Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
eslerin aralarindaki borclar

Evlilik birliği toplum açısından önem taşır. Bu birliğin sağlıklı işleyişi kamu düzeni için önemlidir.  Bunun yanında evlilik birliği içerisinde karşılaşılabilecek çeşitli sorunlar bulunur. Eşlerin Aralarındaki Borçlar konusunda hukuk kuralları aracılığı ile bazı düzenlemelere gidildiği görülür. Mal rejimi olarak adlandırılan uygulama eşler arasındaki borçların muaccel olmasına engel değildir. Borcun ödenmesi durumu borçlu eşi evlilik birliği açısından sıkıntıya sokacaksa bu durumda eşin ödeme için süre istemesi mümkündür. Aile Mahkemesi aracılığı ile yapılacak müracaatlarda borçlu eş mahkemeden süre talep edebilir.

Bu tür bir istekte bulunan eşin durumu hâkim tarafından dikkate alındığında bazı hallerde eşten güvence göstermesi de talep edilebilir. Evlilik birliği sürerken eşler arasında ortaya çıkabilecek icra takibi konusunda bir yasak bulunmamaktadır. Alacaklı olan eşin borçlu olan eşten alacağını tahsil edebilmesi için icra takibi başlatmasında bir sakınca olmamaktadır.

Eşlerin Aralarındaki Borçlar
Eşlerin Aralarındaki Borçlar 6

Evlilik Birliği İçerisindeki Borçlar

Evlilik birliği sürerken ortaya çıkabilecek durumlardan biri de Evlilik Birliği İçerisindeki Borçlar ile ilgilidir. Alacaklı eşin borçlu olan eşe icra takibi başlatabilmesi söz konusu olurken bu işlem evlilik birliğinin sürdüğü sırada yapılabilir. Borcun ortaya çıkışı evlilik birliği sürerken olabileceği gibi evlilik öncesinde de mümkündür. Evlilik birliğinin sürdürülmesi esasından hareket edileceği için borcun ödenmesi durumunun evlilik birliğini tehlikeye sokma ihtimali karşısında ise borçlu eşe ödeyebileceği oranda bir süre tanınması mümkündür. Hâkimin bu konuda takdir yetkisi bulunur.

Eşlerin Aralarındaki Borçlar konusu için evlilik birliği sürerken cebri icra yasağının olmadığı görülür. Eşler arasında ortaya çıkabilecek bu tür durumlar karşısında hâkim borçlu eşe evlilik birliğine zarar gelmemesi adına süre tanıyabilir. Bu uygulama sırasında hâkimin alacaklı eşin menfaatlerini korumaya yönelik olarak da tedbir alması mümkündür. Bu durumda da alacağın teminat altına alınması için borçlu eşten güvence göstermesi talep edilebilir. Borçlu eş kendisine süre verilmesini talep edeceği zaman Aile Mahkemesi’ne dava açması gerekir. Erteleme hakkı yalnızca borçlu eşe tanınan bir haktır. Erteleme cebri icra işlemlerini durdurmaktadır.

Kocasının Borcundan Dolayı Eşe Haciz Gelir mi ?

Evlilik birliği sırasında yapılan borçların borç sahibini etkilemesi söz konusu olur. Kocasının Borcundan Dolayı Eşe Haciz Gelir mi ? Merak edilen bir konudur. Kocanın borcundan dolayı haciz gelmesi eşi etkilemeyen bir durumdur. Gelen haciz kocanın maaşına olurken evin borçlu olmayan eş üzerine olması durumunda eve haciz gelmesi söz konusu olmaz. Haciz işlemi borçlu olan kişinin üzerine olan mallarda uygulanır.

Eşlerin Aralarındaki Borçlar söz konusu olduğunda ise borçlu eşin borcu erteleme talebi karşısında hâkimin bazı kriterleri dikkate aldığı görülür. Buna göre evlilik birliğinin devam etmesi önemsendiğinden dolayı borçlu eşin borcun ertelenmesi talebi dikkate alınır. Borçlu eş Aile Mahkemesi’ne başvuru yapmak sureti ile borcun ertelenmesini isteyebilir. Hâkim alacaklı eşin menfaatlerini korumayı gerekli gördüğüne ise borçlu eşten teminat göstermesini talep edebilecek olan taraftır.

Eşler arasındaki evlilik birliğinin sürüyor olması ise icra takibi başlatma konusuna engel teşkil etmemektedir. Kişilerin mal varlıklarına yönelik olarak bağış yapması durumunda bilmek isteyebilecekleri çeşitli konular olur. Bağışlamadan Dönme Nedir ? Merak edildiğinde ise taşınmazlara ilişkin tapu iptal ve tescil davalarından söz etmek gerekir. Bu tür davalar açılırken koşullar yerine getirilmiş olmalıdır. Öncelikle şekil şartına uygun olarak hazırlanan evraklar üzerinden bağış yapılması mümkün olur. Yazılı hazırlanmış sözleşmelerin hukuki bir değeri bulunurken bağışlayan geri alma hakkını resmî belgeler sayesinde kullanabilmektedir. Bağışlamadan dönme davası açılacağı zaman geri alma sebebinin öğrenilmesinin ardından bir yıllık süre içerisinde dava açılması zorunludur.

Eşlerin Aralarındaki Borçlar

Evlilik birliği toplum açısından önem taşır. Bu birliğin sağlıklı işleyişi kamu düzeni için önemlidir.  Bunun yanında evlilik birliği içerisinde karşılaşılabilecek çeşitli sorunlar bulunur. Eşlerin Aralarındaki Borçlar konusunda hukuk kuralları aracılığı ile bazı düzenlemelere gidildiği görülür. Mal rejimi olarak adlandırılan uygulama eşler arasındaki borçların muaccel olmasına engel değildir. Borcun ödenmesi durumu borçlu eşi evlilik birliği açısından sıkıntıya sokacaksa bu durumda eşin ödeme için süre istemesi mümkündür. Aile Mahkemesi aracılığı ile yapılacak müracaatlarda borçlu eş mahkemeden süre talep edebilir.

Bu tür bir istekte bulunan eşin durumu hâkim tarafından dikkate alındığında bazı hallerde eşten güvence göstermesi de talep edilebilir. Evlilik birliği sürerken eşler arasında ortaya çıkabilecek icra takibi konusunda bir yasak bulunmamaktadır. Alacaklı olan eşin borçlu olan eşten alacağını tahsil edebilmesi için icra takibi başlatmasında bir sakınca olmamaktadır.

Kocasının Borcundan Dolayı Eşe Haciz Gelir mi ?

Evlilik birliği sırasında yapılan borçların borç sahibini etkilemesi söz konusu olur. Kocasının Borcundan Dolayı Eşe Haciz Gelir mi ? Merak edilen bir konudur. Kocanın borcundan dolayı haciz gelmesi eşi etkilemeyen bir durumdur. Gelen haciz kocanın maaşına olurken evin borçlu olmayan eş üzerine olması durumunda eve haciz gelmesi söz konusu olmaz. Haciz işlemi borçlu olan kişinin üzerine olan mallarda uygulanır.

Eşlerin Aralarındaki Borçlar söz konusu olduğunda ise borçlu eşin borcu erteleme talebi karşısında hâkimin bazı kriterleri dikkate aldığı görülür. Buna göre evlilik birliğinin devam etmesi önemsendiğinden dolayı borçlu eşin borcun ertelenmesi talebi dikkate alınır. Borçlu eş Aile Mahkemesi’ne başvuru yapmak sureti ile borcun ertelenmesini isteyebilir. Hâkim alacaklı eşin menfaatlerini korumayı gerekli gördüğüne ise borçlu eşten teminat göstermesini talep edebilecek olan taraftır.

Eşler arasındaki evlilik birliğinin sürüyor olması ise icra takibi başlatma konusuna engel teşkil etmemektedir. Kişilerin mal varlıklarına yönelik olarak bağış yapması durumunda bilmek isteyebilecekleri çeşitli konular olur. Bağışlamadan Dönme NedirMerak edildiğinde ise taşınmazlara ilişkin tapu iptal ve tescil davalarından söz etmek gerekir. Bu tür davalar açılırken koşullar yerine getirilmiş olmalıdır. Öncelikle şekil şartına uygun olarak hazırlanan evraklar üzerinden bağış yapılması mümkün olur. Yazılı hazırlanmış sözleşmelerin hukuki bir değeri bulunurken bağışlayan geri alma hakkını resmî belgeler sayesinde kullanabilmektedir. Bağışlamadan dönme davası açılacağı zaman geri alma sebebinin öğrenilmesinin ardından bir yıllık süre içerisinde dava açılması zorunludur.

İlginizi çekebilir; Boşanma davası açma ücreti

Eşimin Evlenmeden Önceki Borçları

Evlenmeden önce, bireyler hayatlarını birleştirme kararı alırken, geçmişleri de birlikte getirirler. Bu süreçte, eşler arasında evlenmeden önceki mali durumlar da önemli bir rol oynamaktadır. Bu makalede, Türk hukuku çerçevesinde eşin evlenmeden önceki borçları ve bu borçlarla başa çıkma süreçleri ele alınacaktır.

 • Evlenmeden Önceki Borçların Hukuki Statüsü: Türk Medeni Kanunu’na göre, eşler arasında evlilik birliği sırasında ve sonrasında edinilen mallar ve borçlar ortak kabul edilir. Ancak, evlenmeden önceki borçlar konusunda aynı durum geçerli değildir. Eşler, evlilik öncesi mali durumlarını koruma hakkına sahiptirler. Bu durum, evlenmeden önceki borçlar konusunda daha özel bir düzenleme getirir.
 • Eşin Evlenmeden Önceki Borçları ve Sorumlulukları: Eşler, evlilik birliği içindeki mal rejimlerini belirleyebilirler. Yani, evlenmeden önceki borçlar konusunda kararlarını evlilik sözleşmesiyle düzenleyebilirler. Bu noktada, eşlerin evlilik öncesi borçlarını net bir şekilde ifade etmeleri ve bu borçların sorumluluğunu belirlemeleri önemlidir. Bu şekilde, her iki tarafın da hakları ve sorumlulukları açıkça ortaya konabilir.
 • Evlilik Sözleşmesi ve Evlenmeden Önceki Borçlar: Evlilik sözleşmesi, eşlerin evlenmeden önceki borçları konusunda belirledikleri düzenlemeleri içeren hukuki bir belgedir. Eşler, bu sözleşme ile evlenmeden önceki borçlarını, paylaşım düzenini ve sorumluluklarını belirleyebilirler. Bu belge, evlilik birliği içindeki mali durumu netleştirmek ve olası uyuşmazlıkları önlemek adına önemli bir araçtır.
 • Evlilik Birliği İçindeki Borçlar ve Paylaşım: Evlilik birliği içindeki borçlar genellikle eşler arasında ortaktır. Ancak, evlenmeden önceki borçlar özel bir durumu temsil eder. Eğer evlilik birliği içinde bir sorun ortaya çıkarsa, mahkemeler eşlerin evlilik sözleşmesine ve hukuki belgelere göre karar verecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Eşler Birbirine İcra Takibi Yapabilir Mi?

Alacaklı eşin borçlu olan eşe icra takibi başlatabilmesi söz konusu olurken bu işlem evlilik birliğinin sürdüğü sırada yapılabilir.

Kocasının Borcundan Dolayı Eşe Haciz Gelir mi ? 

Kocanın borcundan dolayı haciz gelmesi eşi etkilemeyen bir durumdur. Gelen haciz kocanın maaşına olurken evin borçlu olmayan eş üzerine olması durumunda eve haciz gelmesi söz konusu olmaz. Haciz işlemi borçlu olan kişinin üzerine olan mallarda uygulanır.

12 Comments
 • Ali kaya
  11:27 AM, 17 Ekim 2023

  Evli bir adama borç verdim o borcu verirken hanımı da yanındaydı ve ben borcu vermeden önce A4 kağıdına yazı ile yazdırdım şu tarihte ödeyeceğini beyan etti ve altına imzasını attı hanımı da ona kefil olarak imzasını attı ve bir tane de şahit imza attı Ben bunu mahkemeye verirsem hanımından hak talep edebilir miyim yani bunu hanımından alabilir miyim kefil o çünkü hanımı emekli kendisi emekli değil şahsın Üzerine de hiçbir mal varlığı yok hanımının emekli maaşı var bildiğim kadarıyla da annesinin babasının evi var orada hissesi var mı onu bilmiyorum bu konuda bana yardımcı olursanız sevinirim

 • Güler Duman
  1:03 PM, 9 Şubat 2023

  Evlenmeden önce eşimin borçları beni ilgilendirir mi benim evlilik öncesi aldığım mallara haciz gelir mi.Evime icra gelirmi bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim

  • Firuze
   3:54 PM, 22 Mayıs 2023

   Merhaba.Turkcelden aldığım hatt yüzünden icralık oldum.Hattin borcunu ödeyerek kapattım.Sonrasinda tekrardan giderek sordum kesin kapatilmişi diye.Evet dedi.Bir kere kapaninca bir daha açılmaz delildi.Bende buna inandım.Hattida kullanmıyorum gelen mesajlari görmüyorum.Bu gün sabah mesaj geldi borcumu ödemediyğim için icralık olmuşum diye.Ben Turkcell çalışanın verdiği yalnış Bilgi yüzünden mağdur edildim.Ben bu borcu ödemek istemiyorum Ne yapa bilirim?

 • Erhan
  1:25 AM, 30 Nisan 2023

  Üstüme haciz var eşim çalışıyor haciz geldiği zaman eşimin hesabına haciz gelme olasılığı varmıdır

 • Ömer gocer
  5:17 PM, 29 Mayıs 2023

  Benim maddi ve manevi haciz davalarım var ve yeni evliyim şuanda bir daire almış olsam ve hanımımın üzerine yapmış olsam benim hacizlik durumumdan hanımım zarar görürmü ve hanımımın üzerine olan daireye karşı bir sıkıntı çıkarmı

 • Hatice
  9:22 AM, 17 Haziran 2023

  Şu an çalışmıyorum icralık borcum var evlenmeden önce işe başlarsam maaşıma haciz gelirmi

 • Kübra
  2:43 PM, 2 Temmuz 2023

  Eşimin üzerine haciz gelecek fakat mal varlığı yok maaşından başka bende yeni araç aldım aracıma haciz uygulanir mi

 • Ramazan Şahin
  4:19 PM, 22 Ağustos 2023

  Bekarken edindiğim borçlar (hem kamu vergi sgk bağkur vs hem şahsi borçlar) evlendikten sonra eşimin maaşına ve mal varlığına haciz gelmesine sebep olur mu? Edinilen borçlar evlendikten sonra mı ortak olur?

 • Emine
  11:13 PM, 2 Kasım 2023

  Eşimin borçları yüzünden banka hesaplarıma blok kondu üzerime ne varsa bundan nasıl kurtulurum

  • Özkan
   3:11 PM, 16 Mart 2024

   Banka hesaplarına nasıl bloke konuluyor eşinin borcu onu ilgilendirir kefil olmuşsun o zmn

 • Selami kandemir
  7:50 AM, 29 Ocak 2024

  Esimin borcundan dolayi benim aldigim mallara haciz uygulanir mi ornegin bilgisayar klima buzluk kurutma makinesi gibi esim su anda calismiyor maasida yok.faturasi benim adima urunlerin

 • Taylan turhan
  7:50 PM, 29 Mart 2024

  Eşim bankadan icralık oldu ve şuan bir araba almak istiyorum buna haciz işlemi uygulanır mı ?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın