Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası

Mirasçılık belgesinde yer alan mirasçıların unutulması ya da belgeye yanlış işlenebilmesi mümkündür. Muris vefat ettiğinde mirasçıların mirastan yasal paylarını alabilmeleri için mirasçılık belgesinin alınması zorunludur. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası gerekli olması halinde mahkemeye müracaat edilmesi gerekir.

Mirasçılık belgesi noterden alınabileceği gibi Sulh Hukuk Hakimlikleri de bu belgeyi düzenleyebilmektedir. Mirasçılardan herhangi biri giderek kimliğini beyan etmek sureti ile evrakı alabilir. Kişinin mirasçı olduğunun belgelenmesi mirasçılık belgesinin alınabilmesi için gereklidir.

Veraset İlamının İptali Davası için belgenin hangi makamdan alındığı da önemli hale gelecektir. Hangi mahkemeye dava açılacağını belirleyen kriter belgenin nereden alındığı ile ilgilidir. Murisin vefatının ardından miras otomatik olarak mirasçılara geçer. Bununa birlikte mirasçılık belgesi alınmak sureti ile işlemlere başlanır.

Mirasçılık Belgesinin İptali
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 7

Mirasçılık Belgesinin İptali ve Yeni Mirasçılık Belgesi Verilmesi

Mirasçılık belgesi noterden ya da Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınabilir. Mirasçılardan herhangi biri giderek bu belgeyi aldığında diğerlerinin gitmesine gerek kalmaz. Mirasçılık belgesinde eksiklikler ya da yanlışlıklar olması durumunda ise dava açılarak bu durumun düzeltilmesi gerekli olur. Mirasçılık Belgesinin İptali ve Yeni Mirasçılık Belgesi Verilmesi için Noterden alınan belgelerde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dava açılır. Sulh Hukuk Mahkemesi bu belgeyi vermiş ise bu davanın Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılması gerekir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası açıldığından ilk alınan veraset ilamından farklı bir durum ortaya çıkacaktır. Bu yeni durum çekişmeli yargının alanına gireceğinden davalı ve davacıların varlığı söz konusu olur.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Nerede Açılır ?

Mirasçılık belgesinin iptal edilmesinin çeşitli nedenleri olabilir. Davacı olan taraf mirasçılık belgesinin iptalini isteyen taraf olur. Davacı olan taraf ise mirasçılık belgesinin iptalini isteyenlerin dışındaki mirasçılardır. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Nerede Açılır ? Merak edilenlerden biridir.

Belge noterden alındıysa Sulh Hukuk Hakimliği’ne dilekçe verilerek dava açılması gerekir. Vefat edenin son yerleşim yerinde bulunan mahkemeye dava açılabilirken mirasçılardan birinin yerleşim yeri mahkemesine de davanın açılabilmesi mümkündür.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası açılacağı zaman mirasçılık belgesi Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınmışsa bu defa dava açılacak mercide değişiklik olması gerekir. Asliye Hukuk Mahkemesi Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınan mirasçılık belgelerinin iptali istemi için başvurulacak mercidir.

Bu tür davalar çekişmeli davalar arasında yer alır ve Yargıtay kararları dikkate alındığında mahkeme sonucu taraflar açısından kesin hüküm niteliği taşır. Bu sebeple de davanın sonuçlanmasının ardından mirasçılar yeni bir dava açma hakkına sahip değildir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davasını Kimler Açabilir ?

Mirasçılık belgesi ile ilgili olarak merak edilen konular Miras Hukuku kapsamında incelenmektedir. Mirasçılık Belgesinin İptali Davasını Kimler Açabilir ? Konusu da bu anlamda merak edilenlerden biridir. Mirasçılık belgesinin düzenlenmesinden kaynaklanan hatalar karşısında mağduriyet yaşayan her mirasçının bu davayı açma hakkı bulunmaktadır.

Yasal mirasçıların yanı sıra atanmış mirasçıların da bu tür bir dava açma hakkı bulunmaktadır. Mirasçılık belgesinin iptali davaları çekişmeli dava kapsamında değerlendirilir. Dava açılırken bir kişiye açılabileceği gibi birden fazla kişiye de açılması gerekebilir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası açılarak yanlış olduğu düşünülen belgenin yanlışlığının ispatlanması gerekmektedir. Mirasçılık belgesinde yer alan kişiler bazı durumlarda yanlış ya da eksik yazılabilirler. Mirasçıların eksik yazılması söz konusu olabileceği gibi yasal sayısından fazla yazılabilmesi de hukuken yapılabilecek hatalar arasında yer alır.

Bu tür bir durumla karşılaşıldığında ise dava açılarak mirasçılık belgesinin iptal edilmesi gerekir. Yeni düzenlenecek olan mirasçılık belgesi ise geçerli sayılacağından bunun üzerine yeni bir dava açma hakkı taraflara tanınmaz.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası Kimlere Karşı Açılır?

Mirasçılık belgesinin iptali davası, genellikle miras süreçlerinde ortaya çıkan hukuki sorunların çözümü için başvurulan bir hukuki yoldur. Bu dava, belge üzerindeki hatalar, hile, yanıltma veya diğer geçerlilikle ilgili sorunlar nedeniyle açılabilir.

Bu dava türü genellikle aşağıdaki durumlarda söz konusu olabilir:

  1. Geçerlilik İhlali: Mirasçılık belgesinin düzenlenmesi sırasında yasal prosedürlerin ihlali veya belgedeki bilgilerin hatalı olması durumunda, mirasçılık belgesinin iptali davası açılabilir.
  2. Hile veya Yanıltma: Bir mirasçılık belgesinin düzenlenmesinde hile veya yanıltma olduğuna dair somut kanıtlar varsa, bu durumda mirasçılık belgesinin iptali talep edilebilir.
  3. Geçerli Mirasçıların İhlali: Belge üzerinde yer alan mirasçılar arasında bir uyuşmazlık varsa ve bu uyuşmazlık, belgedeki bilgilerin gerçek durumu yansıtmadığını gösteriyorsa, mirasçılık belgesinin iptali davası açılabilir.

Bu dava, genellikle mirasın dağıtılması aşamasında ortaya çıkar ve miras bırakanın varisleri arasında anlaşmazlıkların çözümü için bir araç olarak kullanılır.

Mirasçılık belgesinin iptali davası, mahkemeye başvurularak yürütülür ve davaya taraf olan kişiler, genellikle miras bırakanın varisleri ve ilgili diğer taraflardır. Davanın sonucunda mahkeme, mirasçılık belgesinin iptaline karar verebilir veya belgenin geçerliliğini koruyabilir.

Mirasçılık Belgesinin İptali Davası
Mirasçılık Belgesinin İptali Davası 8

Mirasçılık Belgesi Nedir?

Mirasçılık Belgesi, diğer bir adıyla Veraset İlamı, kimlerin mirasçı olduğunu ve her bir mirasçının miras hakkının ne kadar olduğunu belirleyen resmi bir belgedir. Bu belge, genellikle noter veya sulh hukuk mahkemesinden alınmaktadır. Ancak, bazen mirasçılık belgelerinde hukuki uyumsuzluklar ortaya çıkabilir. Örneğin, miras bırakan ile mirasçı arasında soy bağının belirlenmemiş olması veya nüfus kaydında hataların bulunması gibi durumlar, belgede sorunlara neden olabilir.

Miras hukukuna göre, mirasçıların miras hakları, miras bırakanın ölümüyle birlikte doğar. Mirasçılık belgesi, bu hakların doğmasında bir kurucu değil, bildirici bir rol oynar. Mirasçılar, miras malları üzerinde herhangi bir işlem yapmadan önce veya mirasın taksimi için dava veya miras paylaşım sözleşmesi gibi hukuki süreçlere başlamadan önce mutlaka bir mirasçılık belgesi almalıdır.

Mirasçılık Belgesi Hangi Hallerde İptal Edilebilir?

Mirasçılık belgesi, belirli durumların varlığı halinde geçerliliğini yitirebilir. Örneğin, bir grup mirasçının diğerlerinin payını istememesi veya muris ile mirasçılar arasında murisin hayatta olduğu süre boyunca husumet bulunması gibi durumlar, mirasçılık belgesinin iptal edilmesini sağlayamaz.

Veraset ilamının iptal edilebilmesi için, mirasçılık belgesinin hukuki veya maddi bir hataya sahip olması gerekir. Örneğin:

  • Mirasçı olmayan kişilerin yanlışlıkla mirasçı olarak belirtilmesi,
  • Mirasçı olan kişilerin mirasçılık belgesinde yer almaması,
  • Mirasçıların paylarının doğru olması gereken miktarın altında veya üstünde belirlenmesi gibi durumlar tespit edildiğinde, mirasçılık belgesinin iptaline karar verilebilir.

Sayfayı ziyaret edebilirsiniz ; Mersin Miras Avukatı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın