Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Tenkis Davası Açılması

Miras bırakan yani murisin vefatının ardından terekesi üzerinde mirasçılar arasında mal paylaşımı yapılır. Tenkis Davası Açılması için Miras Hukuku kapsamında geçerli olan şartların sağlanması gerekmektedir. Bu tür davalar miras bırakanın vefatının ardından açılabilir. Muris hayattayken tenkis davası açılamamaktadır. Mirastan mal kaçırma söz konusu ise mirasçılar bu hukuk yoluna başvurabilmektedir.

Miras bırakan bazı durumlarda mirasçılar aleyhine mirastan mal kaçırma gerçekleştirdiğinde murisin vefatının ardından tenkis davası açılması gerekir. Vasiyetnamenin İptali davaları da Miras Hukuk kapsamında kabul edilen davalar arasında yer almaktadır. Tenkis davasında murisin yaptığı kazandırmaya bağlı olarak saklı paylı mirasçıların haklarının zedelenmesine karşı haklarının korunduğu görülmektedir.

Tenkis Davası Nedir ?

Tenkis davasının açılabilme koşulu murisin vefatının gerçekleşmiş olmasıdır. Tenkis Davası Nedir ? Sık karşılaşılan soru türleri arasında yer almaktadır. Miras Hukuku kapsamında saklı pay sahibi mirasçılar saklı pay üzerindeki yasal miras haklarından mahrum edilememektedirler. Yasal miras payı saklı payların hesaplanmasında geçerlidir.

Tenkis Davası Açılması hukuki bir sürecin göstergesidir. Kural olarak saklı paya sahip mirasçıların murisin tasarruf oranını aşmış olan kazandırmaları karşısında aşma oranında etkisizleştirme istediklerinde dava açmaları gerekir. Bu durumda da açılacak dava tenkis davası olarak isimlendirilir.

Tenkis Davası Dilekçe Örneği

Tenkis davası açılacağı zaman mahkemeye dilekçe yazılarak sunulmalıdır. Kanun uyarınca bu davayı saklı paylı mirasçılar açabilmektedir. Tenkis Davası Dilekçe Örneği hazırlanırken hukuki destek alınması hak kayıplarını engelleyici bir yaklaşım olur. Miras hukukunun kapsamlı bir yapıya sahip olması nedeni ile hukuki destek alınması önerilir. Bu sayede hukuki yanlışlıkların önüne geçilebileceği gibi hak kayıplarının da engellenmesi söz konusu olacaktır.

Tenkis Davası Açılması saklı paylı mirasçıların yanı sıra miras bırakanın alt soyu, ana, baba ve eşi tarafından mümkündür. Bu dava her saklı paylı mirasçının ayrı ayrı açabileceği bir dava türüdür. Saklı paylı mirasçının fiil ehliyetine sahip olmadığı durumlarda ise kanuni temsilciler tarafından tenkis davası açılır.

Tenkis Davası Zamanaşımı

Tenkis davası açılırken kural olarak kazandırma yapan kişilere karşı saklı paylı mirasçılar tarafından açılması gerekir. Bu davanın açılabilmesi için mirasçıların kazandırma işlemini öğrenmelerinin ardından bir yıl içinde başvuru yapmaları zorunludur. Tenkis Davası Zamanaşımı söz konusu olduğunda vasiyetnamelerle ilgili olarak bir dava açılacaksa bu durumda da vasiyetnamelerin açıldığı tarih dikkate alınır. Vasiyetname açıldığı tarihten itibaren ve diğer tasarruflarla ilgili olarak mirasın açılmasından itibaren 10 yıl geçmesi davanın düşmesine yol açar.

Tenkis Davası Açılması sırasında geçerli olan bir ve on yıllık sürelerin hak düşürücü süreler olduğu görülürken Asliye Hukuk Mahkemeleri’ne müracaat edilerek dava açılır. Saklı pay olarak tanımlanan ifade murise belirli bir yakınlık bağı ile bağlı olanları tanımlamada kullanılır. Tereke üzerinde saklı paylı mirasçıların miras hakkı bulunur.

Tenkis Davası Açma Süresi

Tenkis davalarında hak düşürücü süre olarak belirlenen süreler bir ve on yıl olarak belirlenmiştir. Mirasçılar saklı paylarının zedelendiğini öğrendiklerinde bu tarihten itibaren bir yıl içinde dava açmalıdır. Tenkis Davası Açma Süresi vasiyetnamenin açılmasının ardından on yıl içindedir. Murisin mirastan mal kaçırması söz konusu ise tenkis davası açılabilmektedir.

Tenkis Davası Açılması sayesinde murisin tasarruf edebileceği miktarı aşması durumunda saklı payının zedelendiğini düşünen mirasçılar haklarını talep etmiş olurlar. Tenkis davalarında ispat yükü bulunurken bu sorumluluk davacıya aittir. Bundan dolayı da dava açan taraf maddi delillerle iddiasını ispatlamakla yükümlü tutulur. Tenkis davaları Miras Hukuku’nu ilgilendiren dava türlerinden biridir. Bu tür davalar aracılığı ile saklı paylı mirasçıların hakları korunur.

Tenkis Davası Nedir ?

Miras Hukuku kapsamında geçerli olan şartların sağlanması gerekmektedir.

Tenkis davası sonucunda ne olur?

Bu davanın sonucunda hakim tarafından verilen karar yenilik doğuran bir karar olup mirasın açıklanması anından itibaren hüküm ifade etmektedir.

Tenkis ne anlama gelir?

Tenkis kelimesine bakıldığı zaman kelime anlamı olarak azaltma, eksiltme gibi anlamlara gelmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın