Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Vesayet Altına Alınma

Kişilerin reşit olmasına rağmen çeşitli kısıtlamalar altında olması durumunda Vesayet Altına Alınma durumu ortaya çıkabilir. Çocuklar ana babaları ile velayet ilişkisine dayalı bir bağa sahip olmadıklarında reşit olana kadar vesayet altına alınmaları gerekebilir. Çocukların ve yetişkinlerin vesayet altına alınmasını gerekli kılan çeşitli nedenler vardır. Mal varlıklarının korunması da bu sebeplerden biridir.

Kişi vesayet altına alınacağı zaman bir vasi tayin edilmesi gerekli olur. Kişilik haklarını ve mal varlığı haklarını koruyan bu uygulama için koşulların sağlanması gereklidir. Çocuklar açısından bakıldığında küçük yaşta olmaları ve reşit olana değin korunmaya muhtaç olmaları bu sebeplerden yalnızca biridir. Yetişkinler içinse kısıtlılık hali gerekir. Bu durum bilirkişi raporları ile belgelenir.

Vesayet Altına Alınmanın Şartları Nelerdir ?

Kişiler çeşitli sebeplerle vesayet altına alınabilir. Vesayet Altına Alınma Şartları Nelerdir ? Birçok kişi için bilinmeyenler arasında yer alır. Çocuk ya da yetişkin bireyler açısından koşulların farklılık gösterdiği görülür. Bununla birlikte vesayet altına alınmanın temel nedeni kişilik haklarının ve mal varlığı haklarının korunmasıdır. 18 yaş altındaki bireylerin çocuk olarak kabul edilmesi nedeni ile bu yaşa kadar olanların ana babaları ile velayet ilişkisi olmadığında vesayet altına alınması gerekir.

Vesayet Altına Alınma olarak adlandırılan uygulama hukuki açıdan zorunludur. Kişilerin çeşitli nedenlerle kısıtlılık halleri bulunması durumunda da vesayet altına alınmaları gerekli olabilir. Vesayet altına alınma gerekçelerinden biri de sağlık problemleri nedeni ile bireyin kısıtlı olmasıdır. Alkol ya da uyuşturucu bağımlılığı, kişinin hapis cezası almış olması da kısıtlılık halleri arasında kabul edilir. Vasi Olarak Atanacak Kişinin Tespiti için bazı çalışmaların yapılması gerekir.

Vesayet Altına Alınma
Vesayet Altına Alınma 7

Vesayet Altına Alınması Ne Demek ?

Vesayet olarak adlandırılan uygulama hukuki bir boyuta sahiptir. Çeşitli nedenlerle vasi tayin edilmesi söz konusu olur. Vesayet Altına Alınma Ne Demek ? Merak edilenler arasında yer alır.

Kişilerin 18 yaşına kadar çocuk sayılması nedeni ile ana babası ile velayet ilişkisi olmadığında vesayet altına alınması gerekir. Ayrıca kısıtlı bireyler açısından da bu uygulamadan yararlanılır. Kişinin mal varlığı ve kişilik haklarının korunması için Vesayet Altına Alınma işlemi uygulanır.

Vesayet Altına Alınma Nedir ?

Vasi olarak atanacak kişilerin bağımsız olmadıkları görülürken bu bireyler vesayet makamına karşı sorumlu olur. Vesayet Altına Alınma Nedir ? Dendiğinde kişilik hakları ve mal varlığı haklarının korunabilmesi için hukuki bir uygulama olduğunu söylemek doğru olur. Bu uygulamanın yapılabilmesi ise koşulların sağlanması ile mümkündür.

Vesayet Altına Alınma işlemi yapılırken hukuki yollardan hareket edilir. Bunun için de Sulh Hukuk Mahkemesi’ne dilekçe verilerek müracaat edilmesi zorunludur. Ayrıca bilirkişi raporları aracılığı ile de durum tespiti yapılır. Vasi olarak atanan kişilerin taşınmazlarla ilgili olarak yapacakları işlemler sırasında mahkemelerden izin alınması gerekli olur. Bu tür durumlarda mahkemeler denetim makamı olarak görev yapar. Daha ayrıntılı bilgi için Velayet Davası Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Vesayet Altındaki Kişinin Yapabileceği İşlemler

Vesayet altındaki bireyler, genellikle yaşlılık, zihinsel veya fiziksel engeller gibi durumlar nedeniyle kendi kendilerine karar verme yeteneğini kaybetmiş kişilerdir. Ancak, bu durumda olan bireylerin de belirli hakları ve sorumlulukları bulunmaktadır. Vesayet altındaki kişiler, kendilerine tanınan hakları kullanarak yaşam kalitelerini artırabilir ve topluma daha aktif bir şekilde katılabilirler. İşte vesayet altındaki kişilerin yapabileceği işlemlere dair öneriler:

 • İletişim Yeteneklerini Geliştirme: Vesayet altındaki bireyler, iletişim yeteneklerini sürdürmeli ve geliştirmelidir. Aileleri, bakıcıları ve sosyal çevreleri ile etkileşimde bulunarak sosyal bağlarını güçlendirebilirler. Bu, duygusal sağlıklarını korumalarına ve toplumsal destek alabilmelerine yardımcı olabilir.
 • Sağlık Haklarına Saygı Gösterme: Vesayet altındaki kişilerin sağlık haklarına saygı gösterilmelidir. Tedavi süreçleri, sağlık durumları ve ilaç kullanımı konusunda bilgi sahibi olmaları, kendi sağlıkları üzerinde daha etkin bir kontrol sağlamalarına yardımcı olabilir.
 • Katılım ve Hobi Geliştirme: Vesayet altındaki bireyler, ilgi duydukları hobilerle meşgul olmalı ve toplumsal etkinliklere katılmalıdır. Bu, bireylerin duygusal refahlarını artırabilir ve topluma daha fazla entegre olmalarına yardımcı olabilir.
 • Mali Haklara Saygı: Vesayet altındaki bireylerin mali haklarına saygı gösterilmelidir. Kendi mali durumlarını anlamaları ve mali işlemlerine katılmaları, finansal bağımsızlıklarını korumalarına yardımcı olabilir.
 • Eğitim ve Bilgi Edinme: Herkes gibi, vesayet altındaki bireyler de ömür boyu öğrenmeye devam edebilirler. Kitap okuma, kurslara katılma veya çevrimiçi kaynaklardan yararlanma gibi yöntemlerle bilgi seviyelerini artırabilirler.
 • Kendi İstekleri ve Görüşleri Hakkında İfade: Vesayet altındaki bireyler, kendi istekleri ve görüşleri konusunda ifade özgürlüğüne sahiptir. Bu haklarını kullanarak, yaşamları üzerinde etkin bir şekilde karar verebilirler.
 • Sosyal Yardım ve Destek Talepleri: Vesayet altındaki kişiler, ihtiyaç duydukları durumlarda sosyal yardım ve destek talep edebilirler. Bu, toplumun onlara daha iyi yardımcı olabilmesi için önemlidir.

Sonuç olarak, vesayet altındaki bireylerin de insan haklarına saygı gösterilmeli ve yaşamlarını mümkün olan en iyi şekilde yaşamalarına destek olunmalıdır. Bu kişilerin kendi haklarına ve tercihlerine saygı gösterilmesi, onların daha bağımsız, anlamlı ve tatmin edici bir hayat sürmelerine yardımcı olabilir.

Vesayet Altına Alınabilecek Kişiler

Vesayet, bir kişinin kendi meselelerini düzenleyemeyecek durumda olduğu veya korunmaya muhtaç olduğu durumlarda mahkeme tarafından atanabilen bir hukuki düzenlemedir. Bu durumda, mahkeme, vesayet altına alınacak kişiyi belirlerken dikkate alınması gereken bir dizi faktör vardır.

 • Mental veya Fiziksel Engelli Bireyler: Vesayet genellikle, zihinsel veya fiziksel engelli bireyler için atanır. Bu kişiler kendi işlerini düzenleme veya kendilerine bakma konusunda sınırlamalar yaşadıkları için koruma altına alınabilirler.
 • Yaşlı Bireyler: Yaşlılıkla birlikte bazı bireyler günlük işleri yönetme konusunda zorlanabilirler. Bu durumda, mahkeme yaşlı bireyin vesayet altına alınıp alınmamasına karar verebilir.
 • Ciddi Sağlık Sorunları: Ciddi sağlık sorunları olan bireyler de vesayet altına alınabilir. Bu durumda, kişinin sağlık durumu ve bakım ihtiyaçları göz önüne alınır.
 • Mülkiyet veya Finansal İşlerde Zorluk Çekenler: Mülkiyet veya finansal işleri düzenleme konusunda sorun yaşayan bireyler de vesayet altına alınabilir. Bu durumda, mahkeme kişinin mülkiyet ve finansal durumunu değerlendirir.
 • Vesayet İsteği: Bireyler, kendi vesayet taleplerini de mahkemeye iletebilirler. Bu durumda, mahkeme talebin haklılığını değerlendirir ve uygun görürse vesayet atanabilir.

Her durum özeldir ve bu faktörlerin kombinasyonu, vesayetin atanıp atanmayacağına dair mahkeme kararını etkiler. Bireylerin ve ailelerin profesyonel hukuki yardım alması, bu süreçte doğru ve adil bir kararın alınmasına yardımcı olabilir.

Vesayet Altına Alınma Usulü

Vesayet altına alınma usulü, bir kişinin yasal haklarının korunması veya yönetimi için mahkeme kararıyla belirlenen bir süreçtir. Bu süreçte, mahkeme, kişinin maddi veya manevi durumunu göz önünde bulundurarak bir vesayet kararı verebilir. Vesayet altına alınma, kişinin güvenliğini sağlamak ve çıkarlarını korumak amacıyla gerçekleştirilen bir hukuki önlemdir.

Vesayet Altına Alınma
Vesayet Altına Alınma 8

Vasinin Atanma Süreci

Vasi atanma süreci, kişilerin kendi işlerini hukuki olarak yürütemeyecek durumda olmaları durumunda, yasal temsilcilerinin atanmasını içeren önemli bir hukuki prosedürdür. Bu süreç, genellikle hukuki bir talep veya mahkeme kararı ile başlar.

İlk adım, kişinin kendisi veya yakınları tarafından mahkemeye başvuruda bulunmaktır. Mahkeme, kişinin kendi mülkiyeti veya finansal işleri konusunda yeterli yeteneğe sahip olup olmadığını değerlendirir. Eğer mahkeme, bireyin bu konularda yeterli olmadığına karar verirse, vasi atanması gündeme gelebilir.

Mahkeme, vasi atanması için uygun bir aday belirlemek amacıyla bir inceleme süreci başlatır. Adaylar arasında genellikle aile üyeleri, yakın arkadaşlar veya profesyonel vasi kurumları yer alabilir. Mahkeme, adayların kişinin en iyi çıkarlarını koruyacak yeteneklere sahip olup olmadığını değerlendirir.

Vasi atanma süreci, titiz bir inceleme ve dikkatli bir seçim sürecini içerir. Mahkemenin, kişinin haklarına saygı gösterirken aynı zamanda güvenilir ve sorumlu bir vasi seçmesi esastır. Bu süreç, kişinin günlük yaşamını etkileyen kararlar alacak kişinin adil, dürüst ve sorumlu bir şekilde hareket etmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilir.

Sonuç olarak, vasi atanma süreci, kişilerin haklarını ve çıkarlarını korumak amacıyla titiz bir hukuki süreçtir. Mahkemenin, en uygun vasiyi belirleyerek kişinin en iyi çıkarlarını gözetmesi, adaletin sağlanması açısından son derece önemlidir.

Sıkça Sorulan Sorular

Vasi ne yapamaz?

Vesayet altındaki kişi adına, kefil olma, vakıf kurma, önemli bağışlar yapma gibi şeyleri yapamaz.

Vesayet kararını kim verir?

Görevli olan ve davaya bakan sulh hukuk mahkemesi verir.

Vasi maaş alır mı?

Vasisi olduğu kişiden ücret talep etmeye hakkı vardır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın