Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Evlilik Sözleşmesi

Son dönemlerde adı sıklıkla duyulan, evli ya da evlenecek olan çiftlerin talep ettikleri sözleşmelerden biri olan evlilik sözleşmesi gelecekte herhangi bir mağduriyetin oluşmaması amacıyla yapılır. Çiftlerin haklarını koruma altına alan bu sözleşme ilerleyen dönemlerde evliliğin bitmesi ihtimaline karşı imzalanır.

Sözleşmeye göre çiftler sahip oldukları malların paylaşımını yapmış olurlar. Türk Medeni Kanunu’nda mal paylaşımı sözleşmesi olarak geçen evlilik sözleşmesi gelecek yıllarda yaşanabilecek mal paylaşım anlaşmazlıklarını ortadan kaldırır.

Yapılan evlilik sözleşmesinin geçerli olması için şekil şartlarına bağlı olarak hazırlanması gerekir. Sözleşme tarafların anlaşması, kanuna uygunluk, imza, ehliyet, evlilik başvurusu sırasında seçilme ya da noterde yapılma sözleşme şartları arasında yer alır.

Sözleşme hazırlandıktan sonra taraflar diledikleri zaman kanunda yazılı sınırlar çerçevesinde mal seçimi ile ilgili değişiklik, iptal ya da ilaveler yapabilirler. Kanun çerçevesinde evlilik sözleşmesini ortadan kaldırmak da mümkündür.

Evlilik Sözleşmesi
Evlilik Sözleşmesi 7

Evlilik Sözleşmesi Nasıl Yapılır?

Mal rejimi sözleşmeleri yani evlilik sözleşmesi tarafların başvurusu üzerine yapılır. Evlenme sırasında yazılı şekilde mal rejimini seçilmesi şeklinde hazırlanabilir. Evlilik sözleşmesi nasıl yapılır diye araştırıldığında uygulamada esas olarak iki yöntemin belirlendiği görülür.

En yaygın görülen sözleşme yapma yöntemi noterde olandır. Her iki tarafın da isteği üzerine mal rejimi sözleşmesi bir hukuk insanı tarafından hazırlanır ve noterde onaylanır. Noterde hazır olan metin imzalanmasıyla da evlilik sözleşmesi yapılmış kabul edilir.

Noterde yapılan evlilik sözleşmesinin başlangıç tarihi imzaların atılmasıyla birlikte başlar. Eğer evlilik sözleşmesi nikah akdinden önce yapılmışsa sözleşmenin başlangıcı için evlilik tarihi kabul edilir. Sözleşmenin yapılması için belli bir tarih olmayıp yapılma zamanına göre geçerli olacağı süre fark eder. Bu sayede evlilik öncesinde, sırasında ya da sonrasında yapılabilir.

İlginizi Çekebilir; Boşanma Davasında Tanık Listesi Ne Zaman Verilir

Sözleşmeli Evlilik İle Hangi Mal Rejimleri Tercih Edilebilir?

Türk Medeni Kanunu’na göre yasal olarak eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi geçerlidir. Eğer işler isterse kanunda geçen diğer mal rejimlerinden birini tercih edebilirler. Bu mal rejimleri mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı şeklidedir. Bunlardan hangisinin tercih edileceği eşlerin kararına bağlıdır. Sözleşmeli evlilik ile hangi mal rejimleri tercih edilebilir diye bakıldığında bunun kanunda 242. Maddede düzenlendiği görülür.

Evlilik sözleşmesi için geçerli rejimlerden biri olan mal ortaklığı türünde ortaklık malları genel mal ortaklığı ve sınırlı mal ortaklığı olmak üzere iki farklı kategoride ele alınır. Genel mal ortaklığı eşin kişisel malları haricindeki mallardır, bunlar üzerinde tek başına tasarrufta bulunulamaz. Sınırlı mal ortaklığı ise belirli mal ve gelirlere dair oluşan ortaklıktır. Bu rejimde eşler kişisel ve edinilmiş mallara ait gelirleri ortaklığa dahil edebilirler.

Evlilik Sözleşmesi Örneği 2024

Çiftler tarafından onaylanacak olan mal ayrılığı sözleşmesi şartlara tabidir. Şekil açısından uygun bir görünüm elde edebilmek için evlilik sözleşmesi örneği 2024 yılı resimlerine göz atılabilir. Sözleşme yalnızca yazılı olarak düzenlenebilir. Eğer evlilik öncesinde yapılıyorsa resmi memur tarafından onay verilir. Evlilik varken yapılıyorsa noter önünde düzenlenerek onaylatılır.

Evlilik sözleşmesi yapılırken eşlerden her ikisinin de ayrı ayrı onayı alınır. Burada seçilen mal rejimi açık bir şekilde ifade edilmelidir. İnternet ortamında bulunan hazır sözleşme örnekleri herkes için farklı sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle deneyimli bir avukattan destek alınarak hazırlanan ve noter önünde onaylanan sözleşme geçerli olacaktır.

Sözleşmenin kanunun emredici hükümlerine uygun olması gerekir. Kanunen edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olup eşler isterse bu rejim türünde ortak değişiklik yapabilirler. Bunun için tarafların ayırt etme gücüne sahip olmaları önemlidir.

Evlilik Sözleşmesi
Evlilik Sözleşmesi 8

Evlilik Sözleşmesi Şartları Nelerdir?

Evlilik sözleşmesi, çiftlerin evlilikleri boyunca karşılaşabilecekleri olası durumları düzenleyen hukuki bir belgedir. Bu sözleşme, evlilik birliği içindeki hak ve sorumlulukları belirleyerek çiftlere güvence sağlar. Türkiye’de evlilik sözleşmesi yapma hakkı, Medeni Kanun tarafından tanınmıştır ve çiftler, evlilikleri sırasında bu sözleşmeyi kurabilirler.

Evlilik sözleşmesi şartları şu şekildedir:

 • Noter Huzurunda Yapılmalıdır: Evlilik sözleşmesi, noter huzurunda düzenlenmelidir. Taraflar, noter tarafından verilen bilgiler doğrultusunda sözleşmeyi hazırlar ve onaylarlar.
 • Gönüllülük İlkesine Dayanmalıdır: Evlilik sözleşmesi tarafların gönüllü olarak karar vermeleri esasına dayanmalıdır. Her iki taraf da sözleşmeyi isteyerek ve kendi iradeleriyle yapmalıdır.
 • Geçerli Bir Neden Belirtilmelidir: Evlilik sözleşmesinin geçerli bir nedenle yapılması gereklidir. Bu neden, tarafların mal varlıklarını koruma, miras konularını düzenleme veya başka belirgin hukuki ihtiyaçlar olabilir.
 • Mal Rejimi Belirtilmelidir: Evlilik sözleşmesinde, çiftlerin mal rejimi açıkça belirtilmelidir. Türkiye’de genellikle edinilmiş mallara katılma rejimi, mal ayrılığı rejimi veya karışık rejim gibi seçenekler bulunmaktadır.
 • Çocukların Durumu Ele Alınmalıdır: Evlilik sözleşmesinde çocukların durumu da ele alınmalıdır. Velayet, nafaka ve eğitim gibi konular sözleşme kapsamında düzenlenebilir.
 • Sözleşmenin Süresi Belirlenmelidir: Evlilik sözleşmesinin süresi belirlenmelidir. Belirli bir süre için mi yoksa belirsiz bir süre için mi geçerli olacağı açıkça belirtilmelidir.

Evlilik sözleşmesi, çiftlere gelecekteki belirsizliklere karşı koruma sağlayan önemli bir hukuki araçtır. Ancak her çiftin ihtiyaçları farklı olduğundan, sözleşme detayları özenle düşünülmeli ve noter tarafından profesyonel bir şekilde hazırlanmalıdır.

Evlilik Sözleşmesi Öldükten Sonra Ne Olur ?

Evlilik sözleşmesi, evlilik birliği içerisindeki hak ve sorumlulukları düzenleyen bir belgedir. Ancak bir eşin ölümü durumunda, evlilik sözleşmesinin hukuki sonuçları belirginleşir. Bu durumda, evlilik sözleşmesinin içeriği, ölen eşin varisleri, miras hukuku ve ilgili yasal düzenlemelere göre değerlendirilir.

Eğer evlilik sözleşmesinde ölüm durumuna özel hükümler yer alıyorsa, bu hükümler öncelikle uygulanır. Ancak genel olarak, evlilik birliği içerisinde edinilen mal varlığı, miras hukukuna tabi olarak değerlendirilir. Ölen eşin malvarlığı, ölüm tarihindeki yasal düzenlemelere göre mirasçıları arasında paylaştırılır.

Evlilik birliği içerisinde edinilen mal varlığından ayrı olarak, evlilik sözleşmesi üzerindeki diğer hükümler de dikkate alınır. Örneğin, velayet hükümleri, nafaka düzenlemeleri veya maddi yükümlülükler gibi unsurlar, sözleşmenin hükümlerine göre uygulanabilir.

Evlilik sözleşmesinin hükümlerinin ölüm sonrası uygulanması, yerel yasal düzenlemelere, mahkeme kararlarına ve belgeye bağlıdır. Bu nedenle, ölen bir eşin varisleri, durumu değerlendirmek ve gerekirse bir avukattan hukuki danışmanlık almak konusunda bilinçli bir adım atmaları önemlidir. Hukuki süreçler genellikle karmaşık olabilir ve her durum özel koşullara bağlı olarak farklılık gösterebilir.

Evlilik Sözleşmesi Nedir?

Evlilik sözleşmesi, Türk Medeni Kanunu’nun 4721 sayılı maddeleri, özellikle 203. madde ve devamında düzenlenen mal rejimi sözleşmesine atfen yapılan bir sözleşmedir. Bu sözleşme, evli olan ya da evlenme aşamasında olan çiftlerin, olası bir boşanma durumunda birlikte edindikleri malların nasıl paylaşılacağını belirleyen bir anlaşmadır.

Evlilik Sözleşmesi Türleri

Evlilik sözleşmeleri, çiftler arasındaki maddi, malî ve sosyal hakların düzenlenmesini amaçlayan hukuki belgelerdir. Bu sözleşmeler, evlilik birliği içerisinde olası anlaşmazlıkların önlenmesi ve çözümlenmesi amacıyla yapılan düzenlemeleri içermektedir. Evlilik sözleşmeleri, genel olarak şu ana türlerde ele alınabilir:

 • Mal Rejimi Sözleşmeleri: Mal rejimi sözleşmeleri, çiftlerin evlilikleri sırasında sahip oldukları malvarlıklarının nasıl paylaşılacağını düzenler. Türkiye’de yaygın olarak bilinen mal rejimleri; mal ayrılığı, edinilmiş mallara katılma ve tam mal ayrılığıdır.
 • Nafaka Sözleşmeleri: Nafaka sözleşmeleri, çiftler arasında maddi destek sağlama amacıyla düzenlenir. Bu sözleşmelerde, evlilik birliği sona erdiğinde bir eşin diğerine ödeme yapma yükümlülüğü belirlenir.
 • Velayet Sözleşmeleri: Çocukların velayeti, ebeveynler arasında yapılan sözleşmelerle düzenlenebilir. Bu sözleşmelerde, çocukların eğitimi, sağlık hizmetleri, ve diğer önemli konular belirlenir.
 • Evlilik Birliği Sözleşmeleri: Evlilik birliği sözleşmeleri, çiftlerin evlilikleri sırasında karşılaşabilecekleri çeşitli durumları öngörerek, bu durumların nasıl ele alınacağını belirler.
 • Miras Hakkı Sözleşmeleri: Bu tür sözleşmelerde, çiftler arasında miras hakkı üzerindeki hak ve sorumluluklar düzenlenir. Bu, genellikle önceki evliliklerden gelen mirasların paylaşımını içerir.

Evlilik sözleşmeleri, çiftlerin özel ihtiyaçlarına ve durumlarına bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Bu sözleşmelerin yapılması, çiftlerin gelecekte karşılaşabilecekleri olası hukuki sorunları önlemeye yönelik önemli bir adımdır. Ancak bu sözleşmelerin geçerliliği için belirli yasal şartların karşılanması gerektiği unutulmamalıdır.

Sıkça Sorulan Sorular

Evlilik sözleşmesi noter şart mı?

Evlendikten sonra yapılan evlilik sözleşmelerinde noter şarttır. Fakat nikah anında yapılacak olan sözleşmeyi nikah memuru onaylayacağından notere gerek yoktur.

Evlilik sözleşmesi evlendikten sonra olur mu?

Eşler arasında yapılacak olan evlilik sözleşmesi her iki tarafın da rızası olacak şekilde düzenlenerek noter huzurunda yapılabilir.

Evlilik sözleşmesi yapılmazsa ne olur?

01.01.2002 yılında yayınlanan yeni medeni kanuna göre evlenirken evlilik sözleşmesi yapılmasa bile, kişilerin evlilikleri içerisinde edinilen tüm mallar yarı yarıya paylaşılmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın