Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Eşlerin Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Talep Etmesi Şartları

Evlilik birliği ile ilgili olarak eşlerin mal paylaşımı konusunda merak edebileceği pek çok soru bulunur. Eşlerin anlaşmakta sorun yaşamaları ya da farklı sebepler gündeme geldiğinde boşanma davası açması gerekli olabilir. Boşanma davaları Aile Mahkemelerinde görülür. Mal paylaşımı konusu da ayrılık kararına bağlı olarak ortaya çıkan sorunlardan biridir. Mal rejimi hukukunun konusu, aile birliği kurumunun eşlerin malvarlığı üzerindeki etkisidir Eşlerin Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Talep Etmesi Şartları koşulların sağlanması ile mümkündür.

Eşler aralarında mal rejimi sözleşmesi yaparak mal ortaklığı, mal ayrılığı ya da paylaşmalı mal ayrılığı rejimini tercih edebilirler. Mal paylaşımı yapılırken boşanma davasının sonuçlanması gerekir. Eşlerin evlilik birliği sürerken edindikleri mallar ortak kabul edileceğinden kural olarak bu malların eşit paylaşımı gündeme gelir. Eşlerden her birinin sahip olduğu haklar arasında mal envanterlerinin resmi senetler aracılığı ile tutulması da yer alır. Bu işlem noter huzurunda yapılır.

Eşlerin Olağanüstü Mal Rejimi
Eşlerin Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Talep Etmesi Şartları 7

Olağanüstü Mal Rejimi

Evlilik birliğinin kurulması sonucunda bazı ekonomik neticeler doğar. Eşlerin ekonomik yaşama katılımları bazı hak ve borçların doğmasına yol açarken bu durumda Olağanüstü Mal Rejimi konusu da gündeme gelir. Mal rejimi hukuku, bu konuları kapsar.

Envanter hazırlanmasını talep eden eşe diğer eşin olumsuz yanıt vermesi durumunda Aile Mahkemesi’ne başvuru yapma hakkı envanter hazırlanmasını isteyen eşe tanınır. Bu durumda mahkeme kararına göre hareket edilecektir. Ayrıca envanter düzenlenmesine yanaşmayan eşin diğer eşin menfaatlerine yönelik olarak tehlikeli davranışlar sergilemesi durumunda ise yine Aile Mahkemesi aracılığı ile Eşlerin Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Talep Etmesi Şartları oluşur.

Eşlerin Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Talep Etmesi Nedir ?

Mal paylaşımı boşanma davasının ardından gerçekleştirilen bir işlemdir. Bu süreçte evlilik birliği sürerken edinilen malların yarı oranda paylaştırılması gündeme gelir. Eşlerin evlilik öncesi edindikleri mallar mal paylaşımı kapsamı dışında tutulur. Eşlerin Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Talep Etmesi Nedir ? Merak edilirken mal paylaşımı konusunda yaşanan uyuşmazlıklarda Aile Mahkemesi aracılığı ile karar verilir.

Eşlerin envanter tutulmasını istediği durumlarda noter nezaretinde envanterin oluşturulması mümkündür. Envanterde yer alacak malların neler olduğunun belirtilmesi zorunludur. Nitelik ve sayı yönünden de bu belgelerin açıklayıcı olması gerekmektedir. Ayrıca değerleri, sayıları ve hangi eşe ait oldukları da envanterde yer alır. Bu malların, ait olduğu eşin hangi mal grubunda değerlendirildikleri de açıklanır.

Malların kişisel veya edinilmiş mal olmaları da envanterde aranacak bilgiler arasında yer alır. Bu belge eşlerden her biri tarafından talep edilebilir. Envanterin hazırlanmasını kabul etmeyen eş için mahkeme yoluna başvurulabilirken başvuruyu reddeden eş diğer eşin menfaatlerine zarar verici davranışlar gerçekleştiğinde olağanüstü mal rejimine geçiş şartları doğar.

Boşanma davalarında ortaya çıkan sonuçlardan biri de çocukların durumu olur. Çocukların Vesayet Altına Alınması Şartları davanın anlaşmalı ya da çekişmeli olarak sürmesine göre şekillenir. Mal paylaşımına yönelik olarak ise eşlerin evlilik birliği sırasında edindikleri mallar üzerinde eşit hareket edilir. 

Eşlerin Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Talep Etmesi Şartları söz konusu olduğunda; diğer eşe ait mal varlığında borca batma veya ortaklık payının haczedildiği durumlardan biri şartlar kapsamındadır. Bunun dışındaki diğer koşul ise eşlerden birinin istemde bulunan tarafın menfaatlerini zarara uğratmasıdır. Mal rejimi olarak tanımlanan kavram eşlerin evlilik birliği sürerken edindikleri hak ve borçları kapsar.

Edinilmiş mallar söz konusu olduğunda mal rejiminden bahsetmek daha doğru olurken bu malların evlilik birliği sırasında edinilmesi gerekir. Olağanüstü mal rejimine geçiş söz konusu olduğunda evlilik birliğini koruyucu tedbir olarak da düşünülebilir. Bu tedbir aracılığı ile eşlerin malvarlığında bir ayrılmaya gidilir.

Eşlerin Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Talep Etmesi Şartları
Eşlerin Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş Talep Etmesi Şartları 8

Mal Rejimi Davasında Neler Talep Edilir?

Mal rejimi davası, bir mahkemeye mülkiyetle ilgili bir ihtilafı çözmek amacıyla başvurulan bir hukuki süreçtir. Mal rejimi davaları genellikle boşanma durumlarında ortaya çıkar ve çiftler arasındaki mal paylaşımını düzenler. Bu tür davalar, mahkemeden belirli taleplerde bulunmayı gerektirir ve tarafların haklarını koruma amacını taşır. İşte mal rejimi davasında talep edilebilecek bazı önemli unsurlar:

  • Mülkiyetin Belirlenmesi: Mal rejimi davasında en temel talep, çiftler arasındaki mülkiyetin belirlenmesidir. Hangi varlıkların ortak mülkiyet olduğu ve hangilerinin ayrı mülkiyet olduğu açıkça belirtilmelidir.
  • Ortak Mülkiyetin Paylaşımı: Ortak mülkiyet altındaki varlıkların adil bir şekilde paylaşılması talep edilebilir. Bu, taşınabilir ve taşınmaz mülkleri içerebilir. Adil bir paylaşım, taraflar arasındaki mülkiyet oranlarına ve diğer faktörlere dayalı olmalıdır.
  • Ayrı Mülkiyet Haklarının Korunması: Her bir taraf, ayrı mülkiyetindeki varlıkların korunmasını talep edebilir. Bu, evlilik öncesinde veya evlilik sırasında edinilmiş özel mülkiyeti içerir.
  • Mali Desteğin Belirlenmesi: Mal rejimi davasında, taraflar arasında mali destek anlaşması talep edilebilir. Özellikle bir tarafın diğerine maddi bir katkıda bulunmuşsa veya ekonomik olarak daha güçlü bir durumdaysa, mali destek talep edilebilir.
  • Borçların Paylaşımı: Çiftler arasında birikmiş borçlar varsa, mal rejimi davasında bu borçların adil bir şekilde paylaşılması talep edilebilir. Bu, kredi kartı borçları, ipotekler veya diğer borçlar olabilir.
  • Çocukların Mülkiyet Hakları: Eğer çiftin çocukları varsa, mal rejimi davasında çocukların mülkiyet hakları da göz önüne alınmalıdır. Bu, eğitim, sağlık ve genel refahlarını güvence altına almayı içerebilir.
  • Mahkeme Masrafları ve Avukat Ücretleri: Mal rejimi davası sırasında ortaya çıkan masrafların ve avukat ücretlerinin nasıl paylaşılacağı da belirlenmelidir. Taraflar arasında bir anlaşmazlık durumunda, bu masrafların nasıl karşılanacağı önemli bir konudur.

Mal rejimi davaları genellikle karmaşık ve hassas hukuki süreçlerdir. Taraflar, bu talepleri belirlerken adil ve makul olmaya özen göstermelidir. Ayrıca, bir avukattan hukuki danışmanlık almak ve mahkemeye başvurmadan önce mümkünse uzlaşma yollarını aramak önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Mal ayrılığı rejimine nasıl geçilir?

Eşlerin mal ayrılığa geçişi iki tarafın da ortak kararı ile geçilebileceği gibi bir tarafın haklı olması durumunda mahkemeye baş vurarak hakim kararı ile de geçiş yapılabilir.

Mal rejimi değişikliği nasıl yapılır?

Eşlerin mal rejimi değişikliği bu rejimin başlangıcında veya evlilik halleri devam ederken yapılabilir.

Evlilik sözleşmesi eşlerden birinin ölmesi halinde ne olur?

Ölüm meydana geldiğinde evlilik de sonlanmış olmaktadır. Bu sözleşme ölüm meydana geldiğinde devam etmektedir. Mal paylaşımı da bu sözleşmeye göre yapılır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın