İletişim
Mirastan Mal Kaçırma

Murisin mirasçıları mirastan yoksun bırakmak üzere yapacağı işlemlerden biri de Mirastan Mal Kaçırma olarak adlandırılır. Muris muvazaası olarak da adlandırılan bu işlemler sırasında muris gizli anlaşmalar yapmak sureti ile hareket eder. Bu tür bir işlemin varlığı durumunda da pay sahipleri bireysel olarak ya da topluca dava açma hakkına sahiptir. Dava açılacağı zaman maddi delillerle ispat yükü bulunacağından bu duruma göre hareket edilmesi gerekir.

Miras hukuku ile ilgili olarak birçok davadan söz edilebilir. Muris olarak adlandırılan miras bırakandır. Miras bırakanın terekesi üzerinde mirasçıların hakları bulunur. Mirasçı olarak tanımlanan taraflar yasal mirasçılar olabileceği gibi atanmış mirasçılar ve evlatlıklar da olabilir. Miras hukukunda zümre sistemine göre hareket edilir. Derecelendirme sistemi olarak da adlandırılan bu sisteme göre mal paylaşımı yapılır. Mirasın reddi söz konusu olduğunda da tarafların bunu talep edebilme hakkı bulunur.

Mirastan Mal Kaçırma Zamanaşımı

Mirastan mal kaçırma işlemi yapıldığında mirasçılar dava açabilir. Bu tür bir durumla karşılaşan yasal mirasçılar, atanmış mirasçılar veya evlatlıklar bireysel olarak ya da birlikte hareket etmek sureti ile dava açma hakkına sahiptir. Dava sırasında mal kaçırmaya ilişkin koşulların sağlanıp sağlanmadığına bakılacaktır. Mirastan Mal Kaçırma Zamanaşımı süresi bulunmamaktadır.

Mirasçılar murisin vefatının ardından mal paylaşımı yapılması gerekli olduğunda miras hukukuna uygun olarak hareket etmek zorundadır. Gerçek bir kişi öldüğünde ölene ait olan ve devredilmesi mümkün bulunmayan hakların kime geçeceği ve bu işlemler yapılırken ne tür bir yol izleneceği önemli hale gelmektedir. Bu durumda da miras hukuku devreye girer.

Mirastan Mal Kaçırma muris muvazaası olarak da adlandırılan hukuki bir işlemdir. Bu davalarda görünürdeki işlemin yanı sıra muvazaa anlaşması da incelenir. Üçüncü kişileri aldatma amacının güdülmesi gerekirken gizli bir sözleşmenin varlığına da gerek duyulur. Üçüncü kişiler olarak tanımlananlar mirasçılardır. Mirasçılar miras bırakanın terekesi üzerinde hak sahibi olan kişilerdir.

Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer ?

Muris muvazaası ya da diğer adıyla mirastan mal kaçırma yapılırken görünürdeki işlemin yanı sıra gizli bir işlemin varlığı da söz konusudur. Mirastan Mal Kaçırma Davası Ne Kadar Sürer ? Merak edilenlerden biridir. Görünürdeki işlemler çeşitli olabilir. Satışın yanı sıra bağışlama ya da ölünceye kadar bakma sözleşmeleri bu türdendir. Bu tür davalar açılırken miras hukukunun yanı sıra gayrimenkul hukuku da devreye girmektedir.

Mirastan Mal Kaçırma söz konusu olduğunda muvazaa anlaşması yapılır. Bu anlaşma ile muris mirasçıları aldatma amacı güder. Miras bırakanla 3. Kişi bu konuda gizli bir anlaşma yaptığında durumun dava sürecinde maddi delillerle ispatlanması gerekir.

Dava murisin ölümünün ardından açılabilmektedir. Muris mal kaçırma amacı ile üzerindeki taşınmazlara yönelik olarak tapuda işlem yaptığında ve bunları 3. Kişilere satması durumunda muvazaalı işlemler gündeme gelir. Mirastan mal kaçırma davalarında görünürdeki işlemlerle gerçek işlemlerin incelenmesi gerekmektedir.

Mirastan Mal Kaçırma Cezası

Mirastan mal kaçırma amacı ile murisin muvazaa anlaşması yapması durumunda mirasçılar hukuk yoluna başvurabilmektedir. Mirastan Mal Kaçırma Cezası söz konusu olduğunda saklı pay sahibi olsun olmasın her mirasçı dava açabilir. Mirasçının hakkının çiğnenmesi durumunda açılacak davada ispat yükümlülüğü bulunur.

Mirastan Mal Kaçırma davasının herhangi bir hak düşürücü süreye sahip olmadığı görülürken dava zamanaşımı süresi de yoktur. Tarafların gerçek amaçlarına uygun olarak yapacakları işlemlerde bilerek gerçekleştirilmiş bir uyumsuzluk olmalıdır. Muris muvazaasında ayrıca 3. Kişileri aldatma amacı güdülmelidir. Taraflar arasındaki gizli anlaşma da bu işlemlerin yapılabilmesi için gereklidir.

Mirastan Mal Kaçırma Zamanaşımı

Mirastan Mal Kaçırma Zamanaşımı süresi bulunmamaktadır.

Mirastan mal Kaçırma nasıl yapılır?

Miras bırakan kişinin kalan kişilerin paylarından azaltma veya tamamen yok etme işlemine miras muvazaası denir. Bu tür işlemler de mirastan mal kaçırma kapsamına girmektedir.

Muriz muvazaası ne demek?

Muriz muvazaası mirasçıların mallarına yönelik mirastan mal kaçırma suretiyle yapılan eylemlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?