Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
İcra Dosyası Yenileme Zamanaşımı

İcra Dosyası Yenileme, İcra Dosyası Yenileme Zamanaşımı , Süresi konusu icra takip davaları ile ilgili en önemli konuların başında gelmektedir. Ticari konularda veya ortaklıklarda, bir borcun ödenmemesi durumunda dava açılan icra takip davalarında, borcun zamanaşımına uğraması için, gerekli görülen süren 10 yıldır. 10 yılı aşkın icra takip davaları bazı şartlara bağlı olarak zamanaşımına uğramakta ve icra dosyası kapanmaktadır.

Bu davaların zamanaşımına uğramaması için alacaklı tarafından dosyanın her yıl yenilenmesi gerekmektedir. İcra dosyalarının düşme süreleri kanunlarda belirtilmiştir ve bu davalarda zamanaşımı süreleri dikkate alınarak işlem yapılmaktadır.

İlginizi çekebilir; İcra dosyasının takipsizliği

İcra Dosyası Yenileme, İcra Dosyası Yenileme Zamanaşımı , Süresi
İcra Dosyası Yenileme, İcra Dosyası Yenileme Zamanaşımı , Süresi 7

İcra Dosyası Yenileme

Kanunda belirtilmiş zamanaşımı süreleri aşıldığı zaman, eğer gerekli şartlar sağlanıyorsa, icra takip davaları zamanaşımına uğrayarak düşmektedir. 10 yıl olan icra takibi zamanaşımı süreleri, alacaklının her yıl yenileme yapması halinde 20 yıla kadar uzamaktadır. İcra dosyalarının zamanaşımına uğrayıp uğramadığını, alacaklının yenileme yapıp yapmadığını öğrenmek için e-devlet üzerinden icra dosyasının sorgulanması ve icra dosyası bilgilerine ulaşılması gerekmektedir.

İcra dosyalarına e-devlet üzerinden kimlik numarası ve e-devlet şifresi girilerek ulaşılabilmektedir. Bu dosyalar üzerinden icra dosyası ayrıntılarına, zamanaşımına uğrayıp uğramadığına ve zamanaşımı süresine ulaşılabilir. İcra dosyalarında 1 yıl boyunca hiçbir değişiklik yapılmadığı zaman icra dosyanız işlemden kaldırılmaktadır.

İcra Dosyası Yenileme Zamanaşımı

İcra takip davaları iki türde gerçekleştirilen davalarıdır. Bunlar; ilamlı icra takibi ve ilamsız icra takip davalarıdır. Bir borçla ilgili ilamlı ve ilamsız olmak üzere iki farklı şekilde icra talebinde bulunulabilir. İcra dosyası yenileme zamanaşımı konusu ise hem ilamlı hem de ilamsız icra dosyalarını kapsayan bir konudur. Ancak icra dosyalarının zamanaşımına uğrayarak düşmesi için ilamlı ve ilamsız icra takip davalarında farklı şartların yerine getirilmiş olması gerekmektedir. İlamsız icrada, icra takibi için bir mahkeme kararına ihtiyaç yoktur. İcra Müdürlüğünden ilamsız icra takibi ile borç haczedilebilir.

İcra davaları, borçlu tarafından icra dairesine başvuru yaparak ödenmesi halinde icra dosya takibi de kapanmaktadır. Ticari veya kişisel alacak konularında alacaklı taraf, borçlu kişiden borcunu tahsil edememesi sonucunda dava açarak icra takibine başvuru yapmaktadır. Borçlu kişiye ait borç bedeli, borcun faizi, alacaklı tarafın avukat ücreti ve dava harçları ödenmediği takdirde borçlu kişinin değerli malları haczedilerek icra uygulanmaktadır. İcra dosyası yenileme zamanaşımı konusunda icra dosyasının işlemden kaldırılması için, 1 yıl boyunca dosya ile ilgili hiçbir işlem yapılmaması gerekmektedir. Böyle bir durumda icra dosyasının yeniden işleme konulabilmesi için alacaklı tarafın harç masraflarını yeniden ödeyerek dosyayı yenilemesi gerekmektedir.

İcra Dosyası Yenileme Zamanaşımı Süresi

İcra dosyası yenileme zamanaşımı konusunda dosyanın açık kalma süresi oldukça önemlidir. İcra dosyasının açık olduğu durumlarda bir gayrimenkule veya araca haciz konulduğunda, araçlarda 1 yıl, gayrimenkulde 2 yıl işlem yapılmadığında icra dosyası da düşmektedir. Açık bir icra dosyasının kapanması için ya borcun tamamının borçlu tarafından ödenmesi ya da dosyanın zamanaşımına uğraması gerekmektedir. Bazı icra takibi davalarında Borçlar Kanununun 147. maddesine göre, 10 yıl değil, 5 yıllık zamanaşımı süreleri geçerlidir. Bu icra takip davası konuları ise şunlardır:

 • Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel borçlar
 • Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi turistik bölgelerdeki konaklama borçları ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme borçları
 • Küçük sanat işlerinden ve küçük çapta perakende satışlardan doğan alacak borçları
 • Ortaklık sözleşmelerinden kaynaklanan veya bir ortaklıkta ortaklar arasındaki alacak borçları
 • Vekâlet, komisyon ve acentelik sözleşmeleri ile ilgili alacak borçları
 • Eser sözleşmeleri ile ilgili alacak borçları

İcra dosyası yenileme ve zamanaşımı konusunda daha detaylı bilgi almak için Altuntaş Avukatlık Büromuza başvuru yapabilirsiniz.

Takipsizlikten Düşen İcra Dosyasını Yenileme

İcra dosyaları, alacaklı ve borçlu arasındaki hukuki süreçleri düzenleyen belgelerdir. Ancak, takipsizlik durumuyla karşılaşmak, taraflar arasında çeşitli sorunlara yol açabilir. Bu makalede, takipsizlikten düşen bir icra dosyasını yenileme sürecine odaklanacak ve bu konuda bilgi sağlayacak bir hukuki inceleme yapılacaktır.

Takipsizlik, icra sürecinde ilerlemenin durması anlamına gelir. Borçlu tarafından ödeme yapılmadığında veya başka nedenlerle takip durdurulduğunda, dosya takipsizlik durumuna düşebilir. Ancak, alacaklı tarafından bu durumu düzeltmek için adımlar atılabilir.

İlk olarak, takipsizliğe sebep olan nedenlerin ayrıntılı bir şekilde incelenmesi gereklidir. Örneğin, eksik veya hatalı belgeler, süre aşımı, hukuki prosedür ihlalleri gibi faktörler dosyanın takipsizlik durumuna düşmesine neden olabilir. Alacaklı, bu nedenleri belirleyip düzeltmek için harekete geçmelidir.

Daha sonra, takipsizlik durumunu düzeltmek amacıyla icra dosyasının yeniden başlatılması için gerekli hukuki adımlar atılmalıdır. Bu adımlar, mahkemeye başvuru yapmayı, eksik belgelerin tamamlanmasını veya süre aşımına uğramış durumların düzeltilmesini içerebilir.

Bu süreçte, alacaklı tarafından avukatlık hizmetlerinden faydalanmak önemlidir. Profesyonel bir hukuki destek, dosyanın başarıyla yeniden başlatılması için gereklidir. Avukat, takipsizlik nedenlerini analiz ederek uygun hukuki stratejileri belirleyebilir ve mahkeme sürecinde alacaklının haklarını koruyabilir.

Sonuç olarak, takipsizlikten düşen bir icra dosyasını yenileme süreci, dikkatli bir hukuki analiz ve doğru adımların atılması gereken bir süreçtir. Alacaklı tarafından profesyonel hukuki destek alınması, dosyanın yeniden başlatılması için önemli bir faktördür. Bu sayede, taraflar arasında adil bir çözüm sağlanabilir ve hukuki süreç doğru bir şekilde yönetilebilir.

İcra Dosyası Yenileme
İcra Dosyası Yenileme, İcra Dosyası Yenileme Zamanaşımı , Süresi 8

Varlık Şirketi İcra Dosyasını Yenileyerek Açar mı?

Son yıllarda varlık şirketleri, alacaklılar tarafından alacaklarını tahsil etmek amacıyla sıklıkla tercih edilen bir yöntem haline gelmiştir. Ancak, bir varlık şirketi tarafından açılan icra dosyasının yenilenmesi, bazı hukuki konuları gündeme getirmektedir. Bu makalede, varlık şirketlerinin icra dosyasını yenileme sürecini ele alacak ve bu işlemin hukuki boyutlarına odaklanacaktır.

Varlık Şirketlerinin İcra Dosyasını Yenileme Yetkisi:

Varlık şirketleri genellikle alacaklı tarafından, borçlu olan borçlunun varlıklarını satarak alacaklarını tahsil etmek üzere atanmış özel şirketlerdir. Ancak, bir varlık şirketinin icra dosyasını yenileme yetkisi, mahkeme kararına bağlıdır. İcra dosyasının yenilenmesi, alacaklının ileriye dönük tahsilat hakkını koruma amacını taşır. Bu süreç, genellikle mahkeme kararı ve icra müdürlüğünün onayı ile gerçekleşir.

Hukuki Boyut:

Varlık şirketlerinin icra dosyasını yenileme süreci, ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmelidir. Yenileme işlemi için mahkeme kararı gereklidir ve mahkeme, alacaklının meşru menfaatlerini değerlendirerek bu kararı verir. Ancak, varlık şirketlerinin icra dosyasını yenileme sürecinde bazı hukuki sorunlar ortaya çıkabilir. Örneğin, borçlu tarafından yapılan itirazlar, dosyanın yenilenmesini geciktirebilir veya engelleyebilir.

Ayrıca, varlık şirketlerinin icra dosyasını yenileme sürecinde, borçlunun mal varlığına el koyma ve satma yetkisi de sınırlıdır. Bu konuda yapılan herhangi bir hukuki ihlal, varlık şirketinin yasal sorumluluğunu doğurabilir.

Sonuç olarak; Varlık şirketlerinin icra dosyasını yenileme süreci, hukuki bir dikkatle ve mevzuata uygun olarak yürütülmelidir. Mahkeme kararı temelinde gerçekleşen bu süreç, alacaklının haklarını koruma amacını taşır. Ancak, hukuki sorumlulukları göz ardı etmemek ve doğru prosedürleri takip etmek, varlık şirketleri için önemlidir. Bu nedenle, ilgili tarafların profesyonel hukuki danışmanlık alması, herhangi bir hukuki sorunun önüne geçmede kritik bir rol oynayabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

İcra Dosyası Yenileme Zamanaşımı Süresi Nedir ?

10 yılı aşkın icra takip davaları bazı şartlara bağlı olarak zamanaşımına uğramakta ve icra dosyası kapanmaktadır.

İcra Takibinin İki Türü Nedir ?

Bunlar; ilamlı icra takibi ve ilamsız icra takip davalarıdır.

Borçlar Kanununun 147. maddesine göre, 10 yıl değil, 5 yıllık zamanaşımı süreleri geçerlidir. Bu icra takip davası konuları nelerdir ?

Kira bedelleri, anapara faizleri ve ücret gibi diğer dönemsel borçlar, Otel, motel, pansiyon ve tatil köyü gibi turistik bölgelerdeki konaklama borçları ile lokanta ve benzeri yerlerdeki yeme içme borçları…

5 Comments
 • Mehmet Serhat ÖNAL
  4:30 AM, 29 Kasım 2023

  Merhaba rahmetli babam adina 2006 yılına ait borç hissesi bulunduğu bir tapuda (tarla 5 hisse) haciz bulunmaktadır. Haczin kaldırılması için icra müdürlüğüne dilekçe verdik ancak icra müdürlüğü dosyanın imha edildiğini bu sebeple haciz kaldırma yazısını gonderemeyeceklirini dosya da ismi yazan avukat ile görüşebilirsiniz yada icra mahkemesine dava acabilirsiniz denildi avukat ile görüştüğümüzde dosyayı hatırladığını borcun 14 bin lira olduğunu tarafıma söyledi ancak ne bir senet ne bir yazı nede bir dosya göstermedi bu konu da ne yapabilirim acaba yardı.ci olur musunuz ?

 • AHMET KÜTÜK
  1:27 PM, 30 Kasım 2023

  Başka bir şahıstaki alacağımla ilgili olarak Bono senedi yaptım. İlgili şahıs bana olan borcunu süresi içerisinde ödemedi. Bende yapmış olduğumuz Bono Senedini icraya koydum. Kozan İlçesi İcra Müdürlüğündeki dosya no: 2017/205 olup, bugün saat 10:54 te ilgili memur takipsizlik kararı verip, dosyayı kapatmış. Yeniden açtırmak için ne yapmam gerekir. Nasıl bir dilekçe yazmalıyım. Saygılarımla

 • SEMAHAT OZEN
  1:25 PM, 25 Şubat 2023

  Benim 2009 yilindan kalma banka kredi,kredi kart borcu ve cek borclarim var bu borclar tahsil etmek icin icra dosyalari acilarak takibe dustum bu borclarin bir kismini odedim bir kismini odiyemedim odiyemedigim borclarim vakif sirketlerine de dusmus olmasina ragmen bu dosyalar kac yil sonra takipten duser

 • E
  12:25 AM, 5 Mayıs 2023

  Merhaba 2/1 daierem var üzerine haciz geldi 2014 de o günden bu güne hiç bi şey yapamadılar yine icra dosyasını yenilemişler acaba 1/2 tapudan dolayımı haciz yapamıyorlar

 • Sabahattin Daşdemir
  3:12 PM, 1 Kasım 2023

  2004 yılında bina üzerine haciz konmuş.2011 yılında satış avansı yatırılmış.fakat satış talebinde bulunulmamistir.icraya hacizin kalkması için dilekçe verdiğimizde taşınmaz kaydının çıkmadığı.tasinmaz üzerinde hacizlerin denetlenemedigini alacaklı vekilince Bir miktar satış avansı yatırıldığını fiziki olarak dosyanın bulunamadığını süresinde satış talep edilip edilemediğini tesbit edilemediği için haczin kaldırılmasının mümkün olmadığını bildirdiler.ne yapmamız gerekiyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın