Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Mirastan Feragat Sözleşmesi

Miras bırakanın terekesi üzerinde hak sahibi olan mirasçıların bazı durumlar karşısında mirası istememeleri söz konusu olabilir. Mirastan Feragat Sözleşmesi mirasçının mirası almak istememesi durumunda ortaya çıkan hukuki bir yoldur. Murisin borca batık olması ya da miras bırakanın sağlığında malın alınmış olması gibi birçok sebep mirasçının mirası almak istememesine neden olabilir. Bu durumda da mirasın reddi ya da mirastan feragat gibi iki yol üzerinden hareket edilebilir.

Mirasçı bu iki uygulamadan birini seçeceği zaman kendisi için hangi şartların daha uygun olacağı konusunda karar vermesi gerekir. Mirasçılık Belgesinin İptali Davası için de mahkemeye müracaat edilmesi gerekir. Murisin vefatı ile miras otomatik olarak mirasçılara geçer.

Mirasçı yasal ve atanmış mirasçılara denir. Bunun yanı sıra evlatlıklar da mirasçı statüsünde bulunur. Muris vefat eden kişi olurken tereke de miras bırakanın mal varlığıdır. Zümre sistemi ise Miras Hukuku’nda geçerli olan bir uygulama olurken aynı zamanda derecelendirme sistemi olarak da adlandırılır.

Mirastan Feragat Sözleşmesi
Mirastan Feragat Sözleşmesi 6

Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği

Miras bırakan ölmeden önce reddi miras yapılması mümkün olmamaktadır. Murisin vefat etmesinin ardından mirasın mirasçılara otomatik olarak geçmesine bağlı olarak 3 aylık süre içerisinde miras reddedilebilir. Mirastan Feragat Sözleşmesi Örneği aracılığı ile miras bırakan ile mirasçının arasındaki anlaşma resmi bir nitelik kazanmış olur. Bu anlaşmanın hukuki bir değer taşıması sözleşme yapılması ile mümkündür. Mirastan feragat sözleşmesi yapılırken iki yol izlenebilir. İvazlı ve ivazsız feragat yapılmak sureti ile anlaşma sağlanır.

Mirastan Feragat Sözleşmesi ile mirasçı tamamen veya kısmen miras hakkından vaz geçebilir. Mirastan tam feragat olabileceği gibi kısmi olarak feragat etme hakkı da mirasçı için geçerlidir. Kısmi olarak feragat eden mirasçı için geçerli olanlardan biri de mirasçılık sıfatını korumasıdır. Tam feragat uygulaması mirasçının tüm haklarından feragat etmesi demek olur.

Mirastan Feragat Sözleşmesi İptali

Mirasçı mirastan feragat edeceği zaman bunu bir bedel karşılığında ya da bedelsiz olarak yapabilir. Mirastan Feragat Sözleşmesi İptali söz konusu olduğunda murisin vefatının ardından ve iptal sebebinin anlaşılması ile mirasçıların bir yıl içinde dava açma hakkı bulunur. Bir yıllık süre hak düşürücü olacağından bu süre içinde dava açılması gerekir.

Mirastan Feragat Sözleşmesi yapılacağı zaman murisle birlikte her tür mirasçı bu sözleşemeye taraf olabilir. Yasal ya da atanmış mirasçıların yanı sıra saklı paylı mirasçılardan herhangi biri bu tür bir sözleşme imzalayabilme hakkına sahiptir. Bu sözleşmelerde mirasçının hangi derecede mirasçı olduğuna bakılmamaktadır.

Mirastan Feragat Sözleşmesi Yargıtay Kararı

Mirastan feragat sözleşmesi yapılacağı zaman ivazlı ya da ivazsız olarak anlaşma yapılabilir. İvazlı olan sözleşmelerde mirasçı bir bedel alırken ivazsız sözleşmelerde herhangi bir karşılık alınmaz. Mirastan Feragat Sözleşmesi Yargıtay Kararı incelendiğinde bu sözleşmelerin resmi vasiyetnameler gibi şekil şartına uygun hazırlanması gerektiği görülür.

Mirastan Feragat Sözleşmesi mirasçı açısından dilediği oranda mirastan feragat etme hakkını vermektedir. Mirasın tamamının yanı sıra belli bir kısmı da bu tür bir sözleşme ile reddedilebilir.

Mirastan Feragat Sözleşmesinin Tapuya Tescili

Mirasçının miras bırakanın sağlığında aralarında yapacağı sözleşmeye istinaden mirastan vaz geçmesi mümkün olur. Bunun yanı sıra reddi miras yöntemi ile de mirasçılık sıfatından vaz geçilebilir. Mirastan Feragat Sözleşmesinin Tapuya Tescili işlemi yapılmak zorunda değildir. Bunun yanı sıra tarafların istemesi durumunda tescil işlemi yapılabilir. Sözleşmenin geçerli olması yasal olarak hazırlanmasını gerektirirken şekil şartına uygun olmalıdır.

Mirastan Feragat Sözleşmesi muris yaşarken yapılan bir anlaşma olması ile reddi mirastan ayrılır. Miras reddedilirken murisin vefat etmiş olması gerekir. Ölümün ardından 3 aylık süre içerisinde de dava açılması zorunludur. Mirastan feragat olarak adlandırılan hukuk yolunda ise muris ile mirasçı arasında yaşarken bir anlaşma yapılır.

Tek Taraflı Mirastan Feragat

Miras, genellikle bir kişinin ölümü sonrasında mal varlığının yasal olarak devredilmesini ifade eden hukuki bir kavramdır. Ancak, bazen mirasın reddi veya feragati gerekebilir. Bu makalede, özellikle “tek taraflı mirastan feragat” kavramını ele alacak ve bu hukuki sürecin inceliklerini irdeleyeceğiz.

  • Tek Taraflı Mirastan Feragatın Tanımı:Tek taraflı mirastan feragat, bir mirasçının, mirasın kendisine düşmesi halinde, bu hakkından vazgeçmesi anlamına gelir. Bu feragat, kişinin miras hakkından doğan yükümlülükleri ve avantajları reddetme kararını içerir.
  • Hukuki Zemin:Tek taraflı mirastan feragat, genellikle ilgili ülkenin medeni hukuk kuralları ve miras hukuku çerçevesinde düzenlenir. Bu sürecin geçerliliği, miras bırakanın vasiyeti, yasal mirasçılar ve diğer etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
  • Feragat Süreci ve Prosedürleri:Feragat süreci genellikle belirli hukuki formaliteleri içerir. Feragat eden mirasçının niyetini belirten yazılı bir beyan, mahkemeye başvuru ve yasal süreçlere uyum, feragatın geçerliliği için kritik adımlardır.
  • Feragatin Sonuçları ve Etkileri:Mirastan feragat, feragat edenin miras hakkından vazgeçmesine neden olduğundan, bu kararın hukuki sonuçları önemlidir. Feragat eden, mirasın getirdiği haklardan feragat ettiği gibi, yükümlülüklerinden de kurtulabilir. Ancak, bu kararın mirasçılar arasındaki ilişkileri de etkileyebileceği unutulmamalıdır.
  • Tek Taraflı Feragatın Sınırları:Hukuki açıdan, tek taraflı mirastan feragatın belli sınırlamalara tabi olabileceği durumlar bulunmaktadır. Örneğin, feragat edenin kendi geçimini sağlamak için gerekli miras payından feragat etmesi mahkeme tarafından değerlendirilebilir.

Mirasçılar Arasında Mirastan Feragat Sözleşmesi

Miras hukuku, bireylerin vefatı durumunda malvarlıklarının dağılımını düzenleyen kritik bir hukuki alanı temsil eder. Mirasçılar arasında feragat, mirasa dair haklardan vazgeçme eylemini ifade eder. Bu bağlamda, mirastan feragat sözleşmesi, mirasçılar arasında yapılan bir anlaşma niteliğindedir. Bu makalede, mirastan feragat sözleşmesini inceleyerek, bu hukuki mekanizmanın işleyişini ve sonuçlarını ele alacağız.

Miras Hukukundaki Temel İlkeler:

Miras hukukunun temelini, ölen kişinin malvarlığının yasal varisleri arasında adil bir şekilde paylaştırılması oluşturur. Ancak, mirastan feragat sözleşmesi, bu temel ilkenin istisnai durumlarından birini oluşturur. Mirasçılar, çeşitli sebeplerle miras haklarından feragat etmeye karar verebilirler. Bu feragat, genellikle malvarlığının belli bir mirasçıya odaklanmasını veya belirli mali yükümlülüklerden kaçınılmasını amaçlar.

Mirasçılar Arasında Feragat Sözleşmesinin Unsurları:

Mirasçılar arasında mirastan feragat sözleşmesi, belirli unsurları içermelidir. Sözleşmenin tarafları, feragat eden mirasçı ve mirası devralan diğer mirasçılar arasında anlaşma sağlamalıdır. Sözleşme, tarafların haklarını, yükümlülüklerini ve feragat eden mirasçının malvarlığından çekildiği detayları içermelidir. Ayrıca, feragat sözleşmesinin noterlik huzurunda yapılması da sıkça öngörülen bir şarttır.

Hukuki Sonuçlar:

Mirasçılar arasında feragat sözleşmesinin hukuki sonuçları önemli bir değere sahiptir. Feragat eden mirasçı, mirasın dağılımında yer almaktan vazgeçer ve bu durum, diğer mirasçıların paylarını etkileyebilir. Ayrıca, feragat eden mirasçının, bu eylemiyle ilgili olarak üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi beklenir.

Sıkça Sorulan Sorular

Mirastan feragat sözleşmesi nerede yapılır?

Bu işlemi noterlerde veya mahkemelerde yapmak gerekmektedir. Fakat mahkemelerde çok uzun sürmesi düşünüleceğinden kişi veya kişiler açısından noterde yapmak oldukça kolaydır.

Mirastan feragat sözleşmesi tek taraflı yapılır mı?

İsminden de anlaşılacağı gibi sözleşme olduğu için iki taraflı olması gerekmektedir.

Mirastan feragat sözleşmesi nasil yapilir?

Kişiler noter veya mahkeme huzuruna çıkarak bu sözleşmeyi yapmaktadırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın