Avukat Çiğdem Altuntaş

İletişim
Velayet Davası , Süresi , Dilekçe Örneği

Velayet, çocuğun günlük yaşamını düzenleme, eğitimini sağlama, sağlık hizmetlerini yönetme ve genel refahını koruma gibi sorumlulukları içeren ebeveynlik hakkını ifade eder. Boşanmış veya ayrı yaşayan ebeveynler arasında velayetin nasıl düzenleneceği konusunda anlaşmazlık yaşanması durumunda, mahkemeye başvurularak velayet davası açılabilir.

Türk Medeni Kanunu, velayet davasının temelini oluşturan hükümleri içerir. Madde 337 ve devamındaki hükümler, velayetin düzenlenmesi, değiştirilmesi ve sonlandırılması konularında rehberlik sağlar. Mahkeme, çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek, ebeveynler arasında adil bir düzenleme yapmaya çalışır.

Velayet davası süreci genellikle şu aşamalardan oluşur:

  • Dava Başvurusu: Taraflardan biri, velayet düzenlemesi için mahkemeye başvuruda bulunur. Başvuruda, tarafların iddiaları, delilleri ve talepleri detaylı bir şekilde belirtilir.
  • Geçici Tedbir Kararı: Mahkeme, davaya hızlı bir çözüm bulmak amacıyla geçici tedbir kararı alabilir. Bu karar, çocuğun geçici velayetinin kimde olacağını ve diğer önemli meseleleri düzenleyebilir.
  • Mahkeme İncelemesi: Mahkeme, tarafların beyanlarını dinler, delilleri değerlendirir ve çocuğun en iyi çıkarlarını gözeterek kalıcı bir velayet düzenlemesi yapar.
  • Karar Aşaması: Mahkeme, tarafların durumunu ve çocuğun ihtiyaçlarını dikkate alarak nihai bir velayet kararı verir.
  • Kararın İcra Edilmesi: Mahkeme kararı, tarafların uyması gereken bir hükümdür. Kararın icrasını sağlamak, çocuğun hakları ve refahı için önemlidir.
Velayet Davası
Velayet Davası , Süresi , Dilekçe Örneği 7

Velayet Davası Nasıl Açılır ?

Velayet davaları adli tatilde de görülebilen davalardan biridir. Boşanma davalarının en önemli konularından biri olan velayet davası nasıl açılır sorusunu yanıtlamadan önce velayet davasının ne olduğuna bakmamız gerekir. Velayet davaları, boşanma davalarında çocuğun bakımını üstlenmeyi talep eden eşin açtığı davalardır. Bu davalar, boşanma süreci boyunca açılabileceği gibi boşanmadan sonra da ayrı olarak açılabilmektedir. Çocuğun velayetine karar verirken mahkeme tarafından dikkate alınacak olan en önemli unsur çocuğun menfaatidir.

Çocuğun Velayeti Hangi Durumlarda Anneye Verilmez?

Aile mahkemeleri bir çocuğun velayeti hakkında karar verirken çocuğun hem güncel hem de gelecekteki menfaatlerini düşünerek karar vermektedir. Çocuğun menfaatleri ise çocuğun hem temel bakım ihtiyaçlarını hem de çocuğun ruhsal, sosyal ve eğitim ihtiyacını kapsamaktadır. Boşanma davalarında çocuğun velayeti konusunda çocuğun barınma ihtiyaçları ve çocuğun yaşayacağı ortam da dikkate alınmaktadır. Çocuğun velayeti genellikle maddi olarak daha iyi durumda olan, hayat kalitesi daha iyi olan tarafa verilmektedir. Ancak mahkemeler, sadece maddi unsurları değil, çocuğun psikolojik ve sosyal ihtiyaçlarını da göz önüne alarak karar vermektedir.

Mahkeme eğer çocuğun annesinin yanında daha az sosyal ve ruhsal olarak daha kötü bir durumda olacağına, babanın yanında ise daha sosyal ve psikolojik açıdan daha iyi durumda olacağına hükmederse, annesi çok zengin olsa bile çocuğun velayetini babaya verecektir. Velayet davalarında çocuğun yaşayacağı alan da çok önemlidir. Çocuğun yaşayacağı evin küçük veya büyük olmasının yanı sıra çocuğa ait özel bir oda ayrılıp ayrılmayacağı da göz önüne alınacaktır. Aile mahkemeleri bir velayet davasında uzman pedagogları görevlendirerek her iki tarafın yaşam koşullarını inceletmekte ve pedagogların raporlarına göre karar vermektedir.

Uzman pedagoglar çocuğun kimlerle yaşayacağını tespit ederek bu kişilerle de yüz yüze görüşüp düşüncelerini raporlarına aktarırlar. Pedagogların hazırlayıp mahkemeye sunduğu bu raporlar velayet davalarının kararlarında oldukça önemlidir. Velayet davaları boşanma sırasında boşanma davasının kesinleşmesi ile sonuca bağlanır, ancak karşı taraf çocuğun velayetini almak için 1 yıl sonra velayet davası açabilir. Bir velayet davası açıldıktan sonra 90 gün içinde karara bağlanır. Velayet davası eğer boşanma davasından bağımsız bir dava olarak açıldığı durumda harcı yatırılmalıdır.

Velayet Davasında Görevli Mahkeme

Velayet davası nasıl açılır sorusunun yanıtında diğer önemli bir konu, bu davanın hangi mahkemeye başvurularak açılması gerektiğidir. Velayet davasında görevli olan mahkeme aile mahkemeleridir. Ancak velayet davalarında yetkili mahkeme, velayeti almak isteyen kişinin yaşadığı yerde bulunan Aile Mahkemesidir. Eğer bölgede Aile Mahkemesi yoksa velayet davası açmak isteyen kişinin, Asliye Hukuk Mahkemesine başvurması gerekir. Hukuk Muhakemeleri Kanununa göre velayet davası, çocuğun yaşadığı yerde bulunan Aile Mahkemesine başvurularak açılmaktadır. Alanında uzman bir avukat ile iş birliği yapmak için Mersin Velayet Davası Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Ancak kişi kendi yaşadığı bölgedeki Aile Mahkemesine başvurarak da velayet davası açabilmektedir. Eğer kişinin yaşadığı yerde Aile Mahkemesi yoksa, dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. Ancak kişi Aile Mahkemesi olduğu halde Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açarsa yanlış mahkemede dava açmış olur. Eğer yanlış bir mahkemeye başvurularak dava açılması halinde ise mahkeme görevsizlik kararı verecek ve davayı reddedecektir. Velayet Davaları hakkında diğer içeriklerimize Altuntaş Avukatlık Bürosu blog bölümünden ulaşabilirsiniz.

Velayet Davası Ne Kadar Sürer?

Velayet davası, çocuğun hangi ebeveynin sorumluluğuna bırakılması gerektiği konusunda detaylı bir inceleme ve değerlendirme gerektiren önemli bir hukuki süreçtir. Bu nedenle, talebin özellikleri, eşlerin durumu ve planlanan araştırmaların doğası gibi değişken faktörler, kesin bir süre tahminini zorlaştırmaktadır.

Velayet Davası Dilekçesi

Velayet davası nasıl açılır sorusunun yanıtını vermek için velayet davası dilekçesi konusuna da değinmemiz gerekir. Velayet davası dilekçesi, çocuğun velayetini talep etmenin gerekçelerini içerir. Bu gerekçeler, başka bir şehre taşınma, evlenme, hayat koşullarının değişmesi, velayet sahibinin çocuğa yetersiz bakım vermesi, velayet sahibinin evlenmesi veya velayet sahibinin ölmesi gibi birçok farklı nedene dayanabilir. Velayet davası dilekçesinde öncelikle başvuru yapan tarafın adı, soyadı, açık adresi, kimlik numarası gibi temel bilgileri yer almalıdır. Ayrıca dilekçede velayet sahibinin adı, soyadı ve açık adresi yazılmalıdır. Daha sonra velayeti isteyen taraf, velayeti almak istemesindeki gerekçeleri açık ve net ifadelerle yazmalı, aynı zamanda bu gerekçelerini nasıl kanıtlayacağını da ifade etmelidir.

Velayet Davası
Velayet Davası , Süresi , Dilekçe Örneği 8

Velayet Davası Dilekçe Örneği

Velayet davası dilekçe örnekleri, çocuğun velayetini almak için açılan davalar ile velayetin değiştirilmesi veya çocuğun geçici velayetinin alınması konularında hazırlanan dilekçelerdir. Boşanma davalarının en önemli konusu velayettir. Boşanma davalarında mahkeme tarafından verilen her velayet kararının gerekçeleri birbirinden farklı olduğu için, her velayet davası dilekçe örneği de farklı bir şekilde hazırlanmalıdır.

Velayet Davası Dilekçe Örneği

Velayet davası dilekçe örneği, davacı ve davalının adı, soyadı ve adres bilgilerini, davanın konusunu, velayeti almak isteyen tarafın gerekçelerini ve taleplerini içermelidir. Velayet davası dilekçesinde dava konusunun ayrıntılarına da yer verilmeli, velayeti almak isteyen tarafın talepleri mevzuata ait olan hükümlerle hukuki üslup ile ifade edilmelidir. Velayet davası dilekçesinde hukuki mevzuata uygun şekil ve dil kullanmak çok önemlidir. Ayrıca dilekçede velayet konusu ile ilgili tüm gerekçe ve talepler somut deliller ve olaylarla ifade edilmelidir.

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi

Velayet davası dilekçe örneği olarak velayetin değiştirilmesi dava dilekçesi, en fazla kullanılan dilekçe türlerinden biridir. Bir boşanma davasında çocuğun velayetini almayan taraf, 1 yıl sonra mahkemeye başvurarak velayetin değiştirilmesi için dilekçe verebilir. Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesinde velayeti almak isteyen tarafın adı, soyadı, kimlik bilgileri ve adresi ile davalı tarafın adı, soyadı, açık adres bilgilerine de yer verilmelidir.

Aynı zamanda dilekçede velayetin değiştirilmesine yönelik gerekçeler ve talepler hukuki mevzuata uygun bir şekilde ifade edilmelidir. Velayetin değiştirilmesi dava dilekçesinde çocuğun ihtiyaçlarını, bakımını, eğitimini, çocuğun sosyal, psikolojik, ekonomik ihtiyaçlarını kapsayan gerekçelere yer verilmelidir. Bu dilekçede somut deliller ve somut olaylar da yer almalı, aynı zamanda velayeti almak isteyen kişinin, çocuğun menfaati doğrultusunda çocuğa sağlayacağı imkânlardan da bahsedilmelidir. 

Geçici Velayet Talebi Dilekçesi

Velayet davası dilekçe örneği olarak en fazla kullanılan dilekçelerden bir diğeri ise geçici velayet talebi dilekçesidir. Boşanma davalarının sonucunda velayet hakkının anne veya babaya verildiği durumlarda, kişiler 1 yıl sonra mahkemeye başvurarak geçici velayet talebinde bulunabilirler. Bunun için bu kişiler geçici velayet talebi dilekçesi ile mahkemeye başvurarak geçici velayet talebinde bulunmalıdırlar.

Geçici velayet talebi dilekçesinde çocuğun velayetini almış olan kişinin çocuğa yeterince bakamaması, çocuğa şiddet uygulaması veya çocuğu ihmal etmesi gerekçe gösterilerek geçici velayet talebi dilekçesi ile mahkemeye başvuru yapılabilir. Geçici velayet talebi dilekçesinde velayeti almak isteyen kişinin gerekçe ve talepleri açık ve somut deliller ile ifade edilmelidir.

Velayetin Değiştirilmesi İstinaf Dilekçesi Örneği

Velayet davası dilekçe örneği olarak kullanılan bir diğer dilekçe ise velayetin değiştirilmesi istinaf dilekçesi örneğidir. Velayetin değiştirilmesine yönelik istinaf dilekçesi mahkemenin verdiği kararın hukuka aykırı olması nedeniyle başvurulan, velayetin değiştirilmesine yönelik bir taleptir. Velayetin değiştirilmesi istinaf dilekçesinde mahkeme kararına yönelik gerekçelerle birlikte velayete yönelik talepler hukuki açıdan uygun bir üslupla, açıkça ifade edilmelidir.

Tüm velayet davalarında gözetilen en önemli husus çocuğun menfaatleridir. Bu yüzden velayetin değiştirilmesi istinaf dilekçesinde çocuğun menfaatlerine uygun olmayan hususlar belirtilmeli ve velayet değişikliği ile çocuğun kazanacağı menfaatlere somut delillerle ayrıntılı olarak yer verilmelidir. Alanında uzman bir avukat ile iş birliği yapmak için Mersin Velayet Davası Avukatı mızla iletişime geçebilirsiniz.

Anlaşmalı Velayet Davası Ne Kadar Sürer ?

Anlaşmalı velayet davaları 30 günlük süreyi kapsayan davalardır. Ancak bu süre ön inceleme duruşması ile kanıtların elde edilmesi süreci de dâhil edilerek 70 gün olarak belirlenmiştir. Anlaşmalı velayet davası süreleri diğer velayet davalarından daha kısa sürmektedir. Bunun en önemli nedeni tarafların velayet konusunda ve velayetin ayrıntıları konusunda önceden uzlaşmaya varmış olmalarıdır. Her iki taraf velayet konusunun ayrıntılarında uzlaşma sağladıklarında, anlaşmalı velayet davası belirtilen sürelerden farklı olarak, daha kısa bir süre içinde karara bağlanır. Velayet Dilekçesi örneği konulu yazımız hakkında Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak bilgilendirmeler gerçekleştirmiş olup diğer makalelerimize blog bölümünden ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Anlaşmalı Velayet Davası Ne Kadar Sürer ?

Anlaşmalı velayet davaları 30 günlük süreyi kapsayan davalardır. Ancak bu süre ön inceleme duruşması ile kanıtların elde edilmesi süreci de dâhil edilerek 70 gün olarak belirlenmiştir.

Geçici Velayet Talebi Dilekçesi Ne Zaman Yazılır ?

Boşanma davalarının sonucunda velayet hakkının anne veya babaya verildiği durumlarda, kişiler 1 yıl sonra mahkemeye başvurarak geçici velayet talebinde bulunabilirler.

Velayetin Değiştirilmesi Dava Dilekçesi Ne Zaman Verilir ?

Bir boşanma davasında çocuğun velayetini almayan taraf, 1 yıl sonra mahkemeye başvurarak velayetin değiştirilmesi için dilekçe verebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from - Youtube
Vimeo
Consent to display content from - Vimeo
Google Maps
Consent to display content from - Google
Spotify
Consent to display content from - Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from - Sound
bizi arayın
Avukata Sor
Merhaba,
Altuntaş Avukatlık Bürosu olarak size avukatlık ve danışmanlık hizmeti sağlamaktan onur duyarız. Size nasıl yardımcı olabiliriz?
Bizi Arayın