Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
İcra Dosyasının Takipsizlikten Düşmesi

İcra dosyasının takipsizlikten düşmesi konusu ile sizlerleyiz. Ticari bir konu ile ortaklıkların alacakları ödenmediğinde, alacaklı kişi veya kurum tarafından ödeme emri çıkarılmaktadır. Borçlu kişi veya kurum, ödeme emrini aldıktan sonra belirtilen süre içinde borcunu ödemezse, borçlunun adresine icra düzenlenerek değerli mallarına el konur ve haciz işlemi uygulanır.

Altuntaş Hukuk bürosu uzman avukat kadrosu ile icra davalarında sizlere danışmanlık sunmaktadır.

İcra Dosyasının Takipsizlikten Düşmesi

İcra dosyasının takipsizlikten düşmesi konusunun gerçekleşmesi için bir takım şartlar oluşmalıdır. Alacaklı taraf, borçlu kişiye ödeme emri göndererek borcun ödenmesini ister. Borçlu kişinin kendisine ulaşan ödeme emrine 7 gün içinde itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Eğer borçlu taraf bu süre içinde ödeme emrine cevap vermezse, haciz işlemleri başlatılır.

İcra takibi 2 farklı şekilde başlatılmaktadır. Bunlar; ilamlı icra ile ilamsız icra takipleridir. İlamsız icra takibi, alacaklı ve borçlu arasındaki sözleşmeye dayanarak işleme konulan icra takibidir. İlamlı icra takibi ise, alacaklı tarafın mahkemeye başvuru yaparak mahkeme kararına dayanan icra takibidir. İcra takibi sonucunda, borçlu olan tarafın yaşadığı adresteki değerli eşya ve malları, borcuna karşılık haczedilir.

İcra dosyasının takipsizlikten düşmesi konusunda, haczin kanuni olarak belirlenen süreler içinde yapılamadığı durumlarda ortaya çıkan bir konudur. Alacaklı tarafın talebi üzerine açılan dava sonucunda mahkemenin verdiği karara göre icra işlemleri belirlenmiş sürede uygulanamaz ise dosya işlemden kaldırılır. Bu duruma yol açan birkaç neden olabilir.

Bu nedenler; borçlunun adresinin değişmiş olması, borçlunun adresinde değerli eşya bulunmaması, borçlunun adresinin tespit edilememesi vb. nedenlerdir. Eğer 20 yıl içinde alacaklı tarafından her yıl yenileme yapıldığı halde icra işlemleri gerçekleşmezse icra dosyası kapanır. Bazı durumlarda icra dosyasına takipsizlik kararı verilmesi ile zamanaşımına uğrama süresi 5 yıldır. İcra dosyasının takipsizlik kararı verilerek düşmesi konusunda daha detaylı bilgi edinmek için Altuntaş Avukatlık Büromuzu arayabilirsiniz.

Eğer borçlu kişinin adresi tespit edilemezse ve borçluya ulaşılamazsa icra dosyası ile ilgili işlem yapılamamaktadır. Eğer haciz dosyasına 1 yıl işlem yapılamazsa icra takibi de kendiliğinden takipsizliğe uğrayarak düşmektedir. İcra dosyasının takipsizlikten düşmesi, icra dosyaları ile ilgili davalarda en çok merak edilen konulardan biridir.

İcra dosyalarının takipsizlikten düşmesi için belirli bir süre geçmesi ve dosyanın zamanaşımına uğraması gerekmektedir. Bir icra takibi yapılan dosyada 1 yıllık süre boyunca hiçbir işlem yapılmadığı takdirde, icra dosyası takipsizlikten düşmektedir. İcra müdürlükleri her yıl 1 yıl boyunca hiç işlem yapılmamış olan dosyaları tespit eder ve bu dosyaları arşiv sistemine kaldırır.

İlginizi çekebilir; İcra dosyası

İcra Dosyasının Takipsizlikten Düşmesi
İcra Dosyasının Takipsizlikten Düşmesi 6

İcra Davası Zamanaşımı

İcra davalarının takipsizlikten düşerek zamanaşımına uğrama süresi 10 yıldır. İcra davalarında alacaklı taraf, borcun takipsizliğe düşmemesi için her yıl icra davasını yenilemek zorundadır. İcra davası alacaklı taraf tarafından icra dosya masrafları ödenerek her yıl yenilendiği takdirde, 20 yıl sonra icra davası takipsizlikten düşmektedir.

Alacaklı taraf ile borçlu taraf icra takibi süresini uzatmak isteyebilir. İcra dosyasının takipsizlikten düşmesi için, borçlu tarafın borcunu ödememesi ve en az 1 yıl dosyada herhangi bir değişim yapılmaması şarttır.  İcra dosyasına takipsizlik kararı verilmemesi için alacaklı taraf, ödeme emrini yenilemeli ve dosyayı da bu suretle yenilemek zorundadır.

İcra takibi davasında dosyanın yenilenmesi için, ilgili mahkemenin bu dosya için yaptığı masraflar alacaklı taraftan tahsil edilir. Bir icra takibinin yenilenmemesi ve takipsizliğe düşmesi için hukuki sürelere uyulması önemlidir. İşlemden kaldırılmış olan bir icra dosyasının yeniden açılması ve işleme konulması için icra müdürlüklerine başvuru yaparak masrafların yatırılması, arşivde bulunan dosyanın yenilenmesi gerekmektedir. Eğer alacaklı taraf, icra dosyasını yenileyerek takipsizlikten düşmesini önlemek istiyorsa, borçlu tarafa bu yenileme talebini tebliğ etmelidir.

Kapanan İcra Dosyası Tekrar Açılır Mı?

İcra dosyasının kapanma süreci, borcun farklı yöntemlerle sonlandırılmasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Borç, tüm fer’ileriyle birlikte ödenerek kapatılabileceği gibi, ibra veya takas gibi alternatif yöntemlerle de sonlandırılmış olabilir.

Bu sonlanma süreçlerini genel olarak kapsayan bir terim olarak “itfa” kullanılmaktadır. İtfa edilen bir borca ilişkin icra takibi, borcun tamamen ödendiğini göstermesi gerekmektedir. Ancak, alacaklı bu takibi devam ettiriyorsa, borçlu, borcun haricen itfa edildiğini kanıtlayan belgelerle birlikte mahkemeye başvurarak takibin iptalini talep edebilir. Mahkeme tarafından bu talep reddedilirse, borçlu genel yetkili mahkemelerde menfi tespit davası açma hakkına sahiptir.

İtfa sebebiyle kapanan icra dosyaları genellikle yeniden açılmaz. Ancak, alacaklı aynı borç için ikinci bir icra takibi başlatırsa, borçlu ödeme emrine itiraz sürecinde durumu açıklamak durumundadır.

Borcu Ödenen İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?

Borcu Ödenen İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?” sorusu, genellikle mahkemeye sunulan icra dosyalarındaki borçların tamamen ödenmesi sonrasında ortaya çıkan bir durumu ifade eder. İcra dosyasının kapanması süreci, ödenen borcun türüne, miktarına, mahkemenin iş yoğunluğuna ve yerel yargı sistemine bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

Borcu ödenen bir icra dosyasının kapanması için genellikle alacaklı tarafından mahkemeye başvuruda bulunulmalıdır. Mahkeme, alacaklının talebi üzerine ödenen borcu ve icra masraflarını değerlendirerek dosyanın kapatılmasına karar verir. Ancak bu süreç, mahkemenin işleyişine, dosyanın detaylarına ve yerel yargı sistemine bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Borcu ödenen icra dosyalarının kapatılması için gereken belgelerin tam ve eksiksiz bir şekilde mahkemeye ulaştırılması önemlidir. Alacaklı tarafın dosyayı kapattırmak için mahkemeye başvurması ve mahkemenin bu talebi değerlendirmesi sonucunda dosyanın kapatılması süreci tamamlanır.

Sonuç olarak, “Borcu Ödenen İcra Dosyası Ne Zaman Kapanır?” sorusunun yanıtı, dosyanın detaylarına, mahkemenin işleyişine ve yerel yargı sistemine bağlı olarak değişiklik gösterir. Dosyanın kapatılması için gerekli adımların eksiksiz ve doğru bir şekilde atılması, sürecin daha hızlı tamamlanmasına yardımcı olabilir.

Sıkça Sorulan Sorular

İcra dosyası Takipsizlikten kapanır mı?

Hayır, bir İcra dosyası takipsizlikten kapanmaz. İcra dosyaları genellikle alacaklı tarafından talep edilen miktar tahsil edilene kadar devam eder. Takipsizlik durumu, dosyanın kapanmasını etkilemez; ancak mahkeme, takipsizlik kararı verebilir ve dosyayı sonlandırabilir.

Takip edilmeyen icra dosyası ne zaman düşer?

İcra dosyası, takip edilmeyen bir durumda, genellikle ilgili mahkemenin belirlediği süre içinde düşer. Bu süre, mahkemenin politikalarına ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir.

Takipsizlik kararı verilen icra dosya tekrar açılır mı?

Eğer takipsizlik kararı verilen bir icra dosyasıyla ilgili yeni deliller ortaya çıkarsa veya şartlar değişirse, mahkeme tarafından tekrar açılabilir. Ancak genellikle takipsizlik kararları yeniden değerlendirilmesi zor durumlarda alınır.

İcra dosyası takipsizlik kararı ne demek?

İcra dosyası takipsizlik kararı, alacaklı tarafından talep edilen miktarın tahsil edilemeyeceği veya takip edilemeyeceği gerekçesiyle mahkeme tarafından dosyanın kapatılması anlamına gelir. Mahkeme, alacaklının hakkında takip işlemi yapmanın uygun olmadığına hükmeder.

9 Comments
 • Sercan Bekiroğlu
  8:31 AM, 2 Kasım 2023

  Benim burcum uyapta kapalı ve takipsizlik diyor anlamı ne

  • Berk
   12:44 AM, 15 Şubat 2023

   Bana mektup gönderdiler şu anda Türkiye de değilim. Adına açılmış icralar var. Yurt dışındayım. Yurtdışında ki adresime bir zarf gönderdiler konsolosluktan. Şu an ödeyecek durumda değilim. Her hangi bir sıkıntı yaşar mıyım? Amerika da yaşıyorum. zarfın üzerinde. Ödeme icra emri vardır yazıyor.

  • İbrahim
   5:28 PM, 16 Mart 2023

   1 yol işlem görmeyen dosyalar icra daireleri tarafından takipsizlik kararı ile kapanıyor ancak alacaklı bunu her sene yenileyebilir tekrar harç ödeyerek

  • Suat yildiz
   10:37 AM, 15 Şubat 2024

   3 yil Kapali Takipsizlik olan dosyanin faizini alabilirmi.

 • Can Gün
  2:28 PM, 14 Mart 2023

  Borçlu,1 yıldır işlem görmeyen dosyayı,takipsizlik nedeniyle düşmesini isteyebilir mi
  (Bankalar da görünmesi bedeniyle)

 • Bahadır POLAT
  11:56 PM, 11 Nisan 2023

  2009 ve 2011 yılların da icraa böcük var Trakya tredasa 10 yıldan uzun bir süre geçtiği halde nasıl dava düşmemiş anlamış degilim

 • Günay akkas
  5:16 PM, 17 Nisan 2023

  Benimde borcum uyapta takipsizlik kararı verilmiş kapalı yazıyor ama sistemden nasıl ve ne zaman silinir 2009 yılında yaklaşık 13 yillik bir süre var nezam silinir

 • Emrah türk
  7:46 AM, 23 Kasım 2023

  Merhaba yurtdışında yaşıyorum ve 3 ay önce icra dosyası açılmış bana.bu dosyayı nasıl kapatabiliriz acaba ? Yardımcı olursanız çok sevinirim.

 • Suat yildiz
  10:40 AM, 15 Şubat 2024

  3 yil Kapali Takipsizlik olan dosyanin faizini alabilirmi.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın