Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
soybağının Reddi

Soybağının Reddi konulu yazımızda öncelikli olarak soybağının ne olduğunu açıklamakta fayda vardır. Soybağı, Medeni Kanuna göre bir çocuğun anne ile babası arasında kurulan bağdır. Bu bağ, anne ile çocuk arasında doğum ile kurulur. Bir kadın gebe kaldığında ve doğum yaptığında evli olduğu erkek çocuğun babası olarak kabul edilir ve çocuğun dünyaya gelmesiyle birlikte çocuk ve erkek arasında soybağı kurulmuş olur. Çocuk ile anne arasındaki soybağı tek bir yol olan doğum yoluyla kurulabilirken, çocuk ile baba arasındaki soybağı; evlilik, babanın çocuğu tanıması veya hâkim kararı ile kurulabilmektedir. Eşler, evlat edinme ile de çocukla soybağı kurabilirler. Soybağının reddi ise baba ile çocuk arasında kurulmuş soybağının ortadan kaldırılmasını ifade eder.

Bir evlilik süresince ya da evlilik sona erdikten sonra 300 gün içinde dünyaya gelen bir çocuğun babası, annesi ile evli olan kişidir. Bu husus, hukukta babalık karinesi ile ifade edilir. Ancak babalık karinesi, aksi ispat edilerek iptal edilebilir. Örneğin çocuğun kendi çocuğu olmadığını iddia eden bir baba, soybağının reddi davası açarak çocuğu ile kurulan soybağı ilişkisinin iptal edilmesini talep edebilir. Bu durumda çocuğa kan testi uygulanarak eşin biyolojik baba olmadığı ispat edilirse, çocuk ile baba arasındaki soybağı da sona erer. Bir çocuk ile babası arasındaki soybağı ilişkisi sadece soybağının reddi davası ile sonlandırılabilir.

İlginizi çekebilir: Boşanma Davasını Kadın Açarsa Nafaka Alabilir Mi ?

Soybağının Reddi
Soybağının Reddi 6

Soybağının Reddi Davası

Soybağının reddi davası, bir baba veya bir çocuk tarafından soybağı ilişkisini sona erdirmek talebiyle açılan davadır. Bu dava ile hem babanın hem de çocuğun menfaatlerinin korunması yasal olarak güvence altına alınmaktadır. Çocuk da, babası ile yasal bağını sona erdirmek için bu davayı açabilmektedir. 18 yaşından küçük çocuklar kendi başlarına bu davayı açamazlar, ancak bu dava çocuğun adına kayyım tarafından açılabilir. Aynı zamanda bu dava, çocukla ortak birinci dereceden mirasçılar tarafından ya da miras hakkını çocuk sebebiyle kaybeden ikinci dereceden mirasçılar tarafından da açılabilmektedir. Birinci ve ikinci dereceden mirasçılar, soybağının reddedilmesi ile ilgili davayı, yalnızca aşağıdaki durumlarda açabilirler:

 • Babanın vefat etmesi
 • Babanın gaipliğine dair mahkeme kararı verilmesi
 • Babanın ayırt etme yeteneğini kaybetmesi

Medeni Kanununa göre; bir soybağını sona erdirmek için açılacak olan bir davayı, eş (baba) ve çocuk dışında, çocuğun anne ile evli olmayan biyolojik babası da açabilir. Bu durumda bu kişi, hukuki olarak çocuğun biyolojik babası olduğunu iddia eden kişi olarak anılır ve bu kişi mahkemeye başvurup çocuğun yasal babasıyla ilgili soybağının sona erdirilmesi için dava açabilir. Ancak mahkemenin bu dava açma talebine onay verebilmesi için, çocuğun babasının vefat etmiş olması, çocuğun babasının gaipliğine karar verilmiş olması veya çocuğun babasının ayırt etme yeteneğini kaybetmiş olması gerekmektedir. Çocuğun annesinin ise bu davayı açma hakkı yoktur. Aynı zamanda anne, 18 yaşından küçük çocuğuna kayyım olarak atanamamaktadır.

Soybağının Reddi Davası Dilekçe Örneği

Soybağının reddi davası dilekçe örneği bu tür davaların hukuki olarak doğru açılabilmesi için çok önemlidir. Türk Medeni Kanununa göre, soybağının reddedilmesi için açılacak olan dava dilekçesinde, davacının adı, soyadı, kimlik numarası ve adres bilgilerinin yanı sıra davanın nedeni de açıkça belirtilmeli ve gerekçeleriyle birlikte ayrıntılı olarak dilekçeye yazılmalıdır. Dava dilekçesinde aynı zamanda davalının adı ve soyadı ile açık adresi de yer almalıdır. Soybağının reddedilmesi ile ilgili dava açarken deneyimli bir avukattan danışmanlık hizmeti almanız, hukuksal sürecin işleyişi açısından oldukça önemlidir.  Soybağı reddi ile ilgili daha detaylı bilgi almak için, Altuntaş Avukatlık Bürosunu arayabilirsiniz.

Soybağının Reddi Davası Nerede Açılır ?

Soybağının reddi davası nerede açılır sorusunun yanıtı davayı açacak olan kişinin yaşadığı yere bağlı olarak değişmektedir. Soybağının reddi davasını açmak için kişi yaşadığı yerdeki Aile Mahkemesine başvurarak davayı açabilir. Kişinin yaşadığı yerde Aile Mahkemesi yoksa, kişi davayı Asliye Hukuk Mahkemesinde açmalıdır.

Soybağının İptali Davasını Kimler Açabilir?

Soybağının iptali davası, genellikle soybağına ilişkin bir hukuki durumu düzeltmek veya değiştirmek isteyen kişiler tarafından açılabilir. Türk Medeni Kanunu’na göre, soybağının iptali davası aşağıdaki durumlarda söz konusu olabilir:

 • Biyolojik Baba İddiası: Bir kişi, kendisini biyolojik baba olarak kabul edilen kişi olarak göstermek istiyorsa, biyolojik baba olma iddiasıyla soybağının iptali davası açabilir.
 • Hile, Tehdit veya Zorlama: Eğer bir kişi soybağının hile, tehdit veya zorlama sonucu belirlendiğini düşünüyorsa, bu durumu kanıtlamak amacıyla soybağının iptali davası açabilir.
 • Yanlış Anne Kaydı: Bir kişi, kendisini biyolojik anne olarak gösteren bir başka kişinin yanlış bir şekilde anne olarak kaydedildiğini iddia ediyorsa, soybağının iptali davası açabilir.
 • Resmi Kayıtlarda Hata: Resmi kayıtlarda yapılan bir hata sonucu soybağı yanlışlıkla kaydedilen bir kişi, bu hatayı düzeltmek amacıyla soybağının iptali davası açabilir.

Soybağının iptali davası, mahkeme süreciyle yürütülen bir hukuki işlem olduğundan, davanın açılabilmesi için ilgili kişinin somut delillerle desteklenmiş iddiaları üzerine dayanması gerekmektedir. Ayrıca, dava açma hakkına sahip kişilerin durumlarına göre uygun hukuki gerekçeleri ortaya koymaları ve gerekli belgeleri sunmaları önemlidir.

Soybağının Düzeltilmesi Davası Kime Karşı Açılır ?

Soybağının düzeltilmesi davası, genellikle soybağı kaydında bir hata veya yanlışlık olduğuna inanan kişiler tarafından açılır. Türk Medeni Kanunu’na göre, soybağının düzeltilmesi davası, şu durumlarda ilgili kişiler tarafından karşı açılabilir:

 • Resmi Kayıtlarda Hata İddiası: Bir kişi, soybağı kaydında yapılan bir hata nedeniyle doğru soybağının belirlenemediğini düşünüyorsa, bu durumu düzeltmek amacıyla soybağının düzeltilmesi davası açabilir.
 • Biyolojik Baba Olarak Kaydedilme İddiası: Eğer bir kişi, biyolojik baba olarak kaydedilmediği halde biyolojik baba olduğunu kanıtlayabilecekse, soybağının düzeltilmesi davası açabilir.
 • Anne Kaydında Yanlışlık İddiası: Anne olarak kaydedilen kişi, kendisini yanlışlıkla anne olarak gösteren bir başka kişi olduğunu iddia ediyorsa, soybağının düzeltilmesi davası açabilir.
 • Bağışlama veya Reddi Miras: Soybağı kaydında düzeltme talebinde bulunan kişi, bağışlama veya mirası reddetme gibi hukuki sonuçlar doğurabilecek durumlarla karşılaşmışsa, soybağının düzeltilmesi davası açabilir.

Soybağının düzeltilmesi davası, genellikle mahkemeye başvurularak yürütülen bir süreçtir. Dava açma hakkına sahip olan kişilerin somut delillerle desteklenmiş iddialarda bulunmaları ve düzeltme taleplerini haklı kılabilecek belgeleri sunmaları önemlidir. Davanın karşı tarafı, soybağı kaydının düzeltilmesine itiraz eden veya davanın sonuçlarından etkilenebilecek olan ilgili kişiler olabilir.

Soybağının Reddi Nedir ?

“Soybağının reddi,” bir kişinin, genellikle babalık ilişkisi üzerinden, kendi soybağını tanımamayı veya kabul etmemeyi ifade eden hukuki bir kavramdır. Bu durum, genellikle bir bireyin biyolojik olarak ait olduğu aile veya soysoyunu inkar etmesini içerir. Soybağının reddi, hukuki bir prosedürle ifade edilebilir ve bu durum, genellikle babalık ilişkisiyle ilgili hukuki belgelerin düzenlenmesi ve mahkemeye başvurulmasıyla ele alınır. Ancak, her ülkenin hukuk sistemine göre bu prosedürler farklılık gösterebilir. Soybağının reddi, genellikle biyolojik ilişkilerin ve miras haklarının hukuki yönleriyle ilgili önemli sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, soybağının reddi durumunda, ilgili hukuki süreçlere uygun bir şekilde başvurulması ve gereken belgelerin düzenlenmesi önemlidir.

Soybağının Reddi için Hak Düşürücü Süre

Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı maddesi, babalık davası için hak düşürücü süreleri düzenlemektedir. Buna göre, çocuğun doğumundan önce veya sonra açılabilen babalık davasında, ananın dava hakkı doğumdan itibaren bir yıl içinde kullanılmalıdır; aksi takdirde bu hak düşer. Çocuk ile başka bir erkek arasında soybağı ilişkisi varsa, bu süre, ilişkinin sona erdiği tarihte işlemeye başlar. Ancak, bir yıllık süre geçtikten sonra gecikmeyi haklı kılan sebepler varsa, bu sebeplerin ortadan kalkmasından itibaren bir ay içinde dava açılabilecektir.

Bu düzenlemelerin geçerli olduğu ilk haliyle, hem anne hem de çocuk için hak düşürücü süreler öngörülmüştü. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin 27/10/2011 tarihli kararı ile çocuğun dava açma hakkına ilişkin süreyi belirleyen hüküm fıkrası iptal edilmiştir. İptal edilen fıkra, çocuğa doğumdan sonra kayyım atanmışsa, çocuk hakkında bir yıllık sürenin atamanın kayyıma tebliği tarihinde; hiç kayyım atanmamışsa çocuğun ergin olduğu tarihte işlemeye başlayacağını öngörüyordu. Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemenin ölçülülük ilkesine aykırı olduğunu belirterek iptal etmiştir. Karara göre, çocuğun babalık davasını açma hakkının, hiç kayyım atanmamışsa ergin olduğu tarihten itibaren bir yıl ile sınırlandırılması yeterli ve makul değildir. Bu nedenle, söz konusu kuralın Anayasa’nın 2., 17. ve 36. maddelerine aykırı olduğuna karar verilmiş ve iptali önerilmiştir.

Sıkça Sorulan Sorular

Soybağının Reddi Dilekçesinde Ne Yer Alır ?

Soybağının reddedilmesi için açılacak olan dava dilekçesinde, davacının adı, soyadı, kimlik numarası ve adres bilgilerinin yanı sıra davanın nedeni de açıkça belirtilmeli ve gerekçeleriyle birlikte ayrıntılı olarak dilekçeye yazılmalıdır.

Soybağının Reddi Davası Nerede Açılır ?

Davayı açacak olan kişinin yaşadığı yere bağlı olarak değişmektedir. Soybağının reddi davasını açmak için kişi yaşadığı yerdeki Aile Mahkemesine başvurarak davayı açabilir.

Soybağının Reddi Davası Hangi Koşullarda Açılır ?

Babanın vefat etmesi, Babanın gaipliğine dair mahkeme kararı verilmesi, Babanın ayırt etme yeteneğini kaybetmesi…

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın