Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Vasi Olarak Atanacak Kişinin Tespiti

Vasi Olarak Atanacak Kişinin Tespiti konusu ile ilgili Vasi ataması yapılırken bazı kriterler dikkate alınır. Sulh Hukuk Mahkemesi aracılığı ile atanan vasi için bu göreve atanacak kişinin koşulları taşıması zorunludur. Vasi tayin edilen kişinin reşit olması gerekir. Ayrıca vesayet işleri konusunda ehil olması ve vesayete engel teşkil edebilecek herhangi bir durumunun olmaması zorunludur. Vasi tayin edilen kişi vesayet altına alınacak tarafın mallarını koruma kabiliyetinde olmalıdır.

Kamu hizmetinden yasaklı olan kişiler vasi olarak tayin edilemez. Bunun yanı sıra haysiyetsiz yaşam sürenler, vasi tayin edilecek kişi ile aralarında husumet bulunanalar vasi olarak tayin edilemezler. Vasi Olarak Atanacak Kişinin Tespiti yapılırken bazı kriterlere göre hareket edilir.  

Ayrıca vesayet dairelerinin yanı sıra yargıçları da vasi olarak atanamamaktadır. Hâkimin gerekli görmesi durumunda ise birden fazla kişinin vasi olarak atanabilmesi mümkün olur. Malların farklı yerlerde bulunması ya da yapılacak işlerin kapsamına bağlı olarak birden fazla vasi tayin edilebilir.

Bu durumda vasi olarak tayin edilecek kişilerin bunu kabul etmesi gerekir. Birlikte vesayet eden kişilerden birinin ihmali karşısında ortaya çıkan zarardan diğer vasi olarak tayin edilenler müteselsilen sorumlu tutulur. Vasi atanırken vesayet altına alınacak kişinin ana babasının yanı sıra kendisinin göstereceği kişi vasi olarak atanır. Bu atama işlemi için hukuki bir engel bulunmaması koşulu aranır.

Vasi Olarak Atanacak Kişinin Tespiti
Vasi Olarak Atanacak Kişinin Tespiti 6

Birden Fazla Kişi Vasi Olabilir mi ?

Vesayet altına alınacak kişinin reşit olmaması ya da bazı kısıtlılıklarının bulunması gerekir. Bir kişi vesayet altına alınacağı zaman onun yerleşim yerinde oturanlardan eşi, hısımları kamu haklarından yararlandıkları sürece bu görevi kabul etmek durumundadırlar.

Bazı durumlarda vasilikten kaçınma söz konusu olabilirken kaçınma sebepleri için de koşulları taşımak gerekir. Birden Fazla Kişi Vasi Olabilir mi ? Merak edildiğinde ise mahkeme tarafından birden fazla kişinin vasi olarak atanabilmesi söz konusudur. Birden fazla vasi tayin edildiğinde vasilerden herhangi birinin yapacağı yanlışa bağlı olarak doğacak zarardan diğer vasilerin müteselsilen yani zincirleme olarak sorumlu tutulduğu görülür.

Vasi tayin edilmesi gerektiği durumlarda vesayet makamı vasi tayin edilene kadar geçen süre içerisinde kayyum atayabilir. Vasi tayin edilecek kişiye ait birtakım işlerin zaruri olarak görülmesi gerektiği durumlarda vasi atanana kadar kayyum görev yapar. Vasi Olarak Atanacak Kişinin Tespiti yapılırken kriterler dikkate alınır. Mahkeme tarafından vasi tayini yapıldıktan sonra vasiye yazılı olarak bu bilgi tebliğ edilir.

Kör ve dilsiz olan bireylerin vasi olarak tayin edilmesi mümkün olmaz. Vasi olarak tayin edilen kişilerin vesayet altına alınacak bireyin mal varlıklarının yanı sıra kişilik haklarını da koruyabilecek kabiliyette olması zorunludur. Ayrıca hukuki açıdan da koşulları taşıması gerekir. Kamu görevinden kısıtlı olunması vasi olmaya engel bir durumdur.

Bir Kişi Kaç Kişiye Vasi Olabilir ?

Vasi tayin edilmesi gerekli olduğunda bazı durumlarda birden çok kişinin vasi olarak atanabilmesi için koşulların uygun olması zorunludur. Vasi tayin edilecek kişilerin rızalarının olması birden fazla kişinin vasi olarak atanacağı durumlarda gerekli olan bir koşuldur. Bir Kişi Kaç Kişiye Vasi Olabilir ? Araştırıldığında ise işlerin durumuna bağlı olarak ve özel sebepler de dikkate alınarak birden fazla vasi tayini mümkündür.

Vasi Olarak Atanacak Kişinin Tespiti yapılırken çeşitli kriterlerin dikkate alındığı görülür. Vasi olarak tayin edilenlerin akıl sağlığının yerinde olması, reşit olması, kendilerine verilecek sorumlulukları yerine getirebilme yeteneğinde olmaları gerekir. Kamu haklarından yoksun olanlar vasilik yapamazlar. 

Vasi Atanan Kişinin Vasilik Kararına İtirazı söz konusu olduğunda ise bunu gerekçeleri ile birlikte sunması gerekir. Kişi kendisine vasilik kararı tebliğ edildikten sonra 10 gün içerisinde itiraz etme hakkını kullanabilmektedir.

Kişinin Vasi Olarak Atanması İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Vasi, bir kişinin hukuki ve finansal işlerini yönetmek üzere atanmış bir yetkilidir. Vasi atanması, bireyin yaş, sağlık veya zihinsel durumu nedeniyle kendi işlerini yönetme yeteneğini kaybettiği durumlarda ortaya çıkar. Vasi atanması için belirlenen şartlar ülkeden ülkeye değişebilir, bu nedenle genel anlamda birkaç yaygın şartı ele alalım.

  • Mental veya Fiziksel Yetersizlik: Vasi atanması genellikle bireyin mental veya fiziksel sağlığının yetersiz olması durumunda gündeme gelir. Bu durumu değerlendirmek için genellikle bir doktor raporu veya uzman bir sağlık profesyoneli tarafından yapılan bir değerlendirme gerekebilir.
  • İlerleyici Hastalıklar: Alzheimer, demans veya benzeri ilerleyici hastalıklar gibi durumlar, kişinin kendi işlerini yönetme yeteneğini zaman içinde kaybetmesine neden olabilir. Bu tür durumlarda vasi atanması daha sık tercih edilebilir.
  • Mali Güçlükler: Bireyin mali işlerini etkileyen durumlar da vasi atanmasını gerektirebilir. Örneğin, borçların yönetilememesi, faturaların ödenememesi gibi mali güçlükler vasi atanması için bir neden olabilir.
  • Aile Onaysı: Vasi atanması genellikle aile üyeleri tarafından talep edilir ve mahkemeye başvuru sürecinde bu onay önemli bir faktör olabilir. Aile üyeleri, kişinin gerçekten vasi atanmaya ihtiyaç duyup duymadığını belirlemek için mahkeme sürecine katılabilir.
  • Mahkeme Kararı: Vasi atanması genellikle mahkeme kararı ile gerçekleşir. Mahkeme, kişinin gerçekten vasi atanmaya ihtiyacı olup olmadığını değerlendirir. Bu değerlendirme sırasında, doktor raporları, uzman görüşleri ve diğer belgeler göz önüne alınabilir.
  • Alternatif Çözümlerin Yetersizliği: Vasi atanmadan önce, kişinin işlerini yönetmesine yardımcı olabilecek alternatif çözümlerin yetersiz olduğu gösterilmelidir. Örneğin, bir vekaletname veya başka bir yasal düzenleme ile sorunun çözülemeyeceği belirlenmelidir.

Her ülkenin vasi atanması için belirlediği şartlar farklıdır. Bu nedenle, vasi atanması için gereken belgeler, başvuru süreci ve diğer detaylar ülkelere göre değişebilir. İlgili ülkenin yasal düzenlemeleri doğrultusunda hareket etmek önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Kime Vasi Tayin Edilir?

Akıl sağlığı yerinde olmayan, velayet altında olmayan çocuk, ailesini darda bırakan ve sefalete sürükleyen savurgan ve kötü alışkanlığı olan gibi bireylere vasi tayin edilir.

Vasi Tayini kaç günde çıkar?

14 gün içerisinde çıkar.

Vasi olduğumu nasıl anlarım?

Atanılmışsa nüfus müdürlüklerinden öğrenilebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın