Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
kurumlar arası geçiş.

Günümüzde kamu sektöründe çalışan memurların, farklı kurumlar arasında geçiş yapma ihtiyacı zaman zaman ortaya çıkmaktadır. Bu durum, çalışanların kariyer hedeflerini gerçekleştirmek, iş hayatlarını çeşitlendirmek veya yeni fırsatlar arayarak işlerini geliştirmek istemelerinden kaynaklanabilir. Ancak, kurumlar arası geçiş süreçleri belirli hukuki düzenlemelere tabidir ve bu düzenlemelerin doğru bir şekilde anlaşılması ve uygulanması önem arz etmektedir.

 • Geçişin Temel İlkeleri:

Memurların kurumlar arası geçiş yapabilmesi için belirli temel ilkeler bulunmaktadır. Bu ilkeler, genellikle hukuki bir çerçeve içinde düzenlenmiş olup, adil rekabeti sağlama, liyakate dayalı atamayı koruma ve kamu kaynaklarını etkin bir şekilde kullanma gibi prensiplere odaklanır. Ayrıca, geçiş sürecinde memurların hakları ve kurumlar arasındaki iletişim de önemlidir.

 • İlgili Hukuki Mevzuat:

Kurumlar arası geçiş sürecini düzenleyen temel hukuki mevzuat, genellikle memurların statüsü, atama ve yer değiştirme yönetmelikleri gibi belgeleri içerir. Bu mevzuat, memurların geçiş başvurularını nasıl yapacakları, değerlendirmelerin nasıl yapılacağı ve geçişin hangi şartlara bağlı olduğu gibi konuları detaylı bir şekilde düzenler.

 • Değerlendirme ve Atama Kriterleri:

Kurumlar arası geçiş sürecinde memurların değerlendirilmesi önemlidir. Bu değerlendirme, genellikle memurun eğitim düzeyi, deneyimi, performansı ve uzmanlık alanları gibi faktörlere dayanır. Atama kriterleri, adil ve şeffaf bir süreç sağlamak amacıyla açık bir şekilde belirlenir.

 • İtiraz ve Düzenleme Yolları:

Kurumlar arası geçiş başvurusu reddedilen memurların haklarını korumak adına hukuki düzenlemeler itiraz ve düzenleme yollarını içermelidir. Bu, memurlara başvurularını yeniden değerlendirme veya başvurularının reddedilmesi durumunda haklarını arama imkanı tanır.

Kurumlar Arası Geçiş
Kurumlar Arası Geçiş 6

Kurumlar Arası Geçiş Nedir?

Kurumlar arası geçiş, genellikle hukuki bir bağlamda kullanılan bir terim olup, bir kurumdan diğerine geçişi ifade eder. Bu durum, bireylerin bir kuruluştan diğerine atanması, transfer edilmesi veya başka bir şekilde bir kurumdan diğerine geçiş yapmasıyla ilgilidir. Kurumlar arası geçiş, iş ilişkilerinde, kamu sektöründe veya özel sektörde farklı bağlamlarda ortaya çıkabilir.

Hukuki olarak, kurumlar arası geçiş genellikle sözleşmeler, iş kanunları ve ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde düzenlenir. Bu geçişlerde dikkate alınması gereken bir dizi hukuki husus bulunabilir. Örneğin, iş sözleşmelerindeki taahhütler, gizlilik anlaşmaları, rekabet yasağı gibi meseleler kurumlar arası geçiş sürecinde önemli rol oynar.

Bu geçişler genellikle işçi hakları, maaş ve sosyal haklar gibi konularda da değişikliklere neden olabilir. Bu nedenle, kurumlar arası geçiş süreci, çalışanların haklarını korumak ve geçişin adil ve yasal bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak amacıyla özenle düzenlenmelidir.

Ayrıca, kamu sektöründe, devlet kurumları arasında personel transferleri veya atanmalar da kurumlar arası geçiş kapsamında değerlendirilebilir. Bu tür durumlar, genellikle yasal düzenlemeler ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleşir ve kamu hizmetinin etkin bir şekilde sürdürülmesini sağlamak amacıyla düzenlenir.

Sonuç olarak, kurumlar arası geçiş, hukuki, iş ve sosyal açılardan bir dizi kompleks konuyu içeren bir süreçtir. Bu geçişlerin adil ve yasal bir şekilde yönetilmesi, çalışanların haklarının korunması ve kurumlar arasındaki işbirliğinin düzenlenmesi önemlidir. Bu bağlamda, geçiş süreçlerini düzenleyen yasal düzenlemelerin ve sözleşmelerin dikkatlice incelenmesi ve uygulanması gerekmektedir.

Kurumlar Arası Geçiş Nasıl Yapılır?

Kurumlar arası geçiş, bir çalışanın mevcut işyerinden başka bir kuruluşa transfer olması sürecini ifade eder. Bu tür bir geçiş, belirli prosedürler ve yasal düzenlemeler gerektirir. İşte kurumlar arası geçişin adım adım nasıl yapılabileceğine dair bir açıklama:

 • Geçiş İsteğinin Bildirilmesi: Çalışan, kurumlar arası geçiş isteğini yazılı olarak mevcut işyerine bildirmelidir. Bu talep, resmi bir dile sahip olmalı ve çalışanın niçin geçiş yapmak istediğini içermelidir.
 • İzin ve Onay: İşveren, çalışanın geçiş talebini değerlendirmeli ve uygun bulduğu takdirde yazılı olarak onaylamalıdır. Bu onay, geçişin başlaması için ilk adımdır.
 • Yasal İşlemler: Geçiş sürecinde, mevcut işyeri ve hedeflenen yeni işyeri arasında yasal işlemler gerçekleştirilmelidir. Bu, iki işyeri arasında bir anlaşmanın yapılmasını ve çalışanın yeni işyerine geçişinin yasal olarak belgelenmesini içerir.
 • Çalışma Koşulları ve Haklar: Geçiş yapan çalışanın yeni işyerindeki çalışma koşulları ve hakları, başlangıçtan önce açıkça belirtilmelidir. Bu, maaş, izin hakları, sigorta koşulları gibi unsurları içerir.
 • Eğitim ve Uyum Süreci: Geçiş yapan çalışan, yeni işyerindeki görevlerine uyum sağlamak adına gerekli eğitimleri almalıdır. Bu, iş değişikliği sürecini olumlu yönde etkileyecek ve çalışanın performansını artıracaktır.
 • Mevcut İşyerinden Ayrılış: Geçiş süreci tamamlandığında, çalışan mevcut işyerinden resmi olarak ayrılmalıdır. Bu, mevcut işyerindeki görevlerin düzenli bir şekilde devredilmesi ve resmi iş ayrılış sürecinin başlatılmasını içerir.
 • Yeni İşyerinde İşbaşı: Geçiş yapan çalışan, yeni işyerindeki görevlerine başlamadan önce gerekli işbaşı süreçlerini tamamlamalıdır. Bu, yeni işyerindeki ekip ve süreçlere uyum sağlamak adına önemlidir.

Bu adımlar genel bir çerçeve sunar ve kurumlar arası geçiş süreci, işverenin politikalarına ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişebilir. Çalışanlar ve işverenler, geçiş sürecini adil, şeffaf ve yasalara uygun bir şekilde tamamlamak adına dikkatli bir planlama yapmalıdır.

Kurumlar Arası Geçiş Şartları

Kurumlar arası geçiş, memurların kariyerlerini geliştirmek, iş yaşamlarını daha verimli hale getirmek veya özel nedenlerle bulundukları kurumdan başka bir kuruma nakil talebinde bulunmaları sürecidir. Bu süreç, belirli şartlara tabi olarak gerçekleşir ve bu şartlar, memurun başvurusunun kabul edilmesi için önem arz eder. Bu makalede, “Kurumlar Arası Geçiş Şartları” başlığı altında incelenecek konular şunlardır: “Memurun Nakil Talebinde Bulunması”, “Kurumlar Arası Yazışma” ve “Nakil İşlemi”.

Memurun Nakil Talebinde Bulunması:

Memurların kurumlar arası geçiş talepleri, çeşitli nedenlere dayanabilir. Bu nedenler arasında kariyer gelişimi, ailevi durumlar, sağlık sebepleri veya coğrafi değişiklikler bulunabilir. Memur, nakil talebinde bulunmadan önce, bu nedenleri detaylı bir şekilde belirtmelidir. Ayrıca, nakil talebi yazılı olarak yapılmalı ve başvuru dosyası, gerekli belgelerle desteklenmelidir. Başvuru, memurun şu anki kurumundaki birim veya birim amiri tarafından incelenir.

Kurumlar Arası Yazışma:

Memurun nakil talebi, kurum içinde bir dizi yazışma ve onay sürecinden geçer. İlk olarak, memurun talebi, mevcut kurumundaki birim amiri tarafından değerlendirilir. Eğer birim amiri, talebi uygun bulursa, yazılı olarak onay verir ve başvuru dosyası, üst birim olan İnsan Kaynakları veya Personel Daire Başkanlığı’na iletilir. Bu aşamadan sonra, alıcı kurumun İnsan Kaynakları birimi de başvuruyu değerlendirir ve uygun görürse resmi bir yazı ile onaylar.

Nakil İşlemi:

Nakil işlemi, kurumlar arası geçişin son aşamasıdır. Başvuru süreci tamamlandığında, memurun yeni kurumundaki birimle iletişim kurulur ve uygun bir pozisyon bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Eğer uygun bir pozisyon varsa, nakil işlemi başlatılır ve memur, yeni kurumuna atanır. Atama işlemi tamamlandığında, memurun eski kurumundaki görevi sona erer ve yeni görevine başlar.

Sonuç olarak, kurumlar arası geçiş süreci, belirli şartlara tabi olarak gerçekleşen bir prosedürdür. Memurun nakil talebinde bulunması, kurumlar arası yazışma ve nakil işlemi adımları, bu sürecin başarılı bir şekilde tamamlanabilmesi için önemlidir. Her adımın dikkatlice takip edilmesi, hem memurun hem de kurumların çıkarlarına uygun bir geçişin sağlanmasına katkıda bulunacaktır.

Sıkça Sorulan Sorular

Kurumlar arası geçiş için kaç yıl çalışmak gerekir?

Kurumlar arası geçiş için gerekli çalışma süresi, sektör, pozisyon ve kurum politikalarına bağlı olarak değişir. Genelde deneyim ve yetkinliklerinize bağlı olarak birkaç yıldan daha fazla bir süre gerekebilir.

Kurumlar arası geçiş ne zaman 2024?

Geçiş tarihleri, kurumların politikalarına, sektörlere ve koşullara bağlı olarak değişebilir. En güncel ve doğru bilgileri ilgili kurumun resmi kaynaklarından almanız önemlidir.

Kurumlar arası geçişte en iyi kurum hangisidir?

En iyi kurum, geçişin spesifik gereksinimlerine bağlıdır. Sektör, hizmetler ve ihtiyaçlar değişebilir. Genelde güvenilir, yenilikçi ve müşteri odaklı kurumlar tercih edilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın