Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Kiracı Nasıl Çıkarılır

Kiracı Nasıl Çıkarılır; Kiracı ile ev sahibi anlaşmazlıkları, günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız konulardan biridir. Kira fiyatlarındaki hızlı artış sebebiyle ev sahipleri, düşük fiyata oturan mevcut kiracılarını tahliye ederek, dairesini yüksek ücretle başka bir kişiye kiraya vermenin yollarını aramaktadır. Kiracılar ise yüksek fiyatlar nedeniyle yeni eve çıkmakta zorlandıkları için, bu kararı reddederek aralarındaki tartışmayı hukuki boyuta taşımaktadır. Kiracı nasıl çıkarılır sorusunun cevabı ve bu konu hakkındaki detayları inceleyelim.

Ev Sahibi Hangi Durumlarda Kiracıyı Evden Çıkarabilir?

Ev sahipleri, kiraya vermiş oldukları ev ve işyerleri için, kiracılar ile sene başında bir sözleşme imzalar. Bu sözleşmede belirlemiş oldukları miktarı kiracılardan alırlar. Ancak bazı durumlarda ev sahibi, kiracısını evden veya işyerinden çıkarmak isteyebilir. Peki ev sahibi hangi durumlarda kiracıyı evden çıkarabilir , Tahliye talebi için nasıl bir yol izlemek gerekir? bunların cevabını birlikte öğrenelim.

Ülkemizde yüksek enflasyon, hayat pahalılığı gibi sebeplerden ötürü, ev sahiplerinin kiralara zam yapma zarureti doğmuştur. Ancak zam yapılırken de belirli bir seviyenin üzerine çıkılmamalıdır. Bu durum ev sahiplerinin, mevcut kiracılarını çıkarma yollarına başvurmalarına sebep olmaktadır.

Ev sahipleri arasında, kiracı nasıl çıkarılır konusu son zamanlarda merak konusu olmuştur. Ev sahiplerinin mevcut kiracıyı çıkarmak için kullanabileceği etkili yollardan biri, ihtiyaç ya da tadilat sebebiyle tahliye talebidir. Ev sahibi, eşi, oğlu, babası, annesi veya bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için, ev veya işyeri gerekiyor ise, kiracısını tahliye edebilir. Kiracı ödemeyi geciktiriyor veya sözleşmede belirtilen miktardan eksik veriyorsa, ev sahibi kiracıya ihtarname gönderebilir. Eğer kiracı 30 gün içerisinde ödeme yapmazsa, ev sahibi tarafından kiracıya icra tebligatı gönderilir. Tebligattan sonraki 30 gün içerisinde halen ödeme yapılmazsa icra hukuk mahkemesine gidilir ve dava açılarak kiracı tahliye edilir.

Kiracı Nasıl Çıkarılır?
Kiracı Nasıl Çıkarılır? 6

1 Yıllık Kira Sözleşmesi Bitince Ev sahibi Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Bir gayrimenkulün kiralanması sırasında, malik ile kiracı arasında yazılı anlaşmalara kira sözleşmesi denilmektedir. Bu sözleşme, ev sahibi ile kiracı arasında yaşanabilecek sorunların kolaylıkla çözülebilmesi için önemlidir. Konut kira sözleşmeleri, genellikle yıllık yapılmaktadır.

Kiracının evi kötü kullanması, komşuları rahatsız etmesi gibi durumlarda sözleşme fesih edilebilir. Bazı durumlarda ise ev sahipleri, mevcut kiracıyı çıkarmak için sözleşmeyi fesih etmek isteyebilir. Bu durumda en çok karşılaştığımız sorulardan birisi olan 1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi sorusu karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun cevabı ise yazımızda, detaylı bir şekilde açıklanmıştır.

İlk olarak söylememiz gereken şey, kira sözleşmelerinde belirlenmiş sürenin bitiminde, sözleşmeyi sona erdirme hakkı yalnızca kiracınındır. Tabi bu durum, sürenin bitimine bağlı olarak çıkarma konusunda da geçerlidir. Yani farklı sebepler ile elbette ev sahibi kiracıyı çıkarma hakkına sahiptir. Mesela ev sahibi bakmakla yükümlü olduğu bir kişinin ihtiyacından dolayı kiracısından tahliye talep edebilir.

Böyle bir durum olduğunda, mevcut kiracı nasıl çıkarılır bir örnekle izah edelim. Bunun için sözleşmenin bitiş tarihinden itibaren 1 ay içinde sulh hukuk mahkemesinde dava açmak gerekir. Örneğin 15 Ekim 2024 tarihinde 1 yıllık yapılan bir kira sözleşmesi olduğunu varsayalım. Bu sözleşmenin bitim tarihi 15 Ekim 2024 tarihidir. Ev sahibi sözleşmenin bitim tarihinden 3 ay yani 15 Temmuz 2024 tarihinden önce sözleşmeyi ihtiyaç sebebiyle feshettiğini kiracıya bildirmelidir. Eğer kiracı evi 15 Ekim 2024 tarihinde teslim etmezse ev sahibi 1 ay içinde yani 15 Kasım 2024 tarihine kadar dava açarak evi tahliye edebilir.

Ev Sahibi 5 Yıl Sonunda Kiracıyı Çıkarabilir mi?

Ev sahipleri, kiraya verdikleri evler için yıllık zam yapma hakkına sahiptir. Kira sözleşmesinde belirtilen zam oranına uyulması gerekir. Eğer sözleşmede, kira artışıyla ilgili hiçbir şey yazılmadı ise, tüketici fiyat endeksindeki 12 aylık ortalamaya göre değişim oranını geçmemek koşuluyla hakkaniyetli bir şekilde kira artışı ayarlanır. Fakat bu durum 5 yıl ile sınırlıdır.

Bu sınırlama sebebiyle, ev sahibi 5 yıl sonunda kiracıyı çıkarabilir mi sorusu gündeme gelmektedir. Bu soruya açıklık getirmek gerekirse; Beşinci yılın sonunda ev sahibinin veyahut kiracının yeni kira yılında uygulanacak kira bedelinin belirlenmesini talep hakları vardır. Yeni kira bedelinin, kiracı tarafından kabul edilmemesi veya kiracının ödemeyi geciktirmesi durumunda ev sahibi tahliye talebinde bulunup kiracıyı evden çıkarabilir.

Özetle; kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılmış olsa dahi, sürenin dolması, kiracıyı evden çıkarmak için yeterli bir sebep değildir. Bu durumda, kiracı nasıl çıkarılır sorusuna cevap olarak kısaca şunları söyleyebiliriz; Kiracı yalnızca kanunlarda yer alan sebepler dahilinde tahliye edilebilir. 1 yılın sonunda sözleşme gereğince ev sahibi zam yapabilir. Kiracı bu miktarı ev sahibine ödeyemiyorsa, tahliye talep edilebilir. Veyahut 5. yılın sonunda ev sahibi kira tespit davası açarak, yeni bir kira miktarı ayarlanır. Bu miktarı kiracı ödemiyor ve ya geciktiriyorsa, yine ev sahibinin tahliye talep hakkı vardır.

Kiracı Nasıl Çıkarılır 2024

Kiracıyı çıkarmak, ev sahipleri için bazen kaçınılmaz bir durum olabilir. Ancak, bu süreçte hukuki kurallara uygun davranmak önemlidir. 2024 yılında Türkiye’de kiracıyı çıkarmak için izlenmesi gereken adımları şu şekilde özetleyebiliriz:

Kiralama Sözleşmesini İnceleyin: Öncelikle, kiracı ile yapılan kira sözleşmesini dikkatlice inceleyin. Sözleşmede belirtilen hükümlere uygun hareket etmek, hukuki sürecin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini sağlar.

Kanuni Fesih Sebeplerini Belirleyin: Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen geçerli sebeplere dayanarak kiracıyı çıkarmak mümkündür. Örneğin, kira borcunun uzun süreli ödenmemesi, mülkün kötüye kullanılması gibi sebepler geçerli fesih nedenleri olabilir.

İhtarname Gönderin: Kanuni fesih sebepleri varsa, kiracıya yazılı bir ihtarname gönderilmelidir. İhtarname, kiracının eksiklikleri gidermesi veya kira borçlarını ödemesi için belirli bir süre tanımalıdır.

Arabuluculuk Sürecini Değerlendirin: Türkiye’de 2024 yılı itibariyle, kira ilişkilerinde arabuluculuk süreci zorunlu hale getirilmiş olabilir. Bu süreci takip etmek, mahkemeye başvurmadan önce taraflar arasında anlaşmaya varılmasına yardımcı olabilir.

Mahkemeye Başvurun: Arabuluculuk süreci sonuçsuz kalırsa veya arabuluculuk zorunlu değilse, mahkemeye başvurabilirsiniz. Kiracıyı çıkarmak için dava açmalısınız. Mahkeme süreci, hukuki prosedürlere uygun bir şekilde ilerletilmelidir.

Hukuki Yardım Alın: Kiracıyı çıkarma sürecinde, bir hukuk profesyonelinin yardımını almak önemlidir. Avukat, doğru belgelerin hazırlanması, mahkeme duruşmalarında temsil edilme ve hukuki sürecin doğru bir şekilde yönetilmesinde size rehberlik edebilir.

Sonuç olarak: Kiracıyı çıkarmak karmaşık bir süreç olabilir ve hukuki kurallara uygun davranmak önemlidir. Her adım, Türk hukuk sistemine uygun olarak atılmalı ve taraflar arasında adil bir çözüm sağlanmalıdır.

Kira Sözleşmesi Nasıl Fesih Edilir?

Kira sözleşmeleri, mal veya mülk sahibi ile kiracı arasında yapılan ve belirli bir süre boyunca devam eden hukuki anlaşmalardır. Ancak bazen, taraflardan biri sözleşmeyi sonlandırmak isteyebilir. Kira sözleşmesini sona erdirmek için belirli adımların takip edilmesi gerekir ve bu süreç, hukuki prosedürlere uygun bir şekilde gerçekleştirilmelidir.

Kira Sözleşmesi Şartlarına Göz Atın: İlk adım olarak, kira sözleşmesinin şartlarını detaylı bir şekilde inceleyin. Sözleşmede belirtilen koşullara uygun bir şekilde fesih yapmak önemlidir. Sözleşme süresi, fesih bildirim süresi ve diğer önemli maddeler bu aşamada gözden geçirilmelidir.

Fesih Bildirimi Hazırlayın: Kira sözleşmesini sonlandırmak istiyorsanız, karşı tarafa yazılı bir fesih bildirimi göndermelisiniz. Bu bildirimde, sözleşmenin hangi maddesi gereğince feshedildiğini belirtmek önemlidir. Ayrıca, fesih tarihini net bir şekilde belirtmek ve gerekirse sözleşmede öngörülen bildirim süresine uymak gerekmektedir.

Yasal Bildirim Sürelerine Uyun: Birçok ülkede kira sözleşmelerinin feshi için belirli yasal bildirim süreleri bulunmaktadır. Bu sürelere uymak, hukuki sorunların önlenmesi açısından önemlidir. Yasal süreleri ihmal etmek, kiracı veya mal sahibi için cezai yaptırımlara neden olabilir.

Hukuki Danışmanlık Alın: Eğer karmaşık bir durum söz konusu ise veya sözleşmenin detayları konusunda belirsizlik varsa, bir hukuk danışmanına başvurmak faydalı olacaktır. Hukuki uzmanlık, sürecin doğru bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir ve tarafları olası hukuki sorunlardan koruyabilir.

Anahtarları ve Mülkü İade Edin: Fesih tarihinde, kiracı sözleşmeye uygun bir şekilde çıkmalıdır. Anahtarlar teslim edilmeli, mülk temizlenmeli ve herhangi bir hasar durumu varsa bu konuda anlaşma sağlanmalıdır.

Kira sözleşmelerinin feshi karmaşık bir süreç olabilir, bu nedenle her adımın dikkatlice ve yasalara uygun bir şekilde atılması önemlidir. Taraflar arasında açık iletişim ve adil bir süreç, olası hukuki anlaşmazlıkları önlemeye yardımcı olabilir.

Kiracıyı Evden Çıkarma Yolları

 1. Kira Sözleşmesinin İncelenmesi: Ev sahipleri, kiracıyı evden çıkarma sürecine başlamadan önce kira sözleşmesini dikkatlice gözden geçirmelidir. Sözleşmede belirtilen kurallar ve taahhütler, hukuki dayanak oluşturacaktır.
 2. Yazılı İhtarname Gönderme: Kiracının sözleşmeyi ihlali durumunda, ev sahibi yazılı bir ihtarname göndermelidir. İhtarname, kiracıya belirli bir süre içinde sorunu çözmek veya sözleşmeyi sonlandırmak için fırsat tanır.
 3. Mahkemeye Başvuru: İhtarnameye rağmen sorun çözülmezse, ev sahibi mahkemeye başvurmalıdır. Mahkeme, tarafların argümanlarını dinleyerek adil bir karar verecektir. Ancak, başvurmadan önce yerel yasal düzenlemelere dikkat etmek önemlidir.
 4. Hukuki Süreç: Mahkemeye başvurulduktan sonra, hukuki sürecin adımları takip edilmelidir. Kiracının savunma hakkı olduğu unutulmamalı ve mahkeme kararına saygı gösterilmelidir.
 5. Kararın Uygulanması: Mahkeme, ev sahibine haklılığını kanıtlarsa, kararın uygulanması için resmi prosedürler takip edilmelidir. Yerel yürütme birimleri veya icra daireleri, ev sahibine destek sağlayabilir.

Kiracıyı evden çıkarma süreci, adil ve hukuki adımların izlenmesini gerektirir. Ev sahipleri, yerel yasal düzenlemelere tam anlamıyla hakim olmalı ve gerektiğinde hukuk profesyonellerinden destek almalıdır. Hukuki süreç, her iki tarafın haklarına saygı gösterilerek yürütülmeli ve adalete uygun bir şekilde sonuçlandırılmalıdır.

Yeni Ev Sahibinin Kiracıyı Evden Çıkarması

Ev sahipleri için, kiracı ile yaşanan anlaşmazlıklar veya uyumsuzluk durumlarında kiracıyı evden çıkarmak, hassas bir konu olabilir. Ancak, bu durumun yasal süreçlere uygun ve adil bir şekilde yönetilmesi önemlidir. Bu makalede, yeni ev sahibinin kiracıyı evden çıkarma sürecini anlamak ve yönetmek için gerekli bilgileri bulacaksınız.

 • Yasal Süreçlerin Bilinmesi:

Yeni bir ev sahibi olarak, kiracıyı evden çıkarmadan önce yerel kira yasalarını ve kiracı haklarını anlamak önemlidir. Her ülkede ve hatta eyalet ya da şehir bazında farklılık gösterebilen bu yasalar, ev sahiplerine belirli sorumluluklar ve sınırlamalar getirir. Kiracıyı evden çıkarmak için izin alınması gereken süreçleri bilmek, yasal problemlerden kaçınmak açısından kritiktir.

 • Anlaşmazlıkları Çözme Çabaları:

Ev sahibi ve kiracı arasında yaşanan sorunları çözmek amacıyla önce diyalog kurulmalıdır. İki tarafın ihtiyaçlarını ve endişelerini paylaşarak anlayış sağlamak, mahkemeye gitmeden önce sorunları çözmek için etkili bir yol olabilir. Kiracı ile iletişim kurarak, sorunları anlamaya ve çözüm yolları bulmaya çalışmak, ev sahibi için daha olumlu bir sonuç doğurabilir.

 • Hukuki Danışmanlık Almak:

Yasal süreçler karmaşık olabilir ve ev sahipleri için riskler taşıyabilir. Kiracıyı evden çıkarma sürecinde yasal danışmanlık almak, doğru adımları atmanıza yardımcı olabilir. Bir avukat, kira sözleşmesi ve yerel yasa hükümleri konusunda size rehberlik edebilir ve sürecin yasal olarak doğru yürütülmesine yardımcı olabilir.

 • Kira Sözleşmesine Bağlılık:

Kira sözleşmesine uyulması, ev sahipleri için önemlidir. Kiracının sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye uygun adımlar atılmalıdır. Ancak, bu adımların yine de yasalara uygun olması gerektiği unutulmamalıdır.

 • Yasal Çıkarma Süreci:

Eğer diyalog, anlaşma veya hukuki danışmanlık ile sorunlar çözülemezse, ev sahibi yasal çıkarma sürecine başvurabilir. Bu süreç, yerel yasalara uygun olarak belirli adımları içerir ve genellikle mahkeme kararı gerektirir. Ancak, yine de bu sürecin adil bir şekilde yürütülmesi ve kiracının haklarına saygı gösterilmesi önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Satın Alınan Evden Kiracı Çıkarılabilir mi?

Yeni satın alınan evin sahibi vaar olan kira sözleşmesinin diğer tarafı olarak belirlenmektedir. Sözleşmenin sona ermesi gibi bir durum yoktur.

Kontratı Biten Kiracı Nasıl Çıkarılır?

Kira sözleşmesi belirli bir süre için yapılmış olsa dahi, sürenin dolması, kiracıyı evden çıkarmak için yeterli bir sebep değildir

1 yıllık kira sözleşmesi bitince ev sahibi kiracıyı çıkarabilir mi?

Evet, 1 yıllık kira sözleşmesi sona erdiğinde, ev sahibi kiracıyı çıkarabilir. Ancak, yerel kira yasalarına uygun şekilde yazılı bildirim ve belirli bir süre önceden bilgilendirme gerekebilir.

4 Comments
 • Mehmet bizdemir
  11:58 AM, 22 Mayıs 2023

  5 yılım doldu ev sahibi 3 katı zam istiyor yapabilirmi

 • yıldız bekdaş deniz
  5:38 PM, 9 Temmuz 2023

  merhaba çiğdem hanım.
  benim handa iki dükkanım var yanyana. oğlum kira sözeşmesi düzenlemiş bir dükkan için ama benim adımı yazmış kontrata. diğer dükkan için kontrat yapılmadı ,iki yıldır oturuyor kiracı iki dükkan arasına kapı açmış kontratta yazmıyor. kontratta aidat içinde 500 tl kira bedeli denmiş. şimdi;
  kiracı kiraları düzenli ödemedi
  aidat artışlarında artan kısım kadar ödeme yapmadı dolayısıyla benim kira payım azaldı,
  oğlu kiralayan olduğu halde biz hep babası ile muhatap olduk. yurt dışındalar ama adreslerini bilmiyoruz.
  babası fetöden dolayı işten atılmış memur o yüzden türkiyede tebliğe elverişli bir adresleri yok merniste.
  halihazırda ödenmemiş iki kira mevcut ve kontrat bu ay doluyor. ödediğim fazla aidatı kapı masrafını ve ödenmeyen kiraları alamayacağımı biliyorum . bu durumda onu çıkarmak için ihtarname ve benzeri masrafları yapmak istemiyorum bana ne önerirsiniz.

  • Haluk Sayar
   11:40 PM, 13 Ağustos 2023

   Merhaba..
   Benim bir sorum olucak. Benim kiracim 4 senedir oturuyor. Ben cikartmak istiyorum…ve şu gercekle. Kendim oturmucam…bizim kaynana ve kayın baba oturucak. Bir sıkıntı yaşarmiyom..kontrati sene sonu biticek. Lütfen yardiminizi istiyorum.

 • Hülya Ates
  5:55 PM, 28 Aralık 2023

  Merhaba 1bucuk yıl önce yeni ev aldim kardeşim kiraya verdi uc yillik kontrat yapmis kiraciyi çıkarmak istedim cikmiyor evi kendim kullanicam dedim rica ettim ev kendimize lazim diye söyledim fakat cikmiyor nasıl cikara bilirim bilgi verebilirmisiniz tskler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın