Anasayfa

Hoşgeldiniz

Bu site, Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği dikkate alınarak hazırlanmış olup, Avukatlık Meslek Kurallarına aykırı olmayacak şekilde avukatın kendini ifade etme hakkı doğrultusunda hukuki konulardaki görüş ve makalelerini içermektedir.

Mersin’de Bulunan Avukatlık Büromuz,

2011 yılından bu yana ceza ve iş hukuku, aile, gayrı menkul, sigorta, tazminat ve miras hukuku dallarında dava avukatlığı ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

 


Makaleler


İhaleye Fesat Karıştırma Suçu

Son çeyrek yüzyıldır devletlerin ekonomik etkinliklere doğrudan girişimci olarak katılmak yerine gereksinim duyduğu malları ve hizmeti özel sektörden tedarik etmesi hemen hemen tüm dünyada sıklıkla karşılaşılan bir olgu haline gelmiştir. Bir yanda kamu hizmetlerinin çeşitlenmesi, diğer yanda da gelişen teknolojinin kullanılmasının kaçınılmaz olması uzmanlık gerektiren birçok alanda devletin klasik tek taraflı işlemlerinin yanı sıra karşılıklı iradelerin uyuşmasını ifade eden sözleşme yönteminin kullanılmasını da gündeme getirmiştir. Bu sözleşmelerin usul ve esasları idare hukuku alanında düzenlenebileceği gibi özel hukuk alanında da düzenlenebilmektedir. Bu bağlamda hangi hukuk alanında düzenlenirse düzenlensin rekabet sayesinde en optimum fiyatlandırma mekanizmasından faydalanılabilmesi için kamu ihaleleri en sık rastlanan bir yöntem olma niteliğini kazanmıştır….. Devamını Oku

 

Ceza Hukukunda Tutuklana Tedbirinin Uygulanması

Türkiye’de yargının geç işlemesi, yapısal bir sorundur. Bu nedenle bir koruma tedbiri olarak tutuklama, uygulamada kamuoyunun, adaletin bir an önce gerçekleşmesi yönündeki beklentisini karşılamanın bir aracı haline dönüşmüştür.

5271 Sayılı CMK’nun 01.06.2005 tarihinde yürürlüğe girmesiyle 1412 sayılı CMUK yürürlükten kalkmıştır. Yeni kanun kişi özgürlüğü ve güvenliğini sağlamaya yönelik düzenlemelere yer vermiştir. Örneğin kişi özgürlüğünü teminat altına alan ve tutuklamaya alternatif olarak başvurulabilen adli kontrol tedbirleri kabul edilmiştir. Yeni kanun ile tutuklama oranları ve tutuklu sayılarının azalması gerekirken uygulamada böyle olmamıştır. Tutuklama sıklıkla ve çoğu durumda şartları dahi oluşmaksızın başvurulan bir tedbir olmaya devam etmektedir….. Devamını Oku