atıldıktan sonra edinilen tüm mallar ortak.

Kişisel mallar nedir?

Şahsına ait olan, telefon, tablet, bilgisayar, kıyafet mücevher gibi tüm eşyalar kişisel maldır.

Kişisel malların gelirleri hangi mal grubuna girer?

Edinilmiş mal grubuna girmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın