Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Tedbir yoksulluk nafakası 2023, Ne kadar, Süreli, Erkeğe yoksulluk nafakası, Nedir, Miktarı, Hangi Şartlarda istenir , Kimler Alamaz, Nasıl Hesaplanır

Yoksulluk nafakası, boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen ve diğer eşten daha az kusurlu olan eşe, diğer eş tarafından ödemesine karar verilen nafaka türüdür. Bu nafaka süresiz olarak aylık ödemeler şeklinde bağlanabileceği gibi tek seferde de ödenebilir. Boşanma davası açılırken de talep edilebilir. Yoksulluk nafakasının önemli bir özelliği hem erkeğe hem de kadına verilen bir nafaka türüdür. Kadın veya erkek fark etmeksizin boşanma davasında daha az kusurlu olan eş boşanmadan dolayı yoksulluğa düştüğü gerekçesiyle yoksulluk nafakasına başvurabilir.

Mahkeme başvuru yapan eşin ekonomik durumunu inceledikten sonra yoksulluk nafakası bağlanmasına karar verebilir. Bu nafakada kusurlu olmamak da önemlidir. Eğer boşanma davasında yoksulluk nafakasını talep eden taraf kusurlu taraf ise, nafaka talebi mahkeme tarafından reddedilecektir. Yoksulluk nafakasını günümüzde erkekler de talep edebilmektedir, ancak genellikle ülkemizde çalışmayan taraf kadın olduğu için yoksulluk nafakasını çoğunlukla kadınlara bağlanan bir nafaka türü olarak bilinir.

Yoksulluk Nafakası
Yoksulluk Nafakası 7

Yoksulluk Nafakası Nedir ?

Türk Medeni Kanununa göre 4 çeşit nafaka vardır. Bunlar; yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası ve yardım nafakasıdır. İştirak nafakası çocuklar için velayeti alan eşe ödenen nafakadır. Tedbir nafakası, boşanma sürecinde tarafların ekonomik olarak zor duruma düşmemeleri için ödenen geçici nafakadır. Yardım nafakası ise boşanmış olan ve ekonomik sıkıntıya düşen bir kişinin kendi ailesinden talep ettiği yardım nafakasıdır. Yoksulluk nafakasını ayıran özellik ise boşanma sebebiyle yoksulluğa düşen tarafa tek seferde veya süresiz olarak diğer eşin ödeyeceğine hükmolunan nafakadır. Yoksulluk nafakasının konu olduğu davalara bakmakla görevli olan mahkeme aile mahkemesidir. Yoksulluk nafakası bir boşanma davasının açılması ile birlikte talep edilebileceği gibi boşanma davası sonuçlandıktan sonra da talep edilebilir.

İlginizi Çekebilir; Boşanma Davasını Kadın Açarsa Nafaka Alabilir Mi ?

Yoksulluk Nafakası Ne Kadar ?

Yoksulluk nafakası, nafakayı ödeyecek olan eşin ekonomik durumu incelenip değerlendirilerek belirlenmektedir. Anlaşmalı boşanmalarda ise çiftler kendi aralarında yoksulluk nafakası miktarını önceden belirleyip mahkemeye bildirdikleri takdirde hâkim de tarafların bu taleplerini değerlendirecektir. Bu durumda hâkim tarafları bu taleplerini onaylayarak eşlerin önceden belirlediği miktarı yoksulluk nafakası olarak bağlayabilmektedir. Yoksulluk nafakasında miktar belirlenirken mahkemenin temel aldığı en önemli unsur nafakayı talep eden tarafın ihtiyaçları ile nafakayı ödeyecek tarafın ekonomik durumudur.

Mahkeme, bu iki unsur arasındaki dengeyi sağlamaya çalışacak ve her iki taraf için de en uygun miktarı belirleyecektir. Yoksulluk nafakası bağlandıktan sonra ilerleyen zaman içinde nafakanın artırılması ya da azaltılmasına yönelik dava açılabilir. Bu davalara uyarlama davası adı verilmektedir. Uyarlama davalarında nafakanın artmasını talep eden taraf nafaka alacaklısı, nafakanın azaltılmasını talep eden taraf ise nafaka borçlusudur. Bir uyarlama davasının açılabilmesi için boşanma davasının sonucunda yoksulluk nafakası kararı verilmiş olması ve bir süredir nafakanın düzenli olarak ödeniyor olması gerekmektedir. Alanında uzman bir avukat ile iş birliği yapmak için Mersin Nafaka Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Yoksulluk Nafakası Miktarı

Yoksulluk nafakası, bir boşanma davasında taraflardan birinin, boşanma nedeniyle yoksul duruma düştüğünü ve diğer eşin kendisine nafaka yardımında bulunmasını talep etmesiyle işleme alınan bir nafakadır. Yargıtay kararlarına göre, yoksulluk nafakasının çoğunlukla süresiz bir şekilde, nafaka koşulları bozulana kadar ödendiği görülmektedir. Ancak Yargıtay kararlarında bu nafakanın tek seferde ve toplu miktarda ödendiği durumlar da vardır. Yoksulluk nafakasının miktarının belirlenmesinde birçok unsur dikkate alınmaktadır. Bu unsurlardan en önemlisi tarafların ihtiyaçları ile gelir durumlarıdır.

Yoksulluk nafakasının miktarı, boşanmadan dolayı yoksul hale gelen tarafın yoksulluğunu giderecek ölçüde olmalıdır. Aynı zamanda bu miktar, yoksul hale gelmiş eşin gıda, barınma, ısınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir miktar olmalıdır. Ancak yoksulluk nafakasının miktarı belirlenirken nafaka ödeyecek olan kişinin nafaka yüzünden yoksulluğa düşmeyecek olması da önemlidir. Mahkeme her iki tarafın da menfaatlerini koruyacak şekilde bir karar vererek yoksulluk nafakası için en uygun miktarı belirleyecektir.

Yoksulluk Nafakası Hesaplama

Yoksulluk nafakası hesaplama, bir ailenin ekonomik durumunu değerlendirmek ve ihtiyaçlarına uygun bir nafaka miktarını belirlemek amacıyla kullanılan bir süreçtir. Bu süreç, aile üyelerinin temel ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve sağlık giderlerini hesaba katmak, yaşam standartlarını sürdürmek ve genel refahlarını artırmak için gereken finansal kaynakları belirleme amacını taşır. Yoksulluk nafakası hesaplama, adil ve dengeli bir yaklaşım benimseyerek, ailenin mevcut durumunu objektif bir şekilde değerlendirmeyi hedefler.

Yoksulluk Nafakası Hesaplamasında Dikkate Alınması Gereken Faktörler

  • Gelir ve Gider Analizi: Yoksulluk nafakası hesaplama sürecinde ilk adım, ailenin mevcut gelirini ve giderlerini detaylı bir şekilde analiz etmektir. Bu, ailenin net gelirini belirlemek ve temel yaşam masraflarını hesaba katmak için gereklidir.
  • Aile Üyelerinin Sayısı ve İhtiyaçları: Ailenin büyüklüğü ve içindeki birey sayısı, nafaka miktarının belirlenmesinde önemli bir rol oynar. Aile üyelerinin eğitim, sağlık, barınma ve diğer temel ihtiyaçları dikkate alınarak nafaka hesaplaması yapılmalıdır.
  • Eğitim ve Sağlık Harcamaları: Çocukların eğitimi ve aile bireylerinin sağlık giderleri, yoksulluk nafakası hesaplamasında özel bir öneme sahiptir. Bu masraflar, aile üyelerinin yaşam kalitesini etkileyen temel unsurlardır.
  • İşsizlik ve Geçici Durumlar: Ailedeki işsizlik durumu veya geçici gelir kayıpları da hesaba katılmalıdır. Bu durumlar, ailenin mali durumunu anlamak ve belirli bir süre için nafaka miktarını uygun şekilde ayarlamak adına önemlidir.

Yoksulluk Nafakası Hesaplama Süreci

Yoksulluk nafakası hesaplama süreci, adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Bu süreç, yargı sisteminden destek alarak veya uzman bir finans danışmanından yardım alarak yürütülebilir. Aile üyelerinin beyanları, finansal belgeler ve diğer ilgili bilgiler, hesaplama sürecinin doğruluğunu sağlamak adına kullanılmalıdır.

Sonuç; Yoksulluk nafakası hesaplama, ailenin ekonomik durumunu değerlendirmek ve adil bir nafaka miktarını belirlemek için önemli bir süreçtir. Bu süreç, ailenin temel ihtiyaçlarını karşılamak, eğitim ve sağlık harcamalarını dikkate almak ve genel refahlarını artırmak amacıyla hassas bir şekilde gerçekleştirilmelidir. Adil bir nafaka miktarı belirleyerek, aile üyelerinin güvence altında bir yaşam sürmelerine katkıda bulunulabilir.

Yoksulluk Nafakası
Yoksulluk Nafakası 8

Yoksulluk Nafakası Ne Zaman Kesilir?

Yoksulluk nafakası, birçok ülkede hukuki bir düzenleme altında olan ve ekonomik zorluklarla karşılaşan eşe sağlanan maddi destek anlamına gelmektedir. Ancak, yoksulluk nafakasının ne zaman ve hangi koşullarda kesilebileceği, hukuki bir süreç gerektirmektedir. Bu makalede, yoksulluk nafakasının kesilme şartları, hukuki süreç ve bu sürecin uygulama alanı ele alınacaktır.

I. Yoksulluk Nafakası Nedir?

Yoksulluk nafakası, boşanma veya ayrılık durumlarında, ekonomik olarak daha zayıf konumda olan eşin, diğer eşten maddi destek talep etme hakkını temsil eder. Bu destek, genellikle geçici bir süre için belirlenir ve ekonomik durumun düzelmesine kadar devam edebilir.

II. Yoksulluk Nafakasının Kesilme Koşulları

Yoksulluk nafakasının kesilmesi için belirli koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu koşullar şunları içerebilir:

a. İyileşen Ekonomik Durum: Yoksulluk nafakası alacak olan tarafın ekonomik durumunun belirli bir süre içinde iyileşmesi durumunda, nafakanın kesilmesi talep edilebilir.

b. Yeniden Evlenme: Yoksulluk nafakası alacak olan tarafın yeniden evlenmesi, genellikle nafakanın kesilmesine neden olabilir. Yeniden evlenme, ekonomik bağımsızlığın sağlandığı bir durumu simgeler.

c. Emeklilik: Nafaka alacak olan tarafın emekli olması veya emekli maaşı almaya başlaması durumunda, nafakanın gözden geçirilmesi ve kesilmesi talep edilebilir.

d. Değişen Hukuki Durum: Nafaka ödeme yükümlüsünün hukuki durumunda değişiklikler, örneğin iş kaybı veya sağlık sorunları gibi, nafakanın kesilmesini haklı çıkarabilir.

III. Hukuki Süreç

Yoksulluk nafakasının kesilmesi için başvuru yapmak, mahkemeye başvurmayı gerektirir. İlgili tarafların avukatları aracılığıyla başlatılan hukuki süreç, delil sunma, duruşmalar ve mahkeme kararının alınması gibi aşamalardan geçer. Mahkeme, tarafların mali durumlarını ve değişiklikleri değerlendirerek adil bir karar vermeye çalışacaktır.

IV. Uygulama Alanı

Yoksulluk nafakasının kesilme koşulları ve hukuki süreç, ülkeden ülkeye değişebilir. Her ülkenin yasal düzenlemeleri farklı olduğundan, bu sürecin detayları ve uygulama alanı yerel yasalara bağlı olarak değişiklik gösterir.

Sonuç; Yoksulluk nafakasının kesilme süreci, adil bir şekilde gerçekleşmesi gereken karmaşık bir hukuki süreci içerir. Tarafların hakları ve sorumlulukları, mahkemenin objektif bir değerlendirmesiyle belirlenir. Ancak, yoksulluk nafakasının kesilme koşulları ve süreci, yerel yasal düzenlemelere ve mahkeme kararlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

Yoksulluk Nafakası Ne Kadar ?

Nafakayı ödeyecek olan eşin ekonomik durumu incelenip değerlendirilerek belirlenmektedir.

Yoksulluk Nafakası Nedir ?

İştirak nafakası çocuklar için velayeti alan eşe ödenen nafakadır.

Yoksulluk nafakası şartları nelerdir?

Boşanma sonucu yoksulluk seviyesine düşecek olan taraf diğer taraftan mali geliri seviyesinde nafaka isteyebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın